Měření úspěšnosti značky na trhu nealkoholických nápojů

Konec vyplňování zítra v 20:00:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 26   Průměrná doba vyplňování: 00.06:21

Vážené respondentky, vážení respondenti,

Dovoluji si Vás oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku, který zkoumá úspěšnost značky na trhu nealkoholických nápojů (konkrétně balených vod).
Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou využity jako podklad pro mou diplomovou práci. Je určen pro ženy i muže od 15 do 70let, kteří pijí balené vody, a to ochucené i neochucené.

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku.

Bc. Lucie Waliczková, studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.