Náhradní rodinná péče versus asistovaná reprodukce

Konec vyplňování 31. 08. 2019 15:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 12   Průměrná doba vyplňování: 00.02:20

Dotazník je určen pro ženy vykonávající náhradní rodinnou péči (NRP) nebo žadatele o NRP. Je vytvořen pro studijní účely. 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.