Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neziskové organizace versus politici a úřady

Neziskové organizace versus politici a úřady

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oldřich Čepelka
Šetření:27. 09. 2019 - 11. 10. 2019
Počet respondentů:275
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsme z české neziskové organizace a rádi bychom s vaší pomocí svou činnost ještě zlepšili. O. Čepelka

Odpovědi respondentů

1. Do které věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-347527,27 %27,27 %  
35-446322,91 %22,91 %  
45-544917,82 %17,82 %  
65 a více3713,45 %13,45 %  
55-643111,27 %11,27 %  
do 24 let207,27 %7,27 %  

Graf

2. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14552,73 %52,73 %  
muž13047,27 %47,27 %  

Graf

3. Jaké je vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ukončená VŠ17362,91 %62,91 %  
maturita (bez dalšího studia)7025,45 %25,45 %  
základní škola, SŠ bez mat. nebo student SŠ238,36 %8,36 %  
studuji na VŠ93,27 %3,27 %  

Graf

4. V jak velkém místě během roku převážně bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha, jiné krajské město anebo obec na okraji velkého města (do 10 km)13549,09 %49,09 %  
menší město nebo venkovská obec6122,18 %22,18 %  
středně velké město5419,64 %19,64 %  
malé město (do 10 tisíc obyvatel)259,09 %9,09 %  

Graf

5. Do jaké skupiny patří profese, kterou nyní vykonáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
technik, odborný pracovník, úředník, duševní profese (s požadavkem SŠ, VOŠ, VŠ)19470,55 %70,55 %  
jsem v důchodu, na rodič. dovolené nebo nezaměstnaný4215,27 %15,27 %  
studuji střední nebo vysokou školu165,82 %5,82 %  
řemeslník, prodavač, služby pro občany (profese s požadavkem SOU, SŠ)134,73 %4,73 %  
dělnická profese, obsluha strojů103,64 %3,64 %  

Graf

6. Máte vy nebo vaše rodina alespoň tři známé, kteří vykonávají tzv. prestižní povolání? To je např. lékař, zdravotní sestra, vědec, učitel, soudce, projektant, programátor.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23486,35 %85,09 %  
ne3713,65 %13,45 %  

Graf

7. Jak jste spokojeni se svou životní úrovní nebo (u studentů) s životní úrovní vaší rodiny? Patří sem příjmy, majetek, úroveň bydlení, možnost dovolené a větších nákupů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš spokojen13549,09 %49,09 %  
velmi spokojen7527,27 %27,27 %  
ani spokojen, ani nespokojen3512,73 %12,73 %  
spíš nespokojen238,36 %8,36 %  
velmi nespokojen72,55 %2,55 %  

Graf

8. Do jaké míry se zajímáte o politické a jiné události v celé společnosti (kromě sportu a kultury)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi se zajímám11943,27 %43,27 %  
spíše se zajímám11341,09 %41,09 %  
spíše se nezajímám3512,73 %12,73 %  
skoro nebo vůbec se nezajímám82,91 %2,91 %  

Graf

9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Přispěl(a) jste někdy některé z těchto nebo podobných organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dosud nepřispěl(a)20072,73 %72,73 %  
ano, jednorázově do 500 Kč4416 %16 %  
ano, pravidelnými příspěvky217,64 %7,64 %  
ano, jednorázově větší částkou103,64 %3,64 %  

Graf

11. Podle vašeho názoru, potřebujeme vůbec v ČR neziskové organizace, které odhalují případy korupce, předražování veřejných zakázek, podvody ze strany politiků a úředníků a upozorňují na ně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně potřebujeme13649,45 %49,45 %  
spíše ano, než ne7728 %28 %  
spíše ne3111,27 %11,27 %  
opravdu nevím165,82 %5,82 %  
rozhodně nepotřebujeme155,45 %5,45 %  

Graf

12. Byli byste ochotni přispět na činnost těchto organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná ano13248 %48 %  
spíš ne5720,73 %20,73 %  
rozhodně ne4917,82 %17,82 %  
rozhodně ano3713,45 %13,45 %  

Graf

13. Jestliže jste napsal(a), že rozhodně nebo spíše ano, kolik Kč a jak často byste přispěl(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednorázově do 500 Kč11166,87 %40,36 %  
pravidelnými příspěvky4527,11 %16,36 %  
jednorázově větší částkou106,02 %3,64 %  

Graf

14. Kterým z výše jmenovaných organizací byste přispěl(a) nejvíc? Označte nejvýše tři:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Transparency International9557,93 %34,55 %  
Milion chvilek pro demokracii8954,27 %32,36 %  
Nadační fond proti korupci3823,17 %13,82 %  
Liga lidských práv3621,95 %13,09 %  
Kverulant.org2112,8 %7,64 %  
Zelený kruh2012,2 %7,27 %  
Rekonstrukce státu1911,59 %6,91 %  
Nesehnutí Brno116,71 %4 %  
Frank Bold Brno53,05 %1,82 %  
Veřejnost pro demokracii42,44 %1,45 %  
Otevřená společnost (O. Kužílek)31,83 %1,09 %  
Oživení Praha31,83 %1,09 %  
Naši politici10,61 %0,36 %  

Graf

15. V čem by se měla zlepšit práce organizací, jako je Kverulant, Transparency Intl. a NF proti korupci? Měli by mít víc peněz? Víc spolupracovníků, kteří oznamují, že se v jejich úřadu něco nezákonného děje (whistleblowery)? Více zpráv na internetu? Dobrovolníky ve městech a obcích? Nebo něco jiného?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, TV měsíčník například

Asi by bylo vhodné zajistit mnohem větší viditelnost těchto organizací- lepší "prodání" kvalitních výsledků, aby bylo na první pohled vidět jejich smysluplnost pro širší veřejnost. A určitě také důsledné, profesionální a neprůstřelné vyvracení všech nesmyslných napadení, aby trollové neměli jediný náboj... A možná nějakou vhodnou spolupráci mezi sebou? Ale nevím, bohužel se v tomto nepochybně zajímavém tématu nevyznám ani zdaleka tak, jak bych chtěla:)

Asi bych se víc zaměřil na marketing, protože právě cílenej marketing nyní bohužel působí nejvíc na veřejné mínění podle statistik.

Asi více dobrovolníků ve městech a obcích a větší informovanost o činnostech.

Být více vidět.

Co nejvíce medializovat své výstupy. Ukazovat, kdy jejich aktivita přispěla k odhalení nezákonného jednání, kolik to ušetřilo státu atd.

Distancovat se od pověsti neziskovek převážejících migranty

Doporučil bych, jít se živit užitečnější prací. Jestli někdo odhalí korupci, může jít na policii.

Důležitá je informovanost médií, a proto chci, aby uvedené organizace měli v médiích větší, mnohem větší prostor k informovanosti pro veřejnost.

Důležitý je odstup od politických stran a globálních organizací s levicovou agendou.

Investigace

Jmenované organizace ve skutečnosti neodhalují korupci, ale pod touto záminkou vystupují proti výsledkům voleb. Jakkoliv nejsem stoupencem Babiše atd.

Jsou to zbytecne spolky.

K otázce 12 - nepřispěla bych zejména proto, že nemám momentálně příliš mnoho peněz a dle mého osobního názoru je lepší nějakou tu korunu věnovat organizaci řešící sociální problémy, jako jsou nemocní, děti, důchodci. Pokud bych na tom byla finančně lépe, tak bych peníze mohla dát i na politicky orientované neziskovky. Člověk v nižších příjmových vrstvách nevnímá tyto "politické" problémy jako příliš podstatné.

Lepší prezentace výstupu.

Lepší propagace, snaha více se objevovat ve veřejném prostoru.

Lepší spolupráce s poctivými politiky v obcích - uznání, že i oni mají vliv na pozitivní změny...

Měli by být skutečně nezávislí.

Měli by být víc nezávislí

Měli by o sobě dávat více vědět, prostřednictvím klasických nebo i nových médií jako FB, zveřejňovat jednotlivé kauzy, které odhalili a dát jim patřičnou publicitu.

Měli by se viditelněji a aktivněji bránit nařčením o předpojatosti a účelovosti ze strany oligarchů.

Měli být mít nezávislý vysílací čas v ČT...

Měly by být opravdu nadstranické a ne být provázány s určitými (sociálně liberálními/progresivistickými) ideologiemi a zájmovými skupinami (např. dřívější častý průnik členů se Stranou zelených). Zkrátka, aby je mohl za nestranné považovat občan/volič napříč politickým spektrem, ne aby je přes půlku občanů, v zásadě oprávněně, vnímalo jako aktéra či nástroj politického boje.

Měly by jednat padni komu padni, někdy jsou to skryté frakce konkrétních politických stran

Mít víc peněz, víc spolupracovníků i víc zpráv na internetu.

Možná víc snahy o vlastní PR. Ne že by dělali/y málo, ale ti, co vrhají , jsou mnohem úspěšnější.

myslím, že svou práci ty které sleduji dělají dobře

Nebyt populistické

Nejsem si jistá, patrně více spolupracovníků a publikací.

Největší zlepšení by bylo, kdyby jste odtáhli do prdele

Nekrást finance ze státního rozpočtu, ale financovat se sami. Bezedný pytel s neziskovkami je moderní forma terorismu společnosti. V obecné rovině ekonomiky platí, že chce-li někdo velmi ziskovou aktivitu s minimálním vkladem, je nejideálnější založit neziskovku financovanou nucenými dotacemi za státní poklady a různými grandy.

Nemám připomímky

Něměli by se nechat korumpovat politiky a jejich penězi, např. Rekonstrukce státu.

Neměli by vůbec existovat. a když už, tak bez jediné koruny ze státního rozpočtu.

Neumím odpovědět, řekl bych, že jsou přehlceni prací, tak snad více posílit jak neziskovky, tak posílit nestrannost kontrolních orgánů obcí, Policie ČR, soudců apod., aby neziskovky neřešili kdejakou kauzu.

nevím, neznám je

Obávám se, že korupce se nevyhne ani těmto organizacím.

Objevovat se víc ve velkých médiích a publikovat úspěchy. A vzájemně spolupracovat.

Odstranit černobílé vidění světa

Organizace by měly být skutečně objektivní a jejich akce by neměly působit jako štvanici.Většina ze jmenovaných je tendenční

Organizace by se měly dostat do lepšího povědomí lidí. Lidi většinou neví, že existují. Příp. nemají moc představu, co dělají a jaké mají vlastně výsledky.

postarat se o to aby zákony korupci nedovolovaly a soudy jí řádně trestaly

Prezentovat se a komunikovat způsobem srozumitelným a blízkým běžnému občanu.

Sami by měli být důvěryhodní.

srozumitelnejsi PR, informace, ktere dojdou sluchu i tech, kteri nemaji vysoke vzdelani

těžko říci, ale neziskovému sektoru dělá špatné jméno fanatičtí obstrukcionisté jako pan Patrik nebo Frank Bold.

to je ale blbá otázka. trochu si to nastudujte

U většiny ukončit činnost, nejedná se o nestrané organizace

Upřímně řečeno - podle mého názoru je největší problém, že organizací bojujících proti korupci je dost, některé z nich jsou nesrozumitelné a vlastně se nedá seriózně vyhodnotit, která z organizací je seriózní a která zástěrkou. Proti korupci bojuje největší korupčník v republice, těžko pak věřit, že každá protikorupční neziskovka je skutečně důvěryhodná..

ve verohodnosti = vadi mi pocit, ze se cili vice politicky nez s nadhledem.

větší podpora whistlebloweru

Větší spolupráce s politiky na bázi informování o organizaci a náplni práce těchto organizací. V problematice korupce mít otevřené vstupy pro podněty typu "myslím, že to není v pořádku a Vy se na to podívejte". Chybí mi práce s kauzami, informování o průběhu, výsledky (dobré i špatné). Stačil by webový formulář a odkazem na něj oslovovat všechny politiky (výsledkem bude nejenom spolupráce na řešení korupce od těch poctivých, ale i zároveň strach těch nepoctivých). Každá neziskovka by si měla ujasnit kdo je jejím cílovým "zákazníkem. Občan, úředník, politik? S ohledem na konečného zákazníka cílit své aktivity - tedy oslovovat je (kupříkladu oslovit všechny komunální politik přes Svaz měst a obcí by pro neziskovky přeci neměl být problém a nic to nestojí - e-mail, elektronická prezentace, semináře, atd...).

Víc (důsledněji) pracovat na konkrétních případech, a zveřejňovat je. Což samozřejmě znamená, že by potřebovali více peněz.

Víc být slyšet, PR stavět na kauzach s dobrou a souhlasnou odezvou ve verejnosti, boj proti dezinformacim a lživým kampaním.

Víc spolupracovníků a častější zprávy o tom, co dělají.

Víc spolupracovníků, kteří oznamují, že se v jejich úřadu něco nezákonného děje

více informovanosti

Více lidem jednoduše vysvětlovat podstatu, o co organizacím jde, dávat více konkrétních příkladů, aby ostatní lidé měli šanci vše pochopit a vzít to za své.

Více medializovat čeho dosáhli a jaký je jejich přínos společnosti.

Více odpovědných, vzdělaných a seriózních spolupracovníků. Aby jejich publikované názory nebyly jen plácnutím do vody.

Více práce s běžnými lidmi, netuší, proč tu jsou a jaká je jejich role v systému.

více pracovnků

Vice prispevku do medii, bohuzel co oci nevidi...

Více spolupracovníků, kteří oznamují, že se .... děje; Více zpráv na internetu a v médiích, např. ČT, Seznam apod.

Více viditelných výstupů, mediálně silnější kampaň

Více zpráv a spolupracovníků, větší věrohodnost.

Více zpráv na internetu

Více zpráv na internetu, whistleblowerů

Vìce zpràv na internetu.

Více zpráv na internetu. Regionální zastoupení a informace o regionálním dění. Nejvíce mě zajímá okolí místa, kde žiju.

Všechny organizace, které znám, dělají maximum toho, co mohou.

vysvětlovat veřejnosti svou činnost a v čem je důležitá - aby se rozmělňovaly názory typu , že neziskovky jen čerpají peníze od státu a nic užitečného nedělají, naopak šíří ideologie apod.

whistleblowery

Zabírat víc mediálního prostoru.

Zlepšení spočívá v jejich rozpuštění.

Zrušit škodnou v revíru - RS a Oživení.

Zřejmě ano, i když často nestačí, že podobná organizace na problém upozorní, je potřeba fungující soudnictví, aby došlo k potrestání viníka/viníků (což se třeba v politice spíše neděje).

Zvýšení důvěryhodnosti pro širší okruh obyvatel

Žádná z těchto organizací by neměla být podporována příspěvky státu, pouze dobrovolnými přispěvateli.

16. Slyšeli jste již o těchto případech?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Do které věkové skupiny patříte?

 • odpověď do 24 let:
  • 13.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji střední nebo vysokou školu na otázku 5. Do jaké skupiny patří profese, kterou nyní vykonáváte?

2. Jste

 • odpověď muž:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dělnická profese, obsluha strojů na otázku 5. Do jaké skupiny patří profese, kterou nyní vykonáváte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně nepotřebujeme na otázku 11. Podle vašeho názoru, potřebujeme vůbec v ČR neziskové organizace, které odhalují případy korupce, předražování veřejných zakázek, podvody ze strany politiků a úředníků a upozorňují na ně?

3. Jaké je vaše vzdělání?

 • odpověď ukončená VŠ:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekonstrukce státu na otázku 14. Kterým z výše jmenovaných organizací byste přispěl(a) nejvíc? Označte nejvýše tři:

9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:

 • odpověď Kverulant.org=neznám:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi údajně skryté, nelegální ovládání Agrofertu A. Babišem=ne na otázku 16. Slyšeli jste již o těchto případech?
 • odpověď Kverulant.org=znám je:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kverulant.org na otázku 14. Kterým z výše jmenovaných organizací byste přispěl(a) nejvíc? Označte nejvýše tři:
 • odpověď Milion chvilek pro demokracii=znám je:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veřejnost pro demokracii=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otevřená společnost (O. Kužílek)=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesehnutí Brno=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadační fond proti korupci=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Milion chvilek pro demokracii na otázku 14. Kterým z výše jmenovaných organizací byste přispěl(a) nejvíc? Označte nejvýše tři:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 12. Byli byste ochotni přispět na činnost těchto organizací?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesehnutí Brno na otázku 14. Kterým z výše jmenovaných organizací byste přispěl(a) nejvíc? Označte nejvýše tři:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Naši politici=už jsem o nich slyšel(a) na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zelený kruh=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekonstrukce státu=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Transparency International=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
 • odpověď Nesehnutí Brno=neznám:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Transparency International=neznám na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
 • odpověď Rekonstrukce státu=neznám:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Milion chvilek pro demokracii=neznám na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
 • odpověď Rekonstrukce státu=znám je:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oživení Praha=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
 • odpověď Transparency International=znám je:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Naši politici=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veřejnost pro demokracii=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zelený kruh=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oživení Praha=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadační fond proti korupci=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Naši politici=už jsem o nich slyšel(a) na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekonstrukce státu=znám je na otázku 9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:

11. Podle vašeho názoru, potřebujeme vůbec v ČR neziskové organizace, které odhalují případy korupce, předražování veřejných zakázek, podvody ze strany politiků a úředníků a upozorňují na ně?

 • odpověď rozhodně potřebujeme:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednorázově větší částkou na otázku 13. Jestliže jste napsal(a), že rozhodně nebo spíše ano, kolik Kč a jak často byste přispěl(a)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 12. Byli byste ochotni přispět na činnost těchto organizací?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesehnutí Brno na otázku 14. Kterým z výše jmenovaných organizací byste přispěl(a) nejvíc? Označte nejvýše tři:

12. Byli byste ochotni přispět na činnost těchto organizací?

 • odpověď rozhodně ne:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně nepotřebujeme na otázku 11. Podle vašeho názoru, potřebujeme vůbec v ČR neziskové organizace, které odhalují případy korupce, předražování veřejných zakázek, podvody ze strany politiků a úředníků a upozorňují na ně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do které věkové skupiny patříte?

2. Jste

3. Jaké je vaše vzdělání?

4. V jak velkém místě během roku převážně bydlíte?

5. Do jaké skupiny patří profese, kterou nyní vykonáváte?

6. Máte vy nebo vaše rodina alespoň tři známé, kteří vykonávají tzv. prestižní povolání? To je např. lékař, zdravotní sestra, vědec, učitel, soudce, projektant, programátor.

7. Jak jste spokojeni se svou životní úrovní nebo (u studentů) s životní úrovní vaší rodiny? Patří sem příjmy, majetek, úroveň bydlení, možnost dovolené a větších nákupů.

8. Do jaké míry se zajímáte o politické a jiné události v celé společnosti (kromě sportu a kultury)?

9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:

10. Přispěl(a) jste někdy některé z těchto nebo podobných organizací?

11. Podle vašeho názoru, potřebujeme vůbec v ČR neziskové organizace, které odhalují případy korupce, předražování veřejných zakázek, podvody ze strany politiků a úředníků a upozorňují na ně?

12. Byli byste ochotni přispět na činnost těchto organizací?

13. Jestliže jste napsal(a), že rozhodně nebo spíše ano, kolik Kč a jak často byste přispěl(a)?

14. Kterým z výše jmenovaných organizací byste přispěl(a) nejvíc? Označte nejvýše tři:

16. Slyšeli jste již o těchto případech?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do které věkové skupiny patříte?

2. Jste

3. Jaké je vaše vzdělání?

4. V jak velkém místě během roku převážně bydlíte?

5. Do jaké skupiny patří profese, kterou nyní vykonáváte?

6. Máte vy nebo vaše rodina alespoň tři známé, kteří vykonávají tzv. prestižní povolání? To je např. lékař, zdravotní sestra, vědec, učitel, soudce, projektant, programátor.

7. Jak jste spokojeni se svou životní úrovní nebo (u studentů) s životní úrovní vaší rodiny? Patří sem příjmy, majetek, úroveň bydlení, možnost dovolené a větších nákupů.

8. Do jaké míry se zajímáte o politické a jiné události v celé společnosti (kromě sportu a kultury)?

9. Které z těchto neziskových organizací a jak dobře znáte? Jestliže chcete odpovědět „znám je“, znamená to, že si např. prohlížíte jejich www stránky, čtete o nich nebo jim přispíváte na činnost:

10. Přispěl(a) jste někdy některé z těchto nebo podobných organizací?

11. Podle vašeho názoru, potřebujeme vůbec v ČR neziskové organizace, které odhalují případy korupce, předražování veřejných zakázek, podvody ze strany politiků a úředníků a upozorňují na ně?

12. Byli byste ochotni přispět na činnost těchto organizací?

13. Jestliže jste napsal(a), že rozhodně nebo spíše ano, kolik Kč a jak často byste přispěl(a)?

14. Kterým z výše jmenovaných organizací byste přispěl(a) nejvíc? Označte nejvýše tři:

16. Slyšeli jste již o těchto případech?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čepelka, O.Neziskové organizace versus politici a úřady (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://neziskove-organizace-politik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.