Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezávislost České televize (6 otázek)

Nezávislost České televize (6 otázek)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Khýrová
Šetření:05. 03. 2019 - 19. 03. 2019
Počet respondentů:502
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,
žádám Vás o vyplnění následujícího dotazníku, jehož vyhodnocení bude součástí mé diplomové práce. Dotazník je zaměřen na hodnocení nezávislosti České televize z pohledu veřejnosti. Vyplnění Vám zabere maximálně pár minut. Předem děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3434067,73 %67,73 %  
35-498316,53 %16,53 %  
50-646212,35 %12,35 %  
65+173,39 %3,39 %  

Graf

2. Platíte televizní poplatky České televizi? (dříve koncesionářské poplatky)

Myšleno za celou domácnost. Pokud tedy neplatíte vy osobně, ale někdo jiný ve Vaší domácnosti poplatky platí. Zvolte ANO.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano40881,27 %81,27 %  
Ne5310,56 %10,56 %  
Nevlastním televizi418,17 %8,17 %  

Graf

3. Kolik procent ze všech příjmů České televize podle Vás tvoří televizní poplatky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-59 %18536,85 %36,85 %  
Méně než 30 %16532,87 %32,87 %  
60-90 %12224,3 %24,3 %  
Více než 90 %305,98 %5,98 %  

Graf

4. Je podle Vás následující tvrzení pravdivé?

„Politické strany financují vysílání České televize.“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne36973,51 %73,51 %  
ano13326,49 %26,49 %  

Graf

5. Je podle Vás následující tvrzení pravdivé?

 „Politické strany ovlivňují obsah vysílání České televize.“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28155,98 %55,98 %  
ne22144,02 %44,02 %  

Graf

6. Je podle Vás Česká televize nezávislá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne27855,38 %55,38 %  
ano22444,62 %44,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Je podle Vás následující tvrzení pravdivé?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Je podle Vás následující tvrzení pravdivé?

6. Je podle Vás Česká televize nezávislá?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Je podle Vás následující tvrzení pravdivé?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Platíte televizní poplatky České televizi? (dříve koncesionářské poplatky)

3. Kolik procent ze všech příjmů České televize podle Vás tvoří televizní poplatky?

4. Je podle Vás následující tvrzení pravdivé?

6. Je podle Vás Česká televize nezávislá?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Platíte televizní poplatky České televizi? (dříve koncesionářské poplatky)

3. Kolik procent ze všech příjmů České televize podle Vás tvoří televizní poplatky?

4. Je podle Vás následující tvrzení pravdivé?

6. Je podle Vás Česká televize nezávislá?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Khýrová, A.Nezávislost České televize (6 otázek) (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://nezavislost-ceske-televize-6.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.