Nákupní chování na trhu jezdeckých potřeb

Konec vyplňování 22. 02. 2020 09:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 17   Průměrná doba vyplňování: 00.05:17

Vážený respondente,

jmenuji se Natálie Karasová a jsem studentkou 3.ročníku bakalářského studia na fakultě VŠB-TUO, obor Marketing a obchod a chtěla bych Vás požádat o vyplnění následujího dotazníku, který se týká nákupního chování na trhu jezdeckých potřeb. Výsledky tohoto dotazníku budou sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci a jsou zcela anonymní.

Předem děkuji za Váš čas.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.