Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor veřejnosti na elektronické cigarety

Názor veřejnosti na elektronické cigarety

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Pavlová
Šetření:09. 04. 2015 - 21. 04. 2015
Počet respondentů:2493
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-16 PDF-17 PDF-18 PDF-19 PDF-20 PDF-21 PDF-22 PDF-23 PDF-24 PDF-25 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko, vážený respondente,

 

dovolte nám obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, jehož účelem je zmapování povědomí veřejnosti o elektronických cigaretách.

 

Tento průzkum je součástí předstátnicové stáže v rámci předmětu Hygiena a epidemiologie na 1. lékařské fakultě UK. Výsledky průzkumu bychom rády použily na vytvoření odborné publikace.

Předem děkujeme za Váš čas a vyplnění tohoto dotazníku.

 

Studentky 4. ročníku 1.LF UK, Kristýna Šindelářová, Eva Křivková, Simona Pavlová

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2327711,11 %11,11 %  
222479,91 %9,91 %  
202359,43 %9,43 %  
212319,27 %9,27 %  
241957,82 %7,82 %  
251365,46 %5,46 %  
26943,77 %3,77 %  
19763,05 %3,05 %  
27602,41 %2,41 %  
28572,29 %2,29 %  
ostatní odpovědi 17
29
30
18
35
16
36
50
34
40
38
31
48
37
42
51
32
46
33
58
39
44
41
52
49
55
60
43
47
15
45
62
57
59
56
54
65
70
14
53
69
68
61
73
74
63
64
84
72
71
148
67
13
66
10
12
9
103443
75
2
77
88535,5 %35,5 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.37
Minimum:18
Maximum:55
Variační rozpětí:37
Rozptyl:78.98
Směrodatná odchylka:8.89
Medián:24
Modus:23

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena158863,7 %63,7 %  
muž90536,3 %36,3 %  

Graf

3. Vaše kouření tabákových cigaret:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekuřák144758,04 %58,04 %  
současný kuřák60524,27 %24,27 %  
bývalý kuřák (nekouřím alespoň 6 měsíců)44117,69 %17,69 %  

Graf

4. Víte o existenci a znáte princip fungování elektronických cigaret?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vím a znám princip129852,07 %52,07 %  
ano, ale nevím, jak přesně fungují115046,13 %46,13 %  
ne, neznám451,81 %1,81 %  

Graf

5. Máte zkušenost s používáním elektronických cigaret?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy jsem nezkusil/a143357,48 %57,48 %  
ano, ale pouze jsem je vyzkoušel/a67327 %27 %  
ano, používám je38715,52 %15,52 %  

Graf

6. Pokud jste elektronické cigarety použil/a, z jakého důvodu?

(vyberte jednu možnost)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze zvědavosti54448,36 %21,82 %  
přestat kouřit17115,2 %6,86 %  
snížit zdravotní rizika16314,49 %6,54 %  
omezit kouření1049,24 %4,17 %  
snížit finanční náklady776,84 %3,09 %  
potřeba kouřit na místech, kde je kouření tabákových cigaret omezeno665,87 %2,65 %  

Graf

7. Myslíte si, že jsou tabákové cigarety zdraví škodlivější než elektronické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano140956,52 %56,52 %  
nevím58623,51 %23,51 %  
ne49819,98 %19,98 %  

Graf

8. Jaká zdravotní rizika s sebou dle Vás nese používání elektronických cigaret?

(více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prohloubení závislosti na nikotinu116046,53 %46,53 %  
předávkování se nikotinem84133,73 %33,73 %  
postižení vyvíjejícího se plodu v děloze81132,53 %32,53 %  
kardiovaskulární onemocnění77331,01 %31,01 %  
nevím73929,64 %29,64 %  
nádorová onemocnění65726,35 %26,35 %  
žádná1887,54 %7,54 %  

Graf

9. Zaškrtněte látky, které si myslíte, že jsou obsaženy v elektronických cigaretách:

(více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikotin211084,64 %84,64 %  
glycerol60424,23 %24,23 %  
propylenglykol57523,06 %23,06 %  
nevím57022,86 %22,86 %  
oxid uhelnatý53321,38 %21,38 %  
cukr46318,57 %18,57 %  
formaldehyd42417,01 %17,01 %  
dusičnany40416,21 %16,21 %  
dehet40016,04 %16,04 %  
těžké kovy35214,12 %14,12 %  
benzen28611,47 %11,47 %  
čpavek1987,94 %7,94 %  

Graf

10. Souhlasíte s používáním elektronických cigaret v:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Myslíte si, že elektronické cigarety mohou pomoci kuřákům tabákových cigaret s odvykáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne112345,05 %45,05 %  
ano96638,75 %38,75 %  
nevím40416,21 %16,21 %  

Graf

12. V čem spatřujete největší výhodu elektronických cigaret?

(vyberte jednu možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný zápach97439,07 %39,07 %  
nízké zdravotní riziko pro okolí60924,43 %24,43 %  
nízké zdravotní riziko pro mne31312,56 %12,56 %  
nehrozí vznik požáru2499,99 %9,99 %  
jiné1455,82 %5,82 %  
cena1325,29 %5,29 %  
žádný toxický odpad712,85 %2,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Víte o existenci a znáte princip fungování elektronických cigaret?

 • odpověď ano, vím a znám princip:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, používám je na otázku 5. Máte zkušenost s používáním elektronických cigaret?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi snížit zdravotní rizika na otázku 6. Pokud jste elektronické cigarety použil/a, z jakého důvodu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi omezit kouření na otázku 6. Pokud jste elektronické cigarety použil/a, z jakého důvodu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi snížit finanční náklady na otázku 6. Pokud jste elektronické cigarety použil/a, z jakého důvodu?

5. Máte zkušenost s používáním elektronických cigaret?

 • odpověď ne, nikdy jsem nezkusil/a:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, neznám na otázku 4. Víte o existenci a znáte princip fungování elektronických cigaret?

10. Souhlasíte s používáním elektronických cigaret v:

 • odpověď restauracích a barech=ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, používám je na otázku 5. Máte zkušenost s používáním elektronických cigaret?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi snížit finanční náklady na otázku 6. Pokud jste elektronické cigarety použil/a, z jakého důvodu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovištích=ano na otázku 10. Souhlasíte s používáním elektronických cigaret v:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi omezit kouření na otázku 6. Pokud jste elektronické cigarety použil/a, z jakého důvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi snížit zdravotní rizika na otázku 6. Pokud jste elektronické cigarety použil/a, z jakého důvodu?
 • odpověď zastávkách MHD, nádražích apod.=ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovištích=ano na otázku 10. Souhlasíte s používáním elektronických cigaret v:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Vaše kouření tabákových cigaret:

4. Víte o existenci a znáte princip fungování elektronických cigaret?

5. Máte zkušenost s používáním elektronických cigaret?

6. Pokud jste elektronické cigarety použil/a, z jakého důvodu?

7. Myslíte si, že jsou tabákové cigarety zdraví škodlivější než elektronické?

8. Jaká zdravotní rizika s sebou dle Vás nese používání elektronických cigaret?

9. Zaškrtněte látky, které si myslíte, že jsou obsaženy v elektronických cigaretách:

10. Souhlasíte s používáním elektronických cigaret v:

11. Myslíte si, že elektronické cigarety mohou pomoci kuřákům tabákových cigaret s odvykáním?

12. V čem spatřujete největší výhodu elektronických cigaret?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Vaše kouření tabákových cigaret:

4. Víte o existenci a znáte princip fungování elektronických cigaret?

5. Máte zkušenost s používáním elektronických cigaret?

6. Pokud jste elektronické cigarety použil/a, z jakého důvodu?

7. Myslíte si, že jsou tabákové cigarety zdraví škodlivější než elektronické?

8. Jaká zdravotní rizika s sebou dle Vás nese používání elektronických cigaret?

9. Zaškrtněte látky, které si myslíte, že jsou obsaženy v elektronických cigaretách:

10. Souhlasíte s používáním elektronických cigaret v:

11. Myslíte si, že elektronické cigarety mohou pomoci kuřákům tabákových cigaret s odvykáním?

12. V čem spatřujete největší výhodu elektronických cigaret?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlová, S.Názor veřejnosti na elektronické cigarety (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nazor-verejnosti-na-elektron.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.