Dostupnost bydlení a krátkodobé pronájmy (Airbnb)

Konec vyplňování 31. 01. 2022 14:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 16   Průměrná doba vyplňování: 00.05:16

Vážení respondenti,

 

vítám Vás u dotazníkového šetření na téma krátkodobých pronájmů, jejich vlivu a jejich potenciální regulace, která je v současné době hojně diskutována ve státní správě i veřejném prostoru.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.