Nezaměstnanost mládeže

Konec vyplňování 15. 06. 2023 12:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 11   Průměrná doba vyplňování: 00.03:10

Dotazník je určen pouze pro lidi ve věku od 18 do 35 let, žijící v České republice. Pokud nepatříte k této demografické skupině, prosím nevyplňovat tento dotazník, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. 

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.