Migrace v ČR v letech 2015-2023

Konec vyplňování dnes v 23:45:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 25   Průměrná doba vyplňování: 00.05:05

Dobrý den,

chci Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude jedním z podkladů pro mou diplomovou práci na téma "Migrace a azylové řízení v ČR v letech 2015-2023". Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná, pokud se však rozhodnete dotazník vyplnit, tak jej prosím vyplňte otevřeně a pravdivě.

Děkuji.

Radim Straka

student Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně