Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Leadership a jeho formy

Leadership a jeho formy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Bambulová
Šetření:19. 11. 2023 - 03. 12. 2023
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

 

ráda bych vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká Leadershipu a jeho forem.

 

Předem děkuji

 

Petra

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2850 %50 %  
Žena2850 %50 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let2137,5 %37,5 %  
31-40 let1323,21 %23,21 %  
41-50 let1017,86 %17,86 %  
Méně než 20 let712,5 %12,5 %  
51 a více let58,93 %8,93 %  

Graf

3. Jak dlouho působíte na současné pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky1832,14 %32,14 %  
Méně než 1 rok1628,57 %28,57 %  
4-6 let814,29 %14,29 %  
Více než 10 let814,29 %14,29 %  
7-10 let610,71 %10,71 %  

Graf

4. Jaké vlastnosti by měl mít ideální vedoucí? (Vyberte tři nejdůležitější)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Schopnost motivovat a inspirovat3664,29 %64,29 %  
Schopnost jasné komunikace3460,71 %60,71 %  
Odborné znalosti a zkušenosti3358,93 %58,93 %  
Empatie a schopnost porozumění ostatním2850 %50 %  
Rozhodnost a asertivita2035,71 %35,71 %  
Emoční inteligence712,5 %12,5 %  
Etický a morální přístup610,71 %10,71 %  
Inovační myšlení a kreativita35,36 %5,36 %  

Graf

5. Jaký typ leadershipu vám nejvíce vyhovuje v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokratický2341,07 %41,07 %  
Participativní1425 %25 %  
Liberální1221,43 %21,43 %  
Direktivní712,5 %12,5 %  

Graf

6. S jakým stylem leadershipu jste se setkali nejčastěji ve vaší práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Direktivní2035,71 %35,71 %  
Demokratický1832,14 %32,14 %  
Participativní916,07 %16,07 %  
Liberální916,07 %16,07 %  

Graf

7. Který z následujících aspektů leadershipu považujete za nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týmová práce a spolupráce2341,07 %41,07 %  
Jasné směrování a vedení1628,57 %28,57 %  
Inspirace a motivace1119,64 %19,64 %  
Svoboda a autonomie610,71 %10,71 %  

Graf

8. Jak důležitá je pro vás možnost zapojení do rozhodovacích procesů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležitá2850 %50 %  
Velmi důležitá1425 %25 %  
Mírně důležitá1323,21 %23,21 %  
Nepodstatná11,79 %1,79 %  

Graf

9. Preferujete vedení, které se více zaměřuje na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spolupráci a diskuzi2748,21 %48,21 %  
Samostatnou práci bez zásahu1526,79 %26,79 %  
Kolektivní rozhodování814,29 %14,29 %  
Silné a jednoznačné vedení610,71 %10,71 %  

Graf

10. Jak často se ve vaší práci setkáváte s potřebou rychlých rozhodnutí od vedení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas2442,86 %42,86 %  
Často1526,79 %26,79 %  
Zřídka1017,86 %17,86 %  
Velmi často712,5 %12,5 %  

Graf

11. Jaký vliv má styl vedení na vaši motivaci v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velký vliv4478,57 %78,57 %  
Malý vliv1017,86 %17,86 %  
Žádný vliv23,57 %3,57 %  

Graf

12. Jaký je váš postoj k autoritativnímu (direktivnímu) stylu vedení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní2748,21 %48,21 %  
Neutrální2239,29 %39,29 %  
Spíše pozitivní47,14 %7,14 %  
Velmi pozitivní35,36 %5,36 %  

Graf

13. Jak důležité je pro vás, aby leader byl inovativní a otevřený novým nápadům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité3358,93 %58,93 %  
Mírně důležité1425 %25 %  
Extrémně důležité814,29 %14,29 %  
Nepodstatné11,79 %1,79 %  

Graf

14. Jak byste hodnotili důležitost emoční inteligence u leadera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká2442,86 %42,86 %  
Velmi vysoká1933,93 %33,93 %  
Průměrná1119,64 %19,64 %  
Nízká23,57 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jak dlouho působíte na současné pozici?

4. Jaké vlastnosti by měl mít ideální vedoucí? (Vyberte tři nejdůležitější)

5. Jaký typ leadershipu vám nejvíce vyhovuje v práci?

6. S jakým stylem leadershipu jste se setkali nejčastěji ve vaší práci?

7. Který z následujících aspektů leadershipu považujete za nejdůležitější?

8. Jak důležitá je pro vás možnost zapojení do rozhodovacích procesů?

9. Preferujete vedení, které se více zaměřuje na:

10. Jak často se ve vaší práci setkáváte s potřebou rychlých rozhodnutí od vedení?

11. Jaký vliv má styl vedení na vaši motivaci v práci?

12. Jaký je váš postoj k autoritativnímu (direktivnímu) stylu vedení?

13. Jak důležité je pro vás, aby leader byl inovativní a otevřený novým nápadům?

14. Jak byste hodnotili důležitost emoční inteligence u leadera?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jak dlouho působíte na současné pozici?

4. Jaké vlastnosti by měl mít ideální vedoucí? (Vyberte tři nejdůležitější)

5. Jaký typ leadershipu vám nejvíce vyhovuje v práci?

6. S jakým stylem leadershipu jste se setkali nejčastěji ve vaší práci?

7. Který z následujících aspektů leadershipu považujete za nejdůležitější?

8. Jak důležitá je pro vás možnost zapojení do rozhodovacích procesů?

9. Preferujete vedení, které se více zaměřuje na:

10. Jak často se ve vaší práci setkáváte s potřebou rychlých rozhodnutí od vedení?

11. Jaký vliv má styl vedení na vaši motivaci v práci?

12. Jaký je váš postoj k autoritativnímu (direktivnímu) stylu vedení?

13. Jak důležité je pro vás, aby leader byl inovativní a otevřený novým nápadům?

14. Jak byste hodnotili důležitost emoční inteligence u leadera?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bambulová, P.Leadership a jeho formy (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://leadership-a-jeho-formy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.