Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kde raději získáváte aktuality - TV nebo internet?

Kde raději získáváte aktuality - TV nebo internet?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sára Machovičová
Šetření:03. 10. 2022 - 17. 10. 2022
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

rády bychom Vás požádaly o vyplnění dotazníku na téma „Kde raději získáváte aktuality - TV nebo internet". Vaše odpovědi nám poslouží jako podklad pro vypracování semestrálního projektu. Dotazník je krátký a nezabere Vám více než 5 minut. Předem Vám moc děkujeme za Vaše odpovědi.

Studentky Ekonomicko-správní fakulty univerzity Pardubice

Odpovědi respondentů

1. Preferujete pro získávání zpráv a novinek raději televizi nebo internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet12393,18 %93,18 %  
Televizi96,82 %6,82 %  

Graf

2. Proč tomuto médiu dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostupnost5239,39 %39,39 %  
Pohodlí2921,97 %21,97 %  
Kvalita2216,67 %16,67 %  
vše výše uvedené10,76 %0,76 %  
vyhledávání10,76 %0,76 %  
Dostupnost + kvalita10,76 %0,76 %  
Rychlost.10,76 %0,76 %  
Více různých zdrojů, které si sama mohu ověřovat a sama si udělat názor. Televize mně nutí přijmout její názor. 10,76 %0,76 %  
protože se chci vědět alespoň trochu pravdy10,76 %0,76 %  
TV - výchovné zpravodajství10,76 %0,76 %  
Více pohledů na dané téma10,76 %0,76 %  
mám ho všude, včetně práce, a mohu si hledat konkrétní informace10,76 %0,76 %  
hodnověrnost10,76 %0,76 %  
televize lžou, zejména čt10,76 %0,76 %  
Mohu více pozornosti věnovat těm textům, které mne zajímají. Sdělování informací v televizi je zdlouhavé, za tu dobu je stejná zpráva přečtená pětkrát.10,76 %0,76 %  
nemám televizi10,76 %0,76 %  
Na internetu si mohu najít reálné informace nějak nezkreslené.10,76 %0,76 %  
více zdrojů10,76 %0,76 %  
větší možnost vybrat si, co mě zajímá10,76 %0,76 %  
Stručné, kvalitní, přehledné a mohu si číst jen to co mě zajímá. 10,76 %0,76 %  
více zdrojů než jeden10,76 %0,76 %  
možnost ověření, porovnávání zdrojů, rychlost 10,76 %0,76 %  
Nedávám, ale není možnost ozjhnačit - oboje stejně10,76 %0,76 %  
neoficialni zpravy10,76 %0,76 %  
Více informací 10,76 %0,76 %  
TV lže10,76 %0,76 %  
širší možnosti ověření z více zdrojů10,76 %0,76 %  
i jiné názory než ty oficiální10,76 %0,76 %  
nevlastním TV10,76 %0,76 %  
Důvěryhodnost10,76 %0,76 %  
Prehlednost, overeni pravdivosti10,76 %0,76 %  
vlastní výběr zdrojů zpráv a témat10,76 %0,76 %  

Graf

3. Vnímáte rozdílnou kvalitu sdělování informací mezi televizí a internetem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10982,58 %82,58 %  
Ne2317,42 %17,42 %  

Graf

4. Kolik času u toho denně strávíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1h4735,61 %35,61 %  
Méně jak 30 minut4231,82 %31,82 %  
Více jak 2 hodiny1511,36 %11,36 %  
2h1410,61 %10,61 %  
1,5h129,09 %9,09 %  
1 h10,76 %0,76 %  
2 h10,76 %0,76 %  

Graf

5. Vnímáte nějaké nedostatky Vámi zvoleného média?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9571,97 %71,97 %  
Ne3728,03 %28,03 %  

Graf

6. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-45 let5138,64 %38,64 %  
15-25 let4937,12 %37,12 %  
46-65 let2418,18 %18,18 %  
66-85 let86,06 %6,06 %  

Graf

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské vzdělání s maturitou6750,76 %50,76 %  
Vysokoškolské vzdělání4332,58 %32,58 %  
Vyšší odborné vzdělání107,58 %7,58 %  
Středoškolské vzdělání bez maturity96,82 %6,82 %  
Základní vzdělání32,27 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Preferujete pro získávání zpráv a novinek raději televizi nebo internet?

2. Proč tomuto médiu dáváte přednost?

3. Vnímáte rozdílnou kvalitu sdělování informací mezi televizí a internetem?

4. Kolik času u toho denně strávíte?

5. Vnímáte nějaké nedostatky Vámi zvoleného média?

6. Kolik Vám je let?

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Preferujete pro získávání zpráv a novinek raději televizi nebo internet?

2. Proč tomuto médiu dáváte přednost?

3. Vnímáte rozdílnou kvalitu sdělování informací mezi televizí a internetem?

4. Kolik času u toho denně strávíte?

5. Vnímáte nějaké nedostatky Vámi zvoleného média?

6. Kolik Vám je let?

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Machovičová, S.Kde raději získáváte aktuality - TV nebo internet? (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://kde-radeji-ziskavate-aktuali.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.