Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návštěva únikových místností

Návštěva únikových místností

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matouš Polách
Šetření:10. 02. 2021 - 24. 02. 2021
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jmenuji se Matouš Polách a jsem studentem 3. ročníku na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Následující dotazník se zabývá návštěvou únikových místností a rozhodovacím procesem, který za návštěvou stojí. Jeho výsledky budou poté zpracovány pro účely mé bakalářské práce a budou veřejně přístupné. 

Děkuji vám za váš čas.

S přáním hezkého dne

Matouš Polách

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete únikové místnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nenavštěvuji a neplánuji navštívit. → konec dotazníku, Nenavštěvuji, ale návštěvě se nebráním.otázka č. 2, Méně než 1x za rok.otázka č. 2, 1x za rok.otázka č. 2, Alespoň 1x za půl roku.otázka č. 2, Alespoň 1x za tři měsíce.otázka č. 2, Každý měsíc.otázka č. 2, Častěji než jednou měsíčně.otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nenavštěvuji, ale návštěvě se nebráním.5436 %36 %  
Méně než 1x za rok.3020 %20 %  
Nenavštěvuji a neplánuji navštívit.2919,33 %19,33 %  
1x za rok.2718 %18 %  
Alespoň 1x za půl roku.96 %6 %  
Každý měsíc.10,67 %0,67 %  

Graf

2. Jaké firmy provozující únikové místnosti v Ostravě znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné2621,49 %17,33 %  
Neznám 1613,22 %10,67 %  
The Chamber64,96 %4 %  
Escapegame54,13 %3,33 %  
Nevím54,13 %3,33 %  
Escape game32,48 %2 %  
Žádné neznám32,48 %2 %  
Žádnou32,48 %2 %  
Myšlenkárium, The Chamber21,65 %1,33 %  
The Chamber, Escape game21,65 %1,33 %  
ostatní odpovědi V Ostravě žádné
-
Exitgame, chamber
Neznám :(
The Chamber, Escapegame.cz, Myšlenkárium
Vůbec netuším
Žádné...
Absolutně žádné (jsem z Prahy)
The chamber, crexit
Chamber
Žádné, nebydlím v Ostravě (ale ani ve svém městě žádné neznám))
Crex? Nebo tak něco
Horník
zadnou neznam
escape game, exit
Nepamatuji si název - vedle bývalého Librexu na Výstavišti
Nevybavuju si
Escape game Ostrava
Žádné, ale nějaké jsou :D
Ne
Dual park
zadne
Nepamatuji si
Nechce se mi to psát, promiň
Nevim jmeno, ale je to v mariankach
Neznám.
V Ostravě neznám žádné.
Nejsem si jistá, tuším, že jedna je v centru.
neznám žádné
Netuším
Duel park, the chamber
Escape Game Úniková hra Ostrava; Únikovka v centru Horník
jméno neznám, bylo to v areálu dolních vítkovic
Nevím jména, ale jedna na Střelniční a druhá na 28. října, pokud tam ještě jsou.
Nenapadá mě název, vím o jedné u tramvajové zastávky Stodolní
EscapeGame.cz
Neznám žádnou
.
Chamber, Crex
ExitDoor
Zpaměti žádnou
Chambers
nejsem z Ostravy
The Chamber, Myšlenkárium, Exit Ostrava, CREX
žádné - jak mám sakra vědět, co je za firmy v Ostravě??
žádné, nejsem z Ovy
Exitgame, Escapegame
únikové hry Hluboká nad Vltavou
5041,32 %33,33 % 

Graf

3. Odkud berete informace o volnočasových aktivitách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální sítě9276,03 %61,33 %  
od přátel/rodiny9175,21 %60,67 %  
webové stránky7864,46 %52 %  
TV1411,57 %9,33 %  
tisk97,44 %6 %  
rádio43,31 %2,67 %  
když procházím ostravskými ulicemi 10,83 %0,67 %  
od quadirka10,83 %0,67 %  
Ještě se ke mě nedostala informace že by tady něco bylo v ČR10,83 %0,67 %  
nikde10,83 %0,67 %  

Graf

4. Na škále od 1 do 5, kde 1 představuje úplný souhlas a 5 úplný nesouhlas, ohodnoťte Váš postoj k následujícím tvrzením:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Návštěva únikové místnosti je mou oblíbenou volnočasovou aktivitou.3.051.733
Při výběru únikové místnosti se rozhoduji podle internetových recenzí.2.4551.107
Při výběru únikové místnosti se rozhoduji podle zkušeností rodiny a známých.2.0251.694
Existence internetových stránek firmy provozující únikové místnosti je pro mě důležitá.1.8021.25
Vzhled internetových stránek firmy provozující únikové místnosti hraje významnou roli v mém rozhodování.2.5211.374
Existence stránky na sociálních sítích firmy provozující únikové místnosti je pro mě důležitá.2.8931.567
Vzhled stránky na sociálních sítích firmy provozující únikové místnosti je pro mě důležitý.3.0581.459
Zastaralé internetové stránky mě od návštěvy únikové místnosti odrazují.2.4881.242
Neaktivita na sociálních sítích mě od návštěvy únikové místnosti odrazuje.3.1821.306
Cena únikové místnosti je pro mě důležitější než její kvalita.3.4460.908

Graf

5. O které z uvedených firem provozujících únikovou místnost jste již slyšel/a? Lze zaškrtnout více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
EscapeGame.cz6352,07 %42 %  
The Chamber4738,84 %31,33 %  
Neznám žádnou z těchto firem.4133,88 %27,33 %  
Myšlenkárium86,61 %5,33 %  
CREX86,61 %5,33 %  

Graf

6. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8166,94 %54 %  
muž4033,06 %26,67 %  

Graf

7. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29 let6755,37 %44,67 %  
16 - 19 let2823,14 %18,67 %  
30 - 39 let1310,74 %8,67 %  
15 let a méně86,61 %5,33 %  
40 - 49 let54,13 %3,33 %  

Graf

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s maturitou6251,24 %41,33 %  
vysokoškolské vzdělání2923,97 %19,33 %  
základní2621,49 %17,33 %  
vyšší odborné vzdělání32,48 %2 %  
střední vzdělaní (s výučním listem/bez výučního listu)10,83 %0,67 %  

Graf

9. Bydlíte v Ostravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6553,72 %43,33 %  
ano5646,28 %37,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete únikové místnosti?

2. Jaké firmy provozující únikové místnosti v Ostravě znáte?

3. Odkud berete informace o volnočasových aktivitách?

4. Na škále od 1 do 5, kde 1 představuje úplný souhlas a 5 úplný nesouhlas, ohodnoťte Váš postoj k následujícím tvrzením:

5. O které z uvedených firem provozujících únikovou místnost jste již slyšel/a? Lze zaškrtnout více odpovědí.

6. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

7. Kolik je vám let?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Bydlíte v Ostravě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete únikové místnosti?

2. Jaké firmy provozující únikové místnosti v Ostravě znáte?

3. Odkud berete informace o volnočasových aktivitách?

4. Na škále od 1 do 5, kde 1 představuje úplný souhlas a 5 úplný nesouhlas, ohodnoťte Váš postoj k následujícím tvrzením:

5. O které z uvedených firem provozujících únikovou místnost jste již slyšel/a? Lze zaškrtnout více odpovědí.

6. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

7. Kolik je vám let?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Bydlíte v Ostravě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Polách, M.Návštěva únikových místností (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://navsteva-unikovych-mistnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.