Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor generací na socialismus

Názor generací na socialismus

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adriana Smokoňová
Šetření:24. 11. 2020 - 05. 12. 2020
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsme skupinka studentů, která se snaží zjistit jaký pohled na socialismus má mladší generace, třeba i v porovnání s starší generací.

Co je vlastně socialismus? - soukromovlastnický hospodářský a společenský řád, která má být nahrazen systémem založeným na SPOLEČNÉM VLASTNICTVÍ

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-202727,55 %27,55 %  
21-252525,51 %25,51 %  
30 a více2121,43 %21,43 %  
26-301616,33 %16,33 %  
26-2977,14 %7,14 %  
15-1822,04 %2,04 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž4950 %50 %  
žena4950 %50 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6364,29 %64,29 %  
Vysokoškolské3232,65 %32,65 %  
Základní škola33,06 %3,06 %  

Graf

4. Jaká je vaše současná pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5455,1 %55,1 %  
pracujícjí4848,98 %48,98 %  
podnikatel1010,2 %10,2 %  
mateřská44,08 %4,08 %  

Graf

5. Chtěli byste mít osobní zkušenost se socialismem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7980,61 %80,61 %  
ano1919,39 %19,39 %  

Graf

6. Vyhovuje Vám, že velké firmy jsou v rukou soukromých vlastníků a ne státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8283,67 %83,67 %  
ne1616,33 %16,33 %  

Graf

7. Vidíte nějaké klady na socialismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4950 %50 %  
Ne4747,96 %47,96 %  
Na ulicích nebyli bezdomovci11,02 %1,02 %  
Je jich dost11,02 %1,02 %  
pro mnoho lidí je život v socialismu snazší 11,02 %1,02 %  
Sociální stát11,02 %1,02 %  
Sociální spravedlnost.11,02 %1,02 %  
Dostupnost kvalitního veřejného vzdělání na všech stupních, dostupnost zdravotnické péče11,02 %1,02 %  
Dostupné zdravotnictví, sociální projekty..11,02 %1,02 %  
Omezení neřízeného bohatnutí majitelů velkých korporací11,02 %1,02 %  
Lepší dostupnost bydlení a práce11,02 %1,02 %  
zdravotnictví, školství, zemědělství, všechno bylo lepší a ne ten bordel co je teď11,02 %1,02 %  
potenciální možnost, že jsou si všichni rovni co se majetku týče. Realita je ale jiná, jak dobře víme. 11,02 %1,02 %  
Jistota práce 11,02 %1,02 %  
Ochrana zaměstnanců, podpora znevýhodněných skupin obyvatel11,02 %1,02 %  
Větší jistota 11,02 %1,02 %  
Žádný lobbing,.... 11,02 %1,02 %  
Nižší rozdíly mezi sociálními vrstvami. Zabezpečení rodinného života. Právo na práci. Nízká nezaměstnanost.11,02 %1,02 %  
Stát zajistil práci, bydlení a jiné11,02 %1,02 %  
Všichni měli práci a nebylo žebráků a lidí na okraji společnosti.11,02 %1,02 %  
Sociální rozdíly ve společnosti nejsou tak propastné jako v kapitalismu, politická stabilita, nízká nezaměstnanost, prvky sociálního státu11,02 %1,02 %  
6e by (byť jen teoreticky) měl vést ke komunismu tedy utopii. Reálné pozitivum vidí v tom, že se majetek nekumuluje v rukou bohatých.11,02 %1,02 %  
Bezpečí, sociální pomoc, jednotné vzdělávání, každý má práci, kultura je pod správou státu, korporáty netvoří monopol, který pak vykořisťuje obyčejné pracovníky...11,02 %1,02 %  
Socializmus je siroky pojem, ale povedzme pravo na potrat, rozvod, feminizmus.11,02 %1,02 %  
Myšlenku11,02 %1,02 %  
Větší sociální jistoty, snížení pracovního tempa - eliminace krysího závodu11,02 %1,02 %  
Člověk ma více jistot, život může být jednodušší11,02 %1,02 %  
Jasně dana pravidla, lide si vzájemně méně zavírali. Lepší kontrola cen konecnym spotrebitelum zavideli. Nebylo tak markantní rozdíly mezi bohatými a chudobou11,02 %1,02 %  
snaha o rovnost všech (práce/vzdělání/příležitosti). zajištěná péče o chudé studenty a seniory.11,02 %1,02 %  
Jistá míra bezpečí, zajištění 11,02 %1,02 %  
Historicky měl význam v tom, že pomohl formovat kapitalismus do dnešní podoby. Nechtěl bych žít v socialismu a ale v kapitalismu 19. století. Socialismus je zkrátka poplatný době, kdy vznikl. 11,02 %1,02 %  
Ideu11,02 %1,02 %  
Sociální jistoty (snaží se, aby byla vsem pristupna zdravotní péče, nemocenská, ...), podpora státu 11,02 %1,02 %  
jistota bydlení a práce11,02 %1,02 %  
Všichni museli pracovat.11,02 %1,02 %  
Povinnost práce11,02 %1,02 %  
všichni se měli stejně dobře 11,02 %1,02 %  
Teoreticky větší rovnost mezi lidmi, kdyby socialismus fungoval, jak má, měl by každý stejné šance. Dnes jsou šance lidi omezeny množstvím finančních prostředků jejich rodičů, za což nemohou.11,02 %1,02 %  
teorie se mi líbí, ale realita nikdy nebude odpovídat 11,02 %1,02 %  
Utópie kde by všichni dělali naplno a brali si jenom tolik kolik potřebují.... To je ale nemožné, že áno.11,02 %1,02 %  
Sociální spravedlnost, rovnost11,02 %1,02 %  
Možno do istej miery zmenšenie chudoby11,02 %1,02 %  
Zájem celku povýšený nad zájem jednotlivce je mi sympatický, ale nesmí to být vynucené.11,02 %1,02 %  
částečně řeší problém velkých majetkových rozdílů a drasticky odlišných socioekonomických statutů lidí v kapitalismu11,02 %1,02 %  
Povinnost pracovat pro všechny, absence státního dluhu 11,02 %1,02 %  
některé myšlenky jsou dobré11,02 %1,02 %  

Graf

8. Jaké vidíte zápory socialismu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

A ptáte se na myšlenku nebo realitu v praxi? Nedocenění osobní snahy, ztráta talentů, nenaplnění potřeb velkých skupin obyvatelstva, skryté obohacování na úkor systému, maskovaná nerovnost ve společnosti. V případě našeho minulého režimu také politické odstavení některých skupit lidí, nesvoboda, nedostatek základních potřeb, nedostatek informací a praktický zákaz volného pohybu a rovného přístupu ke vzdělání i pracovním příležitostem.

alibismus a bující lenost populace

ANO, vidím zápory. "dokonalý" socialismus nemůže existovat, protože vždy budou ve společnosti lidé, kteří pro socialismus nejsou vhodní, tudíž myšlenka 100% socialistické společnosti asi není možná.

Asi min svobody

Centralizované hospodářství, cenzura, omezování osobních práv a svobody, uzavřený trh, neefektivní a přebujelý byrokratický aparát, vláda jedné strany, nízká celková životní úroveň obyvatelstva, politický útlak, ničení životního prostředí

Centrálně plánovaná ekonomika, zákaz soukromého podnikání a soukromého vlastnictví mnoha nemovitostí, nemožnost vycestovat do určitých zahraničních zemí, nemožnost svobodné volby školy a povolání, nesvobodné volby, nesvoboda slova a shromažďování, zákaz volného vyznávání náboženské víry

Cenzura

Dost málo svobody

Důraz na kolektiv místo jednotlivce

Hlavně aby nedocházelo k diktatuře a totalitarismu

Hlavně nemožnost soukromého vlastnictví

Charakter ludi, ktori v nom ziju. Je ich prilis vela. Najviac mi prekaza autoritarstvo, ale to by prave socializmus nemal byt? Neviem.

Jako kazdy rezim ma sve plusy I minusy

Jeden velký zápor je to, že socialismus v naší společnosti nemůže správně fungovat.

Kazdy ma pravo na sve soukrome vlastnictvi

Kumulace moci, obecně nedemokratičnost

Lidem kteří se chtějí o sebe postarat sami bere plody jejich práce a prerozdeluje je i mezi lidi kteří tak schopní nejsou.

Ľudí

Lži, cenzura, omezování svobody, propaganda, zatajování informací, stíhání lidi se “špatným” názorem, udavačství

Majetkové vztahy

Málo individualismu.

málo soukromého vlastnictví

mininální svoboda, možnost rozvoje, závislost na vládě, malé rozvinutí

Myšlenka super, ale v reální společnosti prostě nefunguje.

např. špatný vliv na ekonomiku

Nebudu se zdrzovat elaborat jak je socialismus nechutnej.

Nedokázal se ubránit, dal příležitost nepřátelům (Čalfa, Dlouhý, řada "umělců"...). Pracující nejsou dostatečně motivováni, aby bránili privatizaci národního majetku, pokud dostanou nějaký bakšiš.

Nedostatek demokracie, slobody, žadná motivace dosahovat kariériního postupu

neefektivita

Neefektivita centrálního řízení, často doprovázená možností silou si vynucovat plnění centrálních plánů a tím omezení občanských svobod. Centralizovaná distribuce národního bohatství, která sice všem slibuje rovný díl, ale neumí si vymoci stejný díl jejich práce.

Nemoznost ekonomické kalkulace v centrálním plánování. Nemorálnos systému prerozdelování a zásahu do vlastnických práv.

Nemoznost podnikani, omezenost rozvoje schopnych lidi. Uzavřené hranice, nedostupnost zahraničních produktů.Nemoznost zahraničního vzdělávání. Cenzura informovanosti.

Nemožnost podnikání

Není.

Nesvoboda

Nesvoboda, cenzura, diktatura

Neudrzitelnost

Neudržitelnost. Historická spojitost s totalitními režimy

Nevím

Nižší fáze komunismu

nižší produktivita - chybí motivace; krádež majetku

Omezená svoboda Špatný ekonomický systém Velké ničení přírody

Omezená svoboda

Omezení pohybu, omezení podnikání. K omezení podnikání, respektive podnikání v rukou státu se velmi rychlým během dostáváme a to nejen na základě STBáka Babiše, ale také neomarxistů Pirátů s tichým souhlasem opozice. Ostatní od omezení slova, kontrola osob, okrádání jsme již dávno socialismus překonali.

Omezení soukromého vlastnictví, svoboda podnikání

Omezení svobody pohybu, projevu. Všeobecná úroveň prosperity snížena, podléhá často svým slabým článkům.

Omezeni svobody projevu a pohybu

omezování jedinců v rozvoji, zánik individuality, rovnost ve výsledku

omezování osobní svobody

Omezování osobní svobody, vykonstruované soudní procesy, nedostatek základních surovin

Omezování soukromého vlastnictví

Potlačování individuálnich svobod, hodně záleží na způsobu pojetí socialismu

Problémy s cestováním, nedostupnost některého zboží, člověk si musel dávat pozor na to co říká

Přerozdělování peněz daňových poplatníků státem, silná státní centralizace, vysoké daně, snaha o omezování volného podnikání, velká moc v rukou státu

Přílišná kontrola ze strany státu a omezená možnost “získat více”

Skoro celý socialismus

Skoro vše

Socialismus favorizuje průměr a podprůměr.

Socialismus vede k celkovému úpadku morálky, ekonomiky a celkově společnosti. Vede k chudobě, protože je založen na principu brání ostatním. Svobodný trh a společnost vede k prosperitě. Na socialismu staromilci hledají např. že lidi se nemuseli o nic moc starat, takže se jim to líbilo, ale vyrostli z nich pouze konzumenti neschopní se starat sami o sebe

Společné vlastnictví, omezení práv

spoustu

stát se snaží řídit a plánovat něco, co se naplánovat nedá, pak se snaží přesvědčit lidi, že se mu to plánování daří, pak lže víc a víc a tyranizuje lidi, kterým to vadí

Strnulosť, všeobecné zaostávanie (technológie...), nedostatok súťaže (súvisí s tým zaostávaním), ekonomické zaostávanie a ako sme mohli vidieť v socialistických štátoch nedostatok slobody, nedodržiavanie ľudských práv atď.

Svoboda v podnikání, pohybu a nemožnost se demokraticky rozhodovat, ale nezažila jsem osobně, takže se pouze vciťuji.

systém je zcela v rozporu s naší biologickou, psychologickou a sociologickou přirozeností a s logickými důsledky kreativity a produkce, které nevyhnutelně vedou k nerovnoměrnému rozložení bohatství ve společnosti, při zavedení podporuje tendenci regrese k průměru a menšímu pocitu osobní zodpovědnosti za svůj vlastní život/přežití/živobytí, omezuje vynalézavost, podnikavost, kreativitu, ochotu riskovat a nést riziko, čímž vede ke stagnaci osobního, sociálního, kulturního, vědeckého, technologického i ekonomického rozvoje

totalita

ty debilní hesla, nerozlučně to jde ruku v ruce s komunismem a proč by měli mít všichni stejně

Ukradený majetek, zákazy studia kvůli tomu, že rodiče měli jiné názory než vláda (rodinné zkušenodti)

Umělé zasahování do ekonomiky státu, které se mnohdy neosvědčilo, historická zkušenost, která ukazuje, že socialismus vždy vedl pro většinu obyvatel daného státu k negativním vyústěním (ekonomicky, právně, kulturně,...).

V dnesni dobe pro neco takoveho neni prostor, ale napriklad myslenka univerzalni zakladni mzdy, ktera z idei socialismu vyplyva a testovali ji ve svedsku je celkem pozitivni

V historii se to většinou nepovedlo, z důvodu centralizace a zneužití moci lidmi.

V jisté míře se snaží o potlačení svobodného podnikání a chce mít toho co nejvic ve svych rukou. Řekla bych, že i jistě stále směřuje k následnému ustanovení komunismu (ne ale toho utopickeho, který je lidem často predkládán, ale k tomu, který jsme meli možnost videt v SSSR ci v bývalých socialistických zemích).

v praxi nefunguje, protože lidé s ambicemi nemají možnost jich dosáhnout a obecně jsou lidé demotivováni tím, že jsou si rovni a nemůžou se vypracovat výš, pokud chtějí

Vláda jedné strany, vyzdvihování dělnické třídy, společné vlastnictví, ...

Vsetko je spoločne. Ziadne skromne vlastnictvo

Vše

Vše je státní

všechno

všechno. Je to utopický systém, který nemůže fungovat. Nerespektuje svobodu volby, osobní vlastnictví, možnost seberealizace.

Všechny

Všechny. Já tu dobu zažil a to, co tu ty kurvy komunistický předváděly, bych nikomu nepřál!

Všichni jsou si rovni, ale někdo si je rovnější.

Zákaz svobodneho nazoru, svobodneho podnikani, a svobodneho cestovani

Základní je v tom, že se prostě stát snaží lidem brát majetky a poté je přerozdělit podle nějakého kritéria. Nejčastěji podle oddanosti socialistické myšlence. Takové přerozdělení ale bere majetek těm zpravidla schopným, kdo ho umí řídit a dává ho do neshopných rukou. Zatím pokaždé v historii pokusy o nastolení pravého socialismu skončily jen větší chudobou v lepším případě a hladomorem v horším. Zkrátka když předáte tolik moci státu, který s ní neumí nakládat a může si diktovat sám podmínky, dopadne to katastrofálně.

Zápory jsou vše ostatní, krom té práce. Nic nebylo k dostání, nesmělo se cestovat, vláda jedné strany, nebyla svoboda slova, nebyla svoboda ničeho.

Zastávám opačný názor na podobu trhu než socialisté.

Znemožnění soukromého vlastnictví

Znemožňuje nebo znesnadňuje lidem prosadit se zcela podle jejich představ. Omezené soukromé vlastnictví. Masa plebsu táhne ke dnu elitu.

Způsob, jakým u nás dříve byl a někde stále je praktikován tento systém - zabavování majetku, nesvoboda, věznění odpůrců režimu, pronásledování lidí s jiným názorem, vnucování ideologie

Zrušení soukromého vlastnictví

Žádná osobní motivace

Žádná svoboda

žádné

žádné

Že to nefunguje a lidi si vždycky naberou kolik to jenom jde

9. Od koho slýcháte negativní názor na socialismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiče6364,29 %64,29 %  
škola5152,04 %52,04 %  
televize4950 %50 %  
kamarádi4848,98 %48,98 %  
prarodiče4141,84 %41,84 %  
internet 22,04 %2,04 %  
odborná literatura, vlastní zkušenost 11,02 %1,02 %  
Nemusím slýchat, mám dost vlastních zkušeností!11,02 %1,02 %  
vždycky se najde pár blbců11,02 %1,02 %  
utvářím si vlastní11,02 %1,02 %  
Knihy popisující zkušenosti lidí, internet11,02 %1,02 %  
literatura11,02 %1,02 %  
známé osobnosti11,02 %1,02 %  
All of the above krom prarodicu11,02 %1,02 %  
Kolegové 11,02 %1,02 %  
Chartisté11,02 %1,02 %  
Já jsem vlastně neslyšel kladný ... někteří Důchodci to možná chválí že se měli dobře, protože vědí už píču o tom, jaký to může bejt i jinak11,02 %1,02 %  
Neslycham, mám vlastní nazor z dob pred revoluci11,02 %1,02 %  
v souvislosti s komunismem všude, ale o samotném socialismu se zas tolik nemluví11,02 %1,02 %  
Podnikatelská sféra a lidé kteří na sobě usilovně a tvrdě pracují.11,02 %1,02 %  
Internet, sociální sítě, časopisy, knihy 11,02 %1,02 %  
web11,02 %1,02 %  
Vsechny mnou vybírné zdroje informací11,02 %1,02 %  
Podnikatelé11,02 %1,02 %  
v podstatě moc neslýchám, ale vyhledávám názory (mezi rodinou a odborníky) pro i proti11,02 %1,02 %  
od nikoho11,02 %1,02 %  

Graf

10. Setkali jste se i s pozitivním názorem na socialismus? Od koho ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7778,57 %78,57 %  
Ne2020,41 %20,41 %  
prarodiče55,1 %5,1 %  
Babička22,04 %2,04 %  
rodiče22,04 %2,04 %  
částečně rodiče, obecně starší generace11,02 %1,02 %  
od komoušů, kteří v roce 1989 bohužel neviseli...11,02 %1,02 %  
někteří důchodci11,02 %1,02 %  
Spolužáci11,02 %1,02 %  
Kamarád 11,02 %1,02 %  
Od rodiny, okoli 11,02 %1,02 %  
známý11,02 %1,02 %  
rodiče, prarodiče, kamarádi, odborná literatura11,02 %1,02 %  
politici11,02 %1,02 %  
Prastryc 11,02 %1,02 %  
Někteří známí 11,02 %1,02 %  
Od důchodců - bývalých horníků na Ostravsku. 11,02 %1,02 %  
dědeček, staří lidé11,02 %1,02 %  
Prarodice11,02 %1,02 %  
starší generace 11,02 %1,02 %  
Nějáký individua na studiích11,02 %1,02 %  
Každý najde nějaký klad i zápor 11,02 %1,02 %  
Povětšinou důchodci11,02 %1,02 %  
Od prarodičů z druhé strany rodiny.11,02 %1,02 %  
přátelé11,02 %1,02 %  
Staršia generacia11,02 %1,02 %  
Politici KSČM11,02 %1,02 %  
Prarodiče, televize, internet11,02 %1,02 %  
KSČM (překvapivě)11,02 %1,02 %  
Mojí prarodiče, anarchokomunistický spolek, kterého jsem součástí...11,02 %1,02 %  
Škola, rodičia, prarodičia, kamaráti, televízia11,02 %1,02 %  
Starší lidé11,02 %1,02 %  
od pošahaných vš studentů komančů11,02 %1,02 %  
Prarodiče, lidé v diskuzích na internetu11,02 %1,02 %  
Velke mnozstvi clenu demokraticke strany v USA, a spoustu jinych politiku ve svete z socialne-demokratickeho spektra11,02 %1,02 %  
Od kamaráda idealisty.11,02 %1,02 %  
Od Soudruzky ředitelky v letech před revoluci11,02 %1,02 %  
prarodiče a širší rodina11,02 %1,02 %  
Otec11,02 %1,02 %  
Spolupracovníci a důchodci11,02 %1,02 %  
Cizí lidé na internetu 11,02 %1,02 %  
škola, rodiče, prarodiče11,02 %1,02 %  
Od socialisty. Často lidé, kterým se líbí, jak to funguje ve Skandinávii a jsou levicoví. 11,02 %1,02 %  
Rodičia, staršie generácie11,02 %1,02 %  
dědeček11,02 %1,02 %  
Prababička, tchán, tchýně11,02 %1,02 %  
Senioři11,02 %1,02 %  
pár debilů11,02 %1,02 %  
Na sociálních sítích od lidí, kteří by byli pro opětovné vyzkoušení tohoto systemu 11,02 %1,02 %  
učitelé11,02 %1,02 %  
Staří lidé, kteří vyrůstali ve zlých podmínkách a s příchodem komunizmu SE vylepšila jejich ekonomická situace11,02 %1,02 %  
Od babičky 11,02 %1,02 %  
Od kazdyho zastance doucasnyho systemu11,02 %1,02 %  
Média 11,02 %1,02 %  
spolužiak11,02 %1,02 %  
Diskutéři na Novinkách.cz11,02 %1,02 %  
někteří členové starší generace a někteří méně vzdělaní lidé, které znám11,02 %1,02 %  
zkurvených levičáků a komunistů11,02 %1,02 %  

Graf

11. Je současná doba lepší než socialistická?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7273,47 %73,47 %  
nevím1818,37 %18,37 %  
ne88,16 %8,16 %  

Graf

12. Myslíte, že by se socialistická éra mohla opakovat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5254,74 %53,06 %  
ne2223,16 %22,45 %  
nevím2122,11 %21,43 %  

Graf

13. Měla by se socialistická éra opakovat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6769,07 %68,37 %  
spíše nesouhlasím1919,59 %19,39 %  
souhlasím55,15 %5,1 %  
spíše souhlasím33,09 %3,06 %  
nevím33,09 %3,06 %  

Graf

14. Jaký je váš názor na socialismus?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

.

.

.

+

Asi dost vyjádřeno v otázkách 7 a 8; i když některé prvky mohou být dobré, politické režimy, které jej dosud praktikovaly, páchaly mnoho zla na obyvatelích, což dobré prvky nemohou vyvážit.

Byl to krok špatným směrem, lidé neměli dostatek volnosti a tím pádem omezení života a rozvoje společnosti

Byla to tragédie.

černá díra

Díky socialismu využíváme plně státem hrazeneho zdravotnictví, podpory v rodičovství až na 4 roky, školství zdarma,...,bohužel to sebou nese omezení osobní svobody, což je nepřijatelné

Dle mého názoru je socialismus směr kde výrazně převažovaly zápory nad klady a jsem rád že žijí v současné době.

Dobrý sluha, špatný pán. V tom smyslu, že mi připadá důležité, když stát poskytuje sociální služby potřebným, za lékařskou péči se neplatí atd. Ale když stát chce rozhodovat o všem a tu „péči“ o svoje lidi vynucuje i proti jejich vůli, nastane problém.

EW

hnus, nesvoboda, zhouba lidstva

Holý nesmysl

Hovno

Hrůza, která již nesmí nastat

Jaden z prijatelnych rezimu

Jak žádná ideologie by neměl být součástí politiky státu

Jako systém má své pozitiva a negativa, jestli vynechat zkušenosti s dřívějšími socialistickými systémy, tak spíše pozitivní, jestli socialismus má zahrnovat a totalitarismus - tak striktně negativní

Je dobře, že už je za námi

Je dobře, že už v nm nežijeme.

Je to režim jako každý jiný a dle mého bychom se bez jeho absolvování nedopracovali k takové demokracii, jakou máme dnes.

je to sračka

Je to utopistická vize, která je v praxi neuskutečnitelná i z důvodu lidské podstaty.

Je to zlo, které nikdy nemělo vzniknout

Je to zlo. Utopie. V praxi vždy vede k diktatuře a ekonomickému zhroucení.

Jedná se pouze o utopickou myslenku, dlouhodobe neudrzitelny stav. Nespravedlivy system

Jednoznačně negativní. Mám ale takový pocit, že doba kovidová je pomalu horší, než socialismus. Takže si myslím, že jestli to tak půjde dál, socialismus je zpět, ale v jiné formě.

Jsem proti.

Kamo to nebylo na minutu

Karel Fajtl řekl - "Komunisti? Co slovo, to lež, co čin, to zločin", takže asi tak...

Když nepůjde do extrémních forem, má i své výhody a uplatnění.

Kladný

Kladný. Ukázal se být reálnou a funkční alternativou ke kapitalismu. Problémy byly (a jsou) způsobeny hlavně nepřátelstvím imperialistů (vojenské ohrožení, ekonomická blokáda), kteří z historických důvodů (obchod s otroky, drancování kolonií) mají větší zdroje. V socialismu je budoucnost.

krásná doba, luxus

má mnoho negativ, která, dle mého názoru, rozhodně převyšují míru pozitiv

Měl by to být přesný opak kapitalismu, bohužel kapitalismus EU/ČR je spíše označení sílícího socialismu, který nabírá na obrátkách. Objektivní názor na socialismus nemám, neb jsem jej nezažil v plné síle a dohadovat se pouze na informacích, které mohou být zkreslené na obě strany je zavádějící. Věřím, že každá doba má své pozitiva i negativa a záleží na konkrétním jedinci. Nicméně v obecné rovině je socialismus pro společnost přínosnější, nikoli pro individuální jedince, ale pouze za předpokladu, že socialismus umí řádně hospodařit (což neuměl, ale neumí to ani stávajcí kapitalismus)...takže je vlastně jedno co "je", prozatím obě doby ukázali omezování slova, do jisté míry i svobody, okrádání, manipulován...žemuž se nelze divit, neb oba režimy jsou defacto vládou oligarchů.

Měl své klady i zápory, jako káždá doba, ale to jak funguje svět teď se mi líbí víc.

Muj nazor je negativni, nemam jej rada a doufam ze se nedoziju toho, ze o to co se snazili moje generace prede mnou v rodinnem podniku (odebrali nam nase podnikani a dum) opet neprijdeme.

Myšleno dobře, zatim moc nefungovalo.

Nefunguje a nikdy fungovat nebude ve společnosti.

Negativní

Negativní

Negativní

Negativní, co na to říct

Negativní.

Negatívny. Socializmus je slepá ulička a v dlhodobom hľadisku nemôže prežiť.

Nechtěla bych ho zažít

Nejstrašnější možný režim. Vláda zkurvenců schopných poslat někoho do basy nebo na popraviště jenom proto, že se mu nelíbila vláda jedné strany, nebo chtěl opustit tuhle šílenou republiku.

Některé věci byli zlé (nesvoboda), ale třeba zajištění bydlení (služební byty, obecní/městské byty za rozumné nájmy) nebo práce (každý kdo chtěl (i nechtěl) práci měl) si myslím, nebylo špatné. Hlavně to bydlení vnímám jako palčivý problém. Kdo si může dovolit platit 15 000 nájem za 1+1, když bere 17 000? A když se odstěhujete dál, co ušetříte za bydlení, dáte za dojíždění do práce. Je to fakt neštěstí :-(

nemám ho ráda a rpozhodně bych v něm nechtěla žít, i když nějaké klady určitě měl

není to dobré

Nesouhlasím s ním, jsem rád že jsem ho nikdy nezažil a doufám že nikdy nezažiju.

Nesouhlasím s ním.

Neudržitelný politický projekt

Nevím

Nevyhraněný. Má svá pro i proti. Asi by mě v takovém společenském zřízení sralo víc věcí než dneska, ale existovat bych v tom dokázal.

No thanks.

Odpovědi viz výše

Opium lidstva

Pekná myšlenka, nereální

Podle mě socialismus ve své podstatě není špatný, ale tím jak byl v minulosti uskutecnovan, získali na něj lidé zkreslený pohled.

Predevsim chci zminit ze jsou zde spatne kladeny otazky protoze predpokládaji ze dnes tu socialismus není. To ze byly nektere odvetvi privatizovany neznamena ze uz nezijeme v socialismu viz statni skolstvi, zdravotnictvi, právo, bezpecnost, doprava etc.

Původní myšlenka ("rovnost") nebyla špatná, ale byla zneužitá ke krádežím majetku schopnějších; dále nebyly svobodné volby, možnost volně cestovat, možnost svobodně se vyjadřovat a lidé nebyli posuzováni podle znalostí, ale podle členství ve straně/dalších organizacích/známostí (kladně) a naopak záporné body byly za příbuzné v emigraci, rodinný původ a názory.

Socialismu je skvělý systém, který je mnohými nepochopen. Taky se dá zneužít. Jinak je skvělá myšlenka vzájemné sociální pomoci. Taky se mi líbí, že se podporují pracující lidé. Kapitalismus je to nejhorší, co se nám mohlo stát.

Socialismus jako funkční společenský systém je v současné době utopie, na druhou stranu prvky socialismu se vyskytují i v současném pozdním kapitalismu. Odpor některých skupin k socialismu, vycházející z moralistního diskurzu devadesátých let je přehnaný.

Socialismus je dobrý do války a po válce. Lepší je ale neválčit.

Socialismus je pro líný, kapitalismus pro chamtivý.

Socialismus je utopie, lidé ve vedení státu zneužijí svoje postavení. Kapitalismus alespoň neskrývá dravost. Za přívětivou tváří socialismu se skrývá mnoho soudních procesů, kdy byly odsouzeni nevinný lidi.

Socialismus vnímám spíše negativně, i když vidím jisté výhody (viz výše). Ale negativa převažují i tak nad pozitivy.

Spatny

Spise negativni

Spíše negativní. Jsem z rodiny a kraje, kde socialismus znamenal zabavení majetku mojí rodině, znemožnění studia a cestování, živoření na minimální mzdě a zároveň velký nedostatek zboží v obchodech. Je pravda, že v Praze a v Ostravě byly mandarinky celý rok a že se dalo sehnat maso i jindy než ve čtvrtek?

Spíše záporný ikdyz vzhledem k tomu co se tu děje teď... No...

super cesta ke skutečné demokracii, komunismu

Šílená doba, která by se už nikdy neměla opakovat

Ta myšlenka kolikrát ani nemusí být špatná, ale kdykoliv ji někdo chtěl aplikovat, a to i v ryzí nevinné podobě, stejně to jde ruku v ruce s komunistama a podobnym xindlem... a vlastně sám bych nesnesl mít jen stejně jako ostatní... nemyslím že hamty hamty, ale prostě proč? Takhle to přece nefungovalo ani v pravěku :D někdo holt měl, někdo ne... a co mi taky vadí jsou ty osvětový hesla "společně tohle" a "společnými silami k lepšímu tomuhle" ... NE! díky bohu že je to pryč! a nějaká spravedlnost a rovnost... na to bych se vykašlal... to tu nikdy nebude a nikdy nebylo... ani za komára nebo v tom socialismu s lidskou tváří to nebylo... tahle ideologie prostě neexistuje v ryzí podobě a existovat ani nemůže... přijde mi prostě jako naivní kýč

Tak 50/50. Som spokojny ako to je teraz.

Taký, že v škandinávskych kajinách sa mu priblížili, a žije sa tam v súčasnosti najlepšie na svete. U nás to nevyšlo. V Rusku katastrofa.

to jsem už přece napsala v odpovědích výše: částečně řeší problém velkých majetkových rozdílů a drasticky odlišných socioekonomických statutů lidí v kapitalismu, nicméně socialistický systém je zcela v rozporu s naší biologickou, psychologickou a sociologickou přirozeností a s logickými důsledky kreativity a produkce, které nevyhnutelně vedou k nerovnoměrnému rozložení bohatství ve společnosti, při zavedení podporuje tendenci regrese k průměru a menšímu pocitu osobní zodpovědnosti za svůj vlastní život/přežití/živobytí, omezuje vynalézavost, podnikavost, kreativitu, ochotu riskovat a nést riziko, čímž vede ke stagnaci osobního, sociálního, kulturního, vědeckého, technologického i ekonomického rozvoje

Tragická ideologie, o jejíž znovuzavedení by se nemělo usilovat. Příkladem budiž Švédsko, kde vysoké daně donutily spoustu lidí se přestěhovat, a tak platit daně jinde

Určitě by neměl byt hned odsuzován. Lidé jo vidí negativně kvůli situaci, která zde byla, ale ta obsahovala daleko více než nějakou socialistickou myšlenku.

v "dokonalé společnosti" (kde každý plní svou roli ve velkém souboru) je socialismus asi nejlepší ekonomický systém. taková situace nemůže nastat tudíž je "nesmyslný". bylo by ale možné vyjmout z něj části, které jsou aplikovatelné v reálném světě (nebo se tomu aspoň přiblížit), čímž by se mohla zlepšit situace pro utlačované menšiny a sociálně slabší obyvatele.

V jeho čistej ideologickej povahe sa jedná o zaujímavý smer, ktorý nikdy nebude "v jeho čistej ideologickej povahe" fungovať

V jisté míře by mohl fungovat. Vždy se ale najde někdo, kdo chce lidem vládnout a nespokoji se s rovnocenou pozicí. Postupem let se navíc ukazalo, že společnost potřebuje nejakeho vudce, státní moc, která ji bude udavat směr a pravidla.

Velice negativní, nevidím na něm jediné plus. Důvody uvedeny v otázce č. 8.

Většina podniku v rukou státu jsou spíše prodělečná, stát nedokáže uhlídat rozvoj a vývoj podniku.

Vraždí lidi.

Všechno všem a stejně, nemůže fungovat

Záleží z jakého pohledu.

záporný

Zlo

Žádný. Nezažila jsem ho. Vše znám z doslechu, ale asi to nebyla žádná hitparáda.

Že měl smysl v 19. století, ale dnes by se už aplikovat neměl. Měl by zůstat jenom jako myšlenka, jako jakýsi protipól tvrdému kapitalismu. Není žádoucí ani jedno, ani druhé, optimální je stav někde mezi tím. Jak moc se přiklonit k jednomu, či druhému je už otázka každého individua. Já si myslím, že je lepší stát, který zajišťuje jen to nejnutnější jako veřejné služby, podpora v nezaměstnanosti, soudy, atd. a do soukromé sféry se neplete.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

4. Jaká je vaše současná pozice?

5. Chtěli byste mít osobní zkušenost se socialismem?

6. Vyhovuje Vám, že velké firmy jsou v rukou soukromých vlastníků a ne státu?

7. Vidíte nějaké klady na socialismu?

9. Od koho slýcháte negativní názor na socialismus?

10. Setkali jste se i s pozitivním názorem na socialismus? Od koho ?

11. Je současná doba lepší než socialistická?

12. Myslíte, že by se socialistická éra mohla opakovat?

13. Měla by se socialistická éra opakovat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

4. Jaká je vaše současná pozice?

5. Chtěli byste mít osobní zkušenost se socialismem?

6. Vyhovuje Vám, že velké firmy jsou v rukou soukromých vlastníků a ne státu?

7. Vidíte nějaké klady na socialismu?

9. Od koho slýcháte negativní názor na socialismus?

10. Setkali jste se i s pozitivním názorem na socialismus? Od koho ?

11. Je současná doba lepší než socialistická?

12. Myslíte, že by se socialistická éra mohla opakovat?

13. Měla by se socialistická éra opakovat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Smokoňová, A.Názor generací na socialismus (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://nazor-generaci-na-socialosmu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.