Ověřování znalostí studentů během distanční výuky ve šk. r. 2020/21

Konec vyplňování 31. 05. 2021 16:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 12   Průměrná doba vyplňování: 00.02:22

Cílová skupina - dotazník vyplňují:   vyučující 2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ - během nouzové distanční výuky

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.

RNDr. Lenka Šejnohová Supová, Ph.D.    RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
PřF UHK Katedra biologie                       PřF Univerzita Karlova, Katedra učitel. a didaktiky biologie

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.