Jak osobnost ovlivňuje sociální vzdálenost?

Konec vyplňování 08. 06. 2020 12:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 144   Průměrná doba vyplňování: 00.11:40

K lidem některých skupin máme blíže, než k jiným. Kromě jiných faktorů může roli sehrávat osobnost každého z nás. Rádi bychom Vás pozvali k účasti na výzkumu, který si klade za cíl odpovědět na otázku, jak osobnost člověka ovlivňuje to jaké má vztahy k členům různých skupin.

Co Vás čeká

Vaší úlohou bude vyplnění 4 dotazníků a základních demografických údajů, které Vám zabere přibližně 20 minut. Podmínkou je české občanství a věk 18 nebo více let.

Anonymita a dobrovolnost

Údaje, které nám poskytnete, jsou plně anonymní. Máte právo kdykoliv z výzkumu odstoupit a to bez udání důvodů a bez jakékoliv penalizace. Výzkum probíhá v rámci projektu „Cizinec jako symbol jinakosti – jak osobnost ovlivňuje naše postoje“ Národního ústavu duševního zdraví a byl schválen Etickou komisí této instituce.

Předem děkujeme za Vaši ochotu a čas.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.