Plýtvání potravinami v ČR

Konec vyplňování 10. 03. 2021 10:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 30   Průměrná doba vyplňování: 00.04:02

Dotazník se zabývá problematikou plýtvání potravin v České republice a obsahuje 30 otázek s jednou správnou odpovědí a otázky, kde je možné zaškrtnout více odpovědí. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou  použity ke zpracování bakalářské práce na dané téma.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.