Oční vady populace

Konec vyplňování 20. 12. 2018 17:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 6   Průměrná doba vyplňování: 00.00:45

Cílem je zjistit procentuální zastoupení lidí s očními vadami ve společnosti a určit zastoupení různých typů očních vad v závislosti na věku člověka.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.