Měření spokojenosti fanoušků hokejového klubu HC Vítkovice Ridera

Konec vyplňování 24. 01. 2022 00:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 14   Průměrná doba vyplňování: 00.06:25

Vážení respondenti,

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, obor Marketing a obchod.

Prosím, o vyplnění dotazníku na téma „Měření spokojenosti fanoušků hokejového klubu“, který slouží jako podklad pro mou bakalářskou práci.

Dotazník je zcela anonymní.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.