Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Narcismus na sociálních sítích

Narcismus na sociálních sítích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Dvořáková
Šetření:02. 05. 2022 - 16. 05. 2022
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum dělám za účelem vypracování referátu o sociálních sítích a jejich vlivu na náš život.
Hlavním cílem je získání autentického obrazu, proto Vám děkuji za Vaši upřímnost při vyplňování.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8961,81 %61,81 %  
Muž5135,42 %35,42 %  
po aktuální BFLMPSVZ+ masírce se musím kouknout21,39 %1,39 %  
Shrek10,69 %0,69 %  
Nebinarni10,69 %0,69 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let6947,92 %47,92 %  
30-45 let4732,64 %32,64 %  
45-60 let128,33 %8,33 %  
do 18 let128,33 %8,33 %  
60+ let42,78 %2,78 %  

Graf

3. Označte všechny sociální sítě, které používáte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook12184,03 %84,03 %  
YouTube9868,06 %68,06 %  
Instagram8861,11 %61,11 %  
TikTok3625 %25 %  
Twitter3222,22 %22,22 %  
Snapchat1913,19 %13,19 %  
Nic z výše uvedených74,86 %4,86 %  
rybářská se taky počítá?21,39 %1,39 %  
LI10,69 %0,69 %  
reddit a tumblr10,69 %0,69 %  
LinkedIn, Pinterest10,69 %0,69 %  
WhatsAppu10,69 %0,69 %  
Twitch10,69 %0,69 %  
Ugandalf10,69 %0,69 %  
Tumblr10,69 %0,69 %  

Graf

4. Smazali jste někdy příspěvek, protože nedostal dostatečný počet liků/komentářů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11076,39 %76,39 %  
Ano2416,67 %16,67 %  
Nepoužívám sociální sítě106,94 %6,94 %  

Graf

5. Ovlivňuje počet liků a komentářů vaši náladu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6444,44 %44,44 %  
spíše souhlasím2718,75 %18,75 %  
nevím2618,06 %18,06 %  
spíše nesouhlasím2114,58 %14,58 %  
souhlasím64,17 %4,17 %  

Graf

6. Pokud byste měli trochu více štěstí, mohli byste být influencerem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7954,86 %54,86 %  
nevím3222,22 %22,22 %  
spíše nesouhlasím1812,5 %12,5 %  
spíše souhlasím106,94 %6,94 %  
souhlasím53,47 %3,47 %  

Graf

7. Jsou vaše profily veřejné či soukromé?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, všechny jsou soukromé5547,01 %38,19 %  
Mám veřejný i soukromý pro blízké přátele, kde jsem otevřenější3630,77 %25 %  
Ne, nepřemýšlím o tom1411,97 %9,72 %  
Nemám žádné profily86,84 %5,56 %  
Ne, sociální sítě jsou od toho, aby nás spojovali s těmi, co ještě neznáme43,42 %2,78 %  

Graf

8. Která z možností nejvíce odpovídá vašemu názoru na selfies?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád/a se vyfotím, když jde o speciální moment, který si chci pamatovat3731,62 %25,69 %  
Nevadí mi, nemám názor3429,06 %23,61 %  
Mně připadají trapné, ale ať si každý dělá, co chce3429,06 %23,61 %  
Je to zkáza společnosti75,98 %4,86 %  
Fotím se často, proč ne?54,27 %3,47 %  

Graf

9. Používáte "hashtagy"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7664,41 %52,78 %  
Netvořím příspěvky2521,19 %17,36 %  
Ano, ale nepřemýšlím o tom2319,49 %15,97 %  
Ano, aby můj příspěvek vidělo víc lidí1311,02 %9,03 %  

Graf

10. Myslíte si, že si zasloužíte větší počet "followerů"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6545,14 %45,14 %  
nevím5135,42 %35,42 %  
spíše nesouhlasím1510,42 %10,42 %  
spíše souhlasím74,86 %4,86 %  
souhlasím64,17 %4,17 %  

Graf

11. Znáte někoho, komu sociální média negativně ovlivnila život, nebo ho "zkazila"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8256,94 %56,94 %  
ano6243,06 %43,06 %  

Graf

12. Kolik času denně trávíte na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 hodiny4631,94 %31,94 %  
2 - 3 hodiny3927,08 %27,08 %  
0 - 1 hodina3524,31 %24,31 %  
4+ hodin1812,5 %12,5 %  
3 - 4 hodiny64,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Označte všechny sociální sítě, které používáte

  • odpověď Instagram:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snapchat na otázku 3. Označte všechny sociální sítě, které používáte
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 let na otázku 2. Do jaké věkové kategorie patříte?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, aby můj příspěvek vidělo víc lidí na otázku 9. Používáte "hashtagy"?

6. Pokud byste měli trochu více štěstí, mohli byste být influencerem

  • odpověď nesouhlasím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mně připadají trapné, ale ať si každý dělá, co chce na otázku 8. Která z možností nejvíce odpovídá vašemu názoru na selfies?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Označte všechny sociální sítě, které používáte

4. Smazali jste někdy příspěvek, protože nedostal dostatečný počet liků/komentářů?

5. Ovlivňuje počet liků a komentářů vaši náladu?

6. Pokud byste měli trochu více štěstí, mohli byste být influencerem

7. Jsou vaše profily veřejné či soukromé?

8. Která z možností nejvíce odpovídá vašemu názoru na selfies?

9. Používáte "hashtagy"?

10. Myslíte si, že si zasloužíte větší počet "followerů"?

11. Znáte někoho, komu sociální média negativně ovlivnila život, nebo ho "zkazila"?

12. Kolik času denně trávíte na sociálních sítích?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Označte všechny sociální sítě, které používáte

4. Smazali jste někdy příspěvek, protože nedostal dostatečný počet liků/komentářů?

5. Ovlivňuje počet liků a komentářů vaši náladu?

6. Pokud byste měli trochu více štěstí, mohli byste být influencerem

7. Jsou vaše profily veřejné či soukromé?

8. Která z možností nejvíce odpovídá vašemu názoru na selfies?

9. Používáte "hashtagy"?

10. Myslíte si, že si zasloužíte větší počet "followerů"?

11. Znáte někoho, komu sociální média negativně ovlivnila život, nebo ho "zkazila"?

12. Kolik času denně trávíte na sociálních sítích?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dvořáková, A.Narcismus na sociálních sítích (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://narcismus-na-socialnich-siti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.