Marketingová komunikace EU směrem k mladé generaci

Konec vyplňování 22. 06. 2018 22:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 32   Průměrná doba vyplňování: 00.10:17

Dobrý den,

mé jméno je Kateřina Vencbauerová a jsem studentkou oboru Evropská integrace na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tímto Vás žádám o vylnění dotazníku na téma Marketingová komunikace EU směrem k mladé generaci, který bude sloužit jako podklad pro praktickou část diplomové práce se stejným názvem.

Dotazník je určen pro mladé lidi ve věku 15 až 19 let, kteří jsou pro moji práci stěžejní. Na ty by dle mého názoru Evropská unie měla primárně cílit svou marketingovou komunikaci, vzhledem k tomu, že se jedná o (budoucí) prvovoliče a lidi, kteří by v budoucnosti mohli rozhodovat o osudu Evropské unie.

Předem děkuji za Váš čas a trpělivost při vyplňování!