Mobilní bankovnictví (smartbanking)

Konec vyplňování 02. 03. 2019 13:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 21   Průměrná doba vyplňování: 00.02:37

Vážení respondenti, jsem studentkou oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakultě VŠB-TUO a píši diplomovou práci na téma Typologie zákazníků na trhu mobilního bankovnictví. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku, jehož výsledky poslouží jako podklad pro vypracování mé diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění je dobrovolné.

Děkuji za Váš čas, který strávíte vyplňováním dotazníku.

Bc. Barbora Balická, studentka VŠB-TUO

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.