Jak rodiče ovlivňují své děti při užívání Internetu?

Konec vyplňování 10. 09. 2018 20:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 16   Průměrná doba vyplňování: 00.01:46

Dobrý den,

děkuji, že jste se rozhodli zúčastnit se výzkumu k mé diplomové práci.

 

Dotazník je zcela anonymní a veškeré Vámi vyplněné údaje budou považovány za důvěrné a využity pouze pro účely mé diplomové práce na Pedagogické Fakultě Univerzity J.E.Purkyně.

 

V dotazníku neexistují správné nebo špatné odpovědi. Pozorně si přečtěte všechny otázky a odpovídejte spontánně podle pravdy.

 

Mnohokrát děkuji.
Petra Břicháčková

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.