Kulturní vlastnosti generací X a Y v České republice

Konec vyplňování 28. 02. 2019 12:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 28   Průměrná doba vyplňování: 00.03:54

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolte mi požádat Vás o vyplnění krátkého dotazníku pro účely vypracování mé diplomové práce. Tato práce s názvem „Národně-kulturní porovnání generací X a Y v ČR a vliv na marketingový mix“ je psána v rámci magisterského studijního programu na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci.

Dotazník obsahuje 28 zaškrtávacích otázek a jeho vyplnění by mělo trvat přibližně 8 minut. Veškeré informace, které vyplníte, jsou zcela anonymní a poslouží ke statistickému určení vybraných kulturních vlastností generace X (lidí ve věku 41-55 let) a generace Y (lidí ve věku 25-40 let). Výsledky výzkumu budou zveřejněny na webu Vyplnto.cz a publikovány v této diplomové práci v dubnu 2019.

V případě jakýchkoliv otázek se nezdráhejte kontaktovat mě či vedoucího práce.

Výzkumník: Bc. Patrick Poborský, Arndtstrasse 9, 30167 Hannover, Německo, Tel.: +49 152 51490051, e-mail: patrickpoborsky@gmail.com

Vedoucí práce: Pavel Čejka, Ph.D., Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, e-mail: xcejp900@vse.cz

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.