Pedikúra suchá, nebo mokrá?

Konec vyplňování 30. 04. 2020 00:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 10   Průměrná doba vyplňování: 00.00:46

Tento dotazník slouží ke zjištění povědomí obyvatelstva o pedikúře. Výsledky budou sloužit ke zlepšení informovanosti o těchto službách.