Nářečí - Severní Morava

Konec vyplňování 31. 05. 2017 10:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 111   Průměrná doba vyplňování: 00.12:38

Vážení respondenti, 
 
v následující anketě je pro Vás připraveno 13 ukázek týkajících se významů, použití slov a úsloví sesbíraných na Severní Moravě. Důraz není kladen na původ výrazů, ale na jejich aktuální význam a použití. Jedná se o anketu zabývající se aktuálním postojem rodilých mluvčích z České Republiky a v případě zájmu i mluvčích ze Slovenska a Polska k vybraným ukázkám. Tento dotazník nabízí možnost vyzkoušet si znalost uvedených výrazů a podělit se s výzkumníky o další výrazy, které běžně používáte. 

 

Důvody výzkumu :
 
–Přiblížit široké veřejnosti některé jazykové zvláštnosti z oblasti Severní Moravy
–Odpovědět na otázky:
• „Jaký postoj k nim zaujímají obyvatelé severní Moravy? – znalost, významy, použití
• „Jak moc jsou tyto zvláštnosti známé ostatním obyvatelům ČR?“
 
 
Výstupy dotazníkového šetření :
 
–Sociolingvistická analýza sesbíraných dat.
–Aktuální případová studie znalosti, významů a použití vybraných slov a úsloví.
 
Následující stránky boudou patřit Vám a Vašemu povědomí o vybrané tematice. Je před Vámi možnost si otestovat své znalosti a dozvědět se něco nového. Dotazník je koncipován tak, že Vás automaticky přesměruje k dalším otázkám na základě Vašich předešlých odpovědí a výrazně se tím zkracuje doba vyplnění (průměrně 11 minut) i tak podrobného dotazníku, jako je ten náš. Spojte tedy příjemné s užitečným a podílejte se na výzkumu, který je organizován Univerzitou Palackého v Olomouci. Vaše účast v anketě nám pomůže a Vám rozšíří obzory o nářečích Severní Moravy.  
 
Pokud byste chtěli dát autorům výzkumu zpětnou vazbu, můžete kontakovat vedoucího výzkumu :
 
Mgr. Martin Růžička
martin.ruzicka04@upol.cz

Slova - Věty - Významy

Populárně naučná studie