Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nadané děti na prvním stupni ZŠ

Nadané děti na prvním stupni ZŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Drábková
Šetření:24. 06. 2019 - 13. 07. 2019
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):31 / 26.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.47:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás touto cestou o vyplnění předloženého dotazníku mapujícího vzdělávání nadaných žáků na 1. stupni základních škol. Získaná data budou využita pro účely diplomové práce. 

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, uveďte u každé otázky vždy jen jednu odpověď. Jste-li vyzván/a k doplnění odpovědi či máte uvést u otázky vlastní názor, napište prosím, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

Odpovědi respondentů

1. Kolik času potřebujete na přípravu na výuku nadaných žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než hodinu350 %50 %  
2-3 hodiny116,67 %16,67 %  
je to stejné jako u ostatních žáků116,67 %16,67 %  
1-2 hodiny116,67 %16,67 %  

Graf

2. S kým konzultujete vzdělávání nadaného žáka ve třídě? Uveďte prosím všechny možnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s jinými pedagogy na škole350 %50 %  
s rodiči nadaného žáka350 %50 %  
se školským poradenským zařízením233,33 %33,33 %  
Babička116,67 %16,67 %  
ptam se nahodnych kolemjdoucich co potkavam v nakupnich centrech116,67 %16,67 %  
s nikým116,67 %16,67 %  
s výchovným poradcem ve škole116,67 %16,67 %  

Graf

3. Má nadaný žák, kterého máte ve třídě, škole apod., vytvořen individuální vzdělávací plán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %66,67 %  
ano233,33 %33,33 %  

Graf

4. Jaké podpory ve vzdělávání se nadanému žákovi dostává? Uveďte prosím všechny možnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozšíření učiva350 %50 %  
soutěže ve škole350 %50 %  
vlastní badatelská činnost233,33 %33,33 %  
Šikana116,67 %16,67 %  
akcelerace116,67 %16,67 %  
svacina na ucet skoly116,67 %16,67 %  
žádné116,67 %16,67 %  
nabídka zájmové aktivity (kroužky apod.)116,67 %16,67 %  
indiv. přístup116,67 %16,67 %  

Graf

5. Je nadanému žákovi oproti ostatním žákům zadáváno více samostatné práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
ne233,33 %33,33 %  

Graf

6. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (proč ne, pokud ano, o jakou práci se jedná, s jakými výsledky apod.).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano - dle časových a indiv. dispozic a přání žáka

nerad bych to komentoval

7. Disponujete vhodnými pomůckami pro vzdělávání nadaných žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne350 %50 %  
spíše ne233,33 %33,33 %  
spíše ano116,67 %16,67 %  

Graf

8. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (proč ne, pokud ano, o jaké pomůcky se jedná, co se osvědčuje nejlépe, nejhůře apod.).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Není dostatek časového prostoru pro indiv. práci žáka

Pochazime z chudeho kraje, kde na dotace kaslou...

9. Máte možnost věnovat nadanému žákovi ve třídě tolik času, kolik by bylo potřeba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne466,67 %66,67 %  
spíše ne233,33 %33,33 %  

Graf

10. Věnujete nadaným žákům ve třídě méně času než žákům se speciálními vzdělávacími potřebami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
ne233,33 %33,33 %  

Graf

11. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (proč ne, pokud ano, z jakého důvodu, co je výsledkem apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Předně i žák nadaný je žák se SVP :) Není časový prostor pro - dle pořadí 1. práci se třídou, 2. žáky hraničními (s problémy v pochopení učiva), 3. nadanými žáky

Smrad je chytřejší než já.

Vidim v nem boha.

12. Jaké vzdělávání je podle Vás pro nadané žáky nejvhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace společného vzdělávání se skupinovým vzděláváním nadaných žáků350 %50 %  
Žák by měl studovat sám v izolaci bez učitele.116,67 %16,67 %  
společné vzdělávání v běžné základní škole116,67 %16,67 %  
vzdělávání ve škole určené pro nadané žáky116,67 %16,67 %  

Graf

13. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ideálně - rozšiřující učivo v hl. (Čj, M, Cj) a naukových předmětech, ve velkých školách možno i odděleně, dále indiv. VH (volitelné předměty, indiv. či sk. ped. intervence, kroužky...)

14. Jaký je podle Vás ideální počet nadaných žáků ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dva žáci233,33 %33,33 %  
11 a více žáků233,33 %33,33 %  
tři žáci116,67 %16,67 %  
jeden žák116,67 %16,67 %  

Graf

15. Dokáže podle Vás běžný učitel vhodně vzdělávat nadané žáky (naplňovat jejich vzdělávací potřeby)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne233,33 %33,33 %  
spíše ano233,33 %33,33 %  
určitě ano116,67 %16,67 %  
spíše ne116,67 %16,67 %  

Graf

16. Jaký je Váš názor na akceleraci u nadaného žáka (přeskočení např. 1 ročníku)? Svůj názor prosím blíže vysvětlete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

nadaný žák by určitě neměl přeskočit ročník pokud to situace a jeho nadání nevyžaduje

Nesouhlasim. Tvari se pak jako neco vic, maji vysoke ego. Melo by se ke vsem pristupovat stejne!

Zachovat možnost v rámci právní úpravy; osobně sice nabízím, ale spíše nedoporučuji (nutná i sociální a psychická vyspělost - rozdíl roku je značný, peer kolektiv, kompaktnost třídy, kamarádi, role ve skupině, třídě, doplnění mezer v učivu...), navíc - v konečném důsledku nic neřešící (maturita a uk. VŠ o rok dříve...)

Zakázala bych to.

záleží na stupni nadání, možnostech školy, rodiny

17. Myslíte si, že nadaný žák se dokáže začlenit do třídního kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano233,33 %33,33 %  
určitě ne233,33 %33,33 %  
spíše ano233,33 %33,33 %  

Graf

18. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jsou značné indiv. rozdíly, obecně lze vypozorovat větší problémy se začleněním do kolektivu, vyšší ostrakizaci, riziko šikany

Všichni ho šikanujou

19. Domníváte se, že se budoucím učitelům dostává potřebné průpravy ke vzdělávání nadaných žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne350 %50 %  
spíše ano233,33 %33,33 %  
spíše ne116,67 %16,67 %  

Graf

20. Jak hodnotíte nabídku vzdělávacích programů pro učitele, zaměřenou na vzdělávání nadaných žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatná350 %50 %  
velmi špatná233,33 %33,33 %  
spíše dobrá116,67 %16,67 %  

Graf

21. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (v čem spatřujete nedostatky, co byste uvítal/a apod.).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Extrémně špatná

Jednoduchý funkční web s odkazy, disk. fórem, poradenstvím

22. Dokážete rozpoznat (identifikovat, „diagnostikovat“) nadaného žáka ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano350 %50 %  
spíše ano233,33 %33,33 %  
určitě ne116,67 %16,67 %  

Graf

23. Setkáváte se u nadaných žáků oproti ostatním žákům častěji s výchovnými problémy (nerespektování autority, vyrušování, zlobení apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
ne233,33 %33,33 %  

Graf

24. V čem spatřujete obtíže při vzdělávání nadaných žáků? Uveďte prosím všechny odpovědi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mít prostor k naslouchání žákovi, pozorování žáka466,67 %66,67 %  
zajistit vhodné podmínky ke vzdělávání466,67 %66,67 %  
sladit zájmy a přání rodičů a možnosti školy350 %50 %  
nalézt vhodný způsob hodnocení nadaného žáka233,33 %33,33 %  
podpořit jeho dobré postavení ve třídě233,33 %33,33 %  
Jsou to namyšlení fracci116,67 %16,67 %  
jsou chytrejsi nez ja116,67 %16,67 %  
najít cestu k dítěti, utvořit si s ním dobrý vztah116,67 %16,67 %  
Některé otázky nejsou dost. validní - viz tato - zkoumá autor obecný jev, nebo v konkrétní škole/třídě? 116,67 %16,67 %  

Graf

25. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena350 %50 %  
muž350 %50 %  

Graf

26. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35-44 let233,33 %33,33 %  
45-54 let233,33 %33,33 %  
18-34 let116,67 %16,67 %  
55-64 let116,67 %16,67 %  

Graf

27. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské583,33 %83,33 %  
středoškolské s maturitou116,67 %16,67 %  

Graf

28. Délka Vaší pedagogické praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 a více let350 %50 %  
8-11 let233,33 %33,33 %  
4-7 let116,67 %16,67 %  

Graf

29. Jak dlouho máte zkušenost se vzděláváním nadaných žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více let466,67 %66,67 %  
méně než 1 rok116,67 %16,67 %  
3-4 roky116,67 %16,67 %  

Graf

30. Absolvoval/a jste kurz, seminář apod. zaměřený na edukaci nadaných žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %66,67 %  
ano233,33 %33,33 %  

Graf

31. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (proč ne, pokud ano, jaký, jaký byl přínos apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Celé moje studium a praxe jsou zbytečnost jako zobírání se títo tématem.

Jsem učitel - učím na 1. stupni běžné ZŠ; speciální pedagog, proto mám výhodu oproti ostatním učitelkám/ům - vyšší odbornost a schopnost pracovat individuálně a skupinvě s jakýmkoliv žákem se SVP, možná (s notnou dávkou paušalizace) i vyšší empatii k dětem, jež jsou odlišné v běžné (mainstreamové, intaktní) třídě

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Drábková, P.Nadané děti na prvním stupni ZŠ (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://nadane-deti-na-prvnim-stupni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.