Kolízny opatrovník

Koniec vypĺňania 30. 09. 2019 18:00, výsledky budú verejne prístupné.
Počet otázok: 18   Priemerná doba vyplnenia: 00.05:29

Dobrý deň, 

volám sa Jana Karolína Bartalová študujem odbor sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je úplne anonymný a poslúži k vypracovaniu mojej diplomovej práce, ktorej názov je „Vykonávanie funkcie kolízneho opatrovníka orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“.

Dotazník je zameraný na respondentov,ktorí mali niekedy skúsenosťs kolíznym opatrovníkom.

Pri vyplnení dotazníka zaškrtnite len jednu odpoveď, ktorá najviac zodpovedá Vášmu názoru, pokiaľ v popise pri otázke nie je uvedené inak. Ďakujeme 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.