Nový Zéland a jeho potenciál pro české turisty

Konec vyplňování 20. 04. 2019 13:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 18   Průměrná doba vyplňování: 00.03:40

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění několika následujících otázek, které se týkají zájmu o destinaci Nový Zéland. Otázky jsou pokládány tak, aby na ně mohl odpovídat jak ten respondent, který již destinaci navštívil, tak i ten respondent, který zatím nikoli. Vaše odpovědi budou použity k průzkumu potenciálu vybrané destinace pro české turisty v diplomové práci. Dotazník se skládá z 18 otázek. Pokud zvolíte možnost „jiný“, vyplňte prosím na volné místo Vaši odpověď. V případě otevřené otázky, napište prosím slovně svůj názor na danou problematiku.

Děkuji! :)

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.