Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obavy z koronaviru v ČR

Obavy z koronaviru v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Mahoušková
Šetření:26. 03. 2020 - 09. 04. 2020
Počet respondentů:347
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

prosíme o vyplnění dotazníku na téma Obavy z koronaviru v ČR. Koronavirus je velice aktuální téma, které vzbuzuje vášnivé debaty.

Hlavním cílem tohoto průzkumu je zjistit, do jaké míry se cítí obyvatelé České republiky ohroženi možnou nákazou tímto respiračním onemocněním. Dalším cílem je zhodnotit, jak se média podílejí na tvorbě obav z koronaviru. Výsledky průzkumu budou použity pro školní projekt.

Tento dotazník je určen pro všechny obyvatele ČR, muže i ženy všech věkových kategorií.

Předem děkujeme za vyplnění a přejeme pěkný den.

Studenti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

 

Odpovědi respondentů

1. Cítíte se ohroženi nákazou koronavirem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20258,21 %58,21 %  
Ne14541,79 %41,79 %  

Graf

2. Jaké ochranné pomůcky / prostředky používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Látková rouška31390,2 %90,2 %  
Antibakteriální gel19857,06 %57,06 %  
Jednorázové rukavice14642,07 %42,07 %  
Doplňky stravy11432,85 %32,85 %  
Antibakteriální mýdlo11232,28 %32,28 %  
Jednorázová lékařská rouška8825,36 %25,36 %  
Respirátor5114,7 %14,7 %  
Ochranné brýle267,49 %7,49 %  
Nepoužívám nic51,44 %1,44 %  
Ochranný štít na obličej41,15 %1,15 %  

Graf

3. Je Váš názor na nemoc ovlivňován médii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně19255,33 %55,33 %  
Ano7822,48 %22,48 %  
Ne6418,44 %18,44 %  
Nevím133,75 %3,75 %  

Graf

4. Z jakých zdrojů nejčastěji získáváte informace o nákaze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet21461,67 %61,67 %  
Televize6719,31 %19,31 %  
Oficiální zprávy zainteresovaných institucí (Ministerstvo zdravotnictví apod.)5214,99 %14,99 %  
Jiné61,73 %1,73 %  
Rádio51,44 %1,44 %  
Tisk30,86 %0,86 %  

Graf

5. Jaký vliv na vývoj epidemie v ČR podle Vás mají občané, kteří nedodržují vládní nařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podstatný15845,53 %45,53 %  
Zásadní14441,5 %41,5 %  
Minimální4512,97 %12,97 %  

Graf

6. Změnili jste v poslední době své nákupní chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nakupuji pořád stejně16748,13 %48,13 %  
Ano, některé zboží nakupuji více do zásoby, ale nepřeháním to12736,6 %36,6 %  
Mám problém sehnat některé zboží, protože v obchodech není dostupné4512,97 %12,97 %  
Ano, dělám si velké zásoby82,31 %2,31 %  

Graf

7. Uveďte na škále 1-5, jak jste spokojeni s uvedenými opatřeními proti šíření koronaviru (1-velmi spokojen, 2-spíše spokojen, 3-nevím, 4-spíše nespokojen, 5-velmi nespokojen).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zrušení kulturních, náboženských, sportovních a jiných akcí s účastí nad 100 lidí1.7551.401
Uzavření základních, středních a vysokých škol1.9341.474
Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních1.8931.277
Kontroly na hranicích1.6921.262
Karanténa českých občanů v Itálii1.6510.948
Rozmístění informačních tabulí na veřejných místech2.0921.196
Neuzavření mateřských školek3.3371.417
Upřednostňování práce z domova1.5650.863
Poskytnutí dezinfekcí na veřejných místech1.7491.306
Včasnost těchto preventivních opatření2.2591.402

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena23668,01 %68,01 %  
Muž11131,99 %31,99 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-29 let16848,41 %48,41 %  
30-39 let6518,73 %18,73 %  
Méně než 20 let3810,95 %10,95 %  
40-49 let308,65 %8,65 %  
50-59 let257,2 %7,2 %  
60-69 let133,75 %3,75 %  
70 let a více82,31 %2,31 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské15043,23 %43,23 %  
Středoškolské s maturitou12536,02 %36,02 %  
Základní / (zatím) žádné288,07 %8,07 %  
Středoškolské bez maturity288,07 %8,07 %  
Vyšší nebo nástavba164,61 %4,61 %  

Graf

11. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město25974,64 %74,64 %  
Vesnice8825,36 %25,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Z jakých zdrojů nejčastěji získáváte informace o nákaze?

  • odpověď Internet:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontroly na hranicích=5 na otázku 7. Uveďte na škále 1-5, jak jste spokojeni s uvedenými opatřeními proti šíření koronaviru (1-velmi spokojen, 2-spíše spokojen, 3-nevím, 4-spíše nespokojen, 5-velmi nespokojen).

9. Kolik je Vám let?

  • odpověď Méně než 20 let:
    • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní / (zatím) žádné na otázku 10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cítíte se ohroženi nákazou koronavirem?

2. Jaké ochranné pomůcky / prostředky používáte?

3. Je Váš názor na nemoc ovlivňován médii?

4. Z jakých zdrojů nejčastěji získáváte informace o nákaze?

5. Jaký vliv na vývoj epidemie v ČR podle Vás mají občané, kteří nedodržují vládní nařízení?

6. Změnili jste v poslední době své nákupní chování?

7. Uveďte na škále 1-5, jak jste spokojeni s uvedenými opatřeními proti šíření koronaviru (1-velmi spokojen, 2-spíše spokojen, 3-nevím, 4-spíše nespokojen, 5-velmi nespokojen).

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Kolik je Vám let?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Odkud pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cítíte se ohroženi nákazou koronavirem?

2. Jaké ochranné pomůcky / prostředky používáte?

3. Je Váš názor na nemoc ovlivňován médii?

4. Z jakých zdrojů nejčastěji získáváte informace o nákaze?

5. Jaký vliv na vývoj epidemie v ČR podle Vás mají občané, kteří nedodržují vládní nařízení?

6. Změnili jste v poslední době své nákupní chování?

7. Uveďte na škále 1-5, jak jste spokojeni s uvedenými opatřeními proti šíření koronaviru (1-velmi spokojen, 2-spíše spokojen, 3-nevím, 4-spíše nespokojen, 5-velmi nespokojen).

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Kolik je Vám let?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Odkud pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mahoušková, K.Obavy z koronaviru v ČR (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://obavy-z-koronaviru-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.