Jizerské hory - destinace cestovního ruchu

Konec vyplňování 01. 07. 2018 00:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 24   Průměrná doba vyplňování: 00.05:50

Vážení respondenti,

dostává se Vám do rukou dotazník, sloužící pro sestavení diplomové práce s názvem "Zhodnocení potenciálu zvolené destinace cestovního ruchu v České republice" a podtitulem "Jizerské hory - významná destinace cestovního ruchu". Cílem této práce je na základě  zhodnocení potenciálu cestovního ruchu této destinace, zpracovat doporučení a návrhy, týkající se nabízených služeb, jako je ubytování, stravování, doprava a další služby z oblasti CR. Ty mohou přispět k zvýšení atraktivity sledovaného teritoria pro budoucí účastníky cestovního ruchu.

Tato práce bude zpracovávána v rámci mého studia na České zemědělské univerzitě, Provozně ekonomické fakultě.

 

Předem mnohokrát děkuji za Váš čas

Mgr. Vojtěch Havlíček

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.