Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Koronavirus - Online vzdělávání - PRO STUDENTY

Koronavirus - Online vzdělávání - PRO STUDENTY

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Čermák
Šetření:24. 11. 2020 - 07. 12. 2020
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):13 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je vytvořen z důvodu zjištění efektivity online vzdělávání v dnešní koronavirové krize.  Dotazník je určen pouze pro ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem, nejčastěji komunikuješ s učiteli? (možnost více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Online videohovory (Microsoft teams, ZOOM, Google Meet, Skype...)4287,5 %85,71 %  
Emaily, telefony (Whatsapp, Viber, SMS, e-mail...)3368,75 %67,35 %  
Externí systémy pro řízení výuky (Google classroom, Moodle, Edmodo a další )2041,67 %40,82 %  
Školní informační systémy (Edookit, Bakaláři, Edupage, Školaonline a další)1531,25 %30,61 %  
Sociální sítě (Facebook...)48,33 %8,16 %  
Webové stránky školy12,08 %2,04 %  

Graf

2. Je pro tebe komunikace na dálku dostatečně vyhovující?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně2041,67 %40,82 %  
Ano1735,42 %34,69 %  
Ne1122,92 %22,45 %  

Graf

3. Jak vnímáš náročnost výuky online?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tak akorát2654,17 %53,06 %  
Těžká1633,33 %32,65 %  
Lehká612,5 %12,24 %  

Graf

4. Zdá se ti spravedlivé, hodnocení výsledků pomocí digitální technologie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze u některých předmětů2552,08 %51,02 %  
Ne1225 %24,49 %  
Ano1122,92 %22,45 %  

Graf

5. Vyhovuje ti školní forma online výuky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tak na půl2041,67 %40,82 %  
Ano1429,17 %28,57 %  
Ne1429,17 %28,57 %  

Graf

6. Je pro tebe zadávání úkolů srozumitelné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně (některé ano, některé ne)2347,92 %46,94 %  
Dostatečně srozumitelné2143,75 %42,86 %  
Většinou jim nerozumím48,33 %8,16 %  

Graf

7. Komunikaci s učiteli považuji za

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadprůměrnou2960,42 %59,18 %  
Podprůměrnou816,67 %16,33 %  
Výbornou714,58 %14,29 %  
Nedostatečnou48,33 %8,16 %  

Graf

8. Je pro tebe zatíženost vzdělávacího obsahu dostatečně úměrná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2350 %46,94 %  
Spíše ne1021,74 %20,41 %  
Rozhodně ne715,22 %14,29 %  
Rozhodně ano613,04 %12,24 %  

Graf

9. Jsou pravidla pro hodnocení jasná a srozumitelná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano jsou2347,92 %46,94 %  
Pouze některé2143,75 %42,86 %  
Nejsou48,33 %8,16 %  

Graf

10. Na kolik jsi spokojen se současným přístupem školy k výuce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen2450 %48,98 %  
Tak na půl1837,5 %36,73 %  
Nespokojen612,5 %12,24 %  

Graf

11. Zdají se ti úkoly, které dostáváš během online výuky smysluplné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze některé2450 %48,98 %  
Ano2041,67 %40,82 %  
Ne48,33 %8,16 %  

Graf

12. Je něco, s čím by ti mohla škola v současné situaci pomoci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aby přestali zkoušet tak, že si vyvolají jednoho studenta, který si musí jako jediný zapnout kameru a učitel ho zkouší. Není to příjemné.

Asi ne

Lepší dostupnost materiálů

Méně práce navíc (mimo online hodiny).

Otevřít.

Přístup k výukovým pomůckam. Když mamka musela začít v průběhu nouzového stavu pracovat z domu, museli jsme na rychlo řešit počítač a navýšení dat.

správa volného času, starost o fyzické zdraví (za počítačem sedím díky práci a "koníčkům" už tak dost dlouho, škola k tomu přidává ještě ranních 5+ hodin) a pochopení, že 16 letý člověk má už i svůj život

Větším zohledněním současné situace.

13. Je něco důležitého, co v dotazníku nezaznělo a chtěl bys to sdělit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Já jsem studentka VŠ (konkrétně FF UPOL), bratr je na základní škole, nějak nechápu, že online výuku učitelé základních a středních škol hlavně po technické stránce zvládají mnohem obtížněji

Nic mě nenapadá

Příště nenechat 8 lidí propadnout, vzhledem k distanční výuce.

Výuka v kontextu současného dění často nedává smysl a těžko se lze motivovat k plnění abstraktních úkolů, když je člověk ve svém životě konfrontován s existenční krizí, způsobenou nedostatkem příjmů kvůli nedostatku brigád. Především je vše zatíženo psychickou deprivací, plynoucí z nedostatku společenskch kontaktů a celkovou náladou ve společnsoti.

Že zavření škol mi vadí, nic mne nefonuti se učit a ztrácím vědomosti

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakým způsobem, nejčastěji komunikuješ s učiteli? (možnost více odpovědí)

2. Je pro tebe komunikace na dálku dostatečně vyhovující?

3. Jak vnímáš náročnost výuky online?

4. Zdá se ti spravedlivé, hodnocení výsledků pomocí digitální technologie?

5. Vyhovuje ti školní forma online výuky?

6. Je pro tebe zadávání úkolů srozumitelné?

7. Komunikaci s učiteli považuji za

8. Je pro tebe zatíženost vzdělávacího obsahu dostatečně úměrná?

9. Jsou pravidla pro hodnocení jasná a srozumitelná?

10. Na kolik jsi spokojen se současným přístupem školy k výuce?

11. Zdají se ti úkoly, které dostáváš během online výuky smysluplné?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakým způsobem, nejčastěji komunikuješ s učiteli? (možnost více odpovědí)

2. Je pro tebe komunikace na dálku dostatečně vyhovující?

3. Jak vnímáš náročnost výuky online?

4. Zdá se ti spravedlivé, hodnocení výsledků pomocí digitální technologie?

5. Vyhovuje ti školní forma online výuky?

6. Je pro tebe zadávání úkolů srozumitelné?

7. Komunikaci s učiteli považuji za

8. Je pro tebe zatíženost vzdělávacího obsahu dostatečně úměrná?

9. Jsou pravidla pro hodnocení jasná a srozumitelná?

10. Na kolik jsi spokojen se současným přístupem školy k výuce?

11. Zdají se ti úkoly, které dostáváš během online výuky smysluplné?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čermák, P.Koronavirus - Online vzdělávání - PRO STUDENTY (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://koronavirus-online.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.