Památky UNESCO v Itálii

Konec vyplňování 27. 03. 2019 23:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 19   Průměrná doba vyplňování: 00.02:58

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží jako podklad pro praktickou část mé bakalářské práce na téma "Vybrané památky UNESCO v Itálii".

Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná.

Předem děkuji za spolupráci.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.