Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Plýtvání potravinami v ČR

Plýtvání potravinami v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natálie Bartošová
Šetření:08. 02. 2021 - 02. 03. 2021
Počet respondentů:467
Počet otázek (max/průměr):30 / 29.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zabývá problematikou plýtvání potravin v České republice a obsahuje 30 otázek s jednou správnou odpovědí a otázky, kde je možné zaškrtnout více odpovědí. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou  použity ke zpracování bakalářské práce na dané téma.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena26757,17 %57,17 %  
Muž20042,83 %42,83 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 2511624,84 %24,84 %  
31 - 4010221,84 %21,84 %  
41 - 599319,91 %19,91 %  
26 - 308618,42 %18,42 %  
10 - 195311,35 %11,35 %  
60 a více173,64 %3,64 %  

Graf

3. Jaký stav Vás vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující29362,74 %62,74 %  
Student12526,77 %26,77 %  
Na mateřské dovolené214,5 %4,5 %  
Nezaměstnaný/á163,43 %3,43 %  
Důchodce/kyně122,57 %2,57 %  

Graf

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou20443,68 %43,68 %  
Vysokoškolské16835,97 %35,97 %  
Základní459,64 %9,64 %  
Střední bez maturity347,28 %7,28 %  
Vyšší odborné vzdělání163,43 %3,43 %  

Graf

5. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 421646,25 %46,25 %  
1 - 221646,25 %46,25 %  
více než 4357,49 %7,49 %  

Graf

6. Kolik osob z Vaší domácnosti tvoří děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
027659,1 %59,1 %  
19620,56 %20,56 %  
27816,7 %16,7 %  
3 a více173,64 %3,64 %  

Graf

7. Odhadněte, kolik peněz Vaše domácnost utratí měsíčně za potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4001 - 6000 Kč12025,7 %25,7 %  
6001 - 8000 Kč11624,84 %24,84 %  
2001 - 4000 Kč9019,27 %19,27 %  
8001 - 10 000 Kč6914,78 %14,78 %  
nad 10 000 Kč5611,99 %11,99 %  
do 2000 Kč163,43 %3,43 %  

Graf

8. Bydlíte v

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bytě27959,74 %59,74 %  
Domě se zahradou15934,05 %34,05 %  
Domě296,21 %6,21 %  

Graf

9. Jaká je velikost města či obce, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel19541,76 %41,76 %  
do 1999 obyvatel8518,2 %18,2 %  
10 001 - 50 000 obyvatel7215,42 %15,42 %  
2000 - 5000 obyvatel418,78 %8,78 %  
5001 - 10 000 obyvatel408,57 %8,57 %  
50 001 - 99 999 obyvatel347,28 %7,28 %  

Graf

10. Myslíte si, že plýtváte potravinami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne28360,6 %60,6 %  
Ano18439,4 %39,4 %  

Graf

11. Jaké jsou hlavní důvody vyhazování potravin ve Vaší domácnosti? (vyberte minimálně tři odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkažená potravina42991,86 %91,86 %  
Prošlé datum spotřeby32268,95 %68,95 %  
Zbytky z hotového pokrmu28260,39 %60,39 %  
Prošlá minimální trvanlivost15332,76 %32,76 %  
Potraviny v naší domácnosti nevyhazujeme15332,76 %32,76 %  
Příliš nakoupené množství11624,84 %24,84 %  

Graf

12. Víte, jaký je rozdíl mezi datem spotřeby a dobou minimální trvanlivosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano40185,87 %85,87 %  
Ne6614,13 %14,13 %  

Graf

13. Kontrolujete při nakupování dobu minimální trvanlivosti a datum spotřeby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24552,46 %52,46 %  
Občas18238,97 %38,97 %  
Ne408,57 %8,57 %  

Graf

14. Pokud doma naleznete potravinu s prošlým datem minimální trvanlivosti, jak se zachováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potravinu si prohlédnu a pokud je v pořádku, tak ji využiji41989,72 %89,72 %  
Potravinu vyhodím4810,28 %10,28 %  

Graf

15. Odhadněte, kolik potravin týdně vyhodíte (v gramech):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 - 200 gramů18238,97 %38,97 %  
200 - 500 gramů10322,06 %22,06 %  
0 - 50 gramů9620,56 %20,56 %  
Potraviny v naší domácnosti nevyhazujeme4810,28 %10,28 %  
500 a více gramů388,14 %8,14 %  

Graf

16. Odhadněte cenu vyhazovaných potravin Vaší domácnosti během jednoho týdne (v Kč):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 - 100 Kč13228,27 %28,27 %  
0 - 50 Kč12827,41 %27,41 %  
100 - 200 Kč10221,84 %21,84 %  
Potraviny v naší domácnosti nevyhazujeme449,42 %9,42 %  
200 - 300 Kč388,14 %8,14 %  
300 a více Kč234,93 %4,93 %  

Graf

17. Je ve Vaší domácnosti větší koncentrace vyhazování v období svátků (Vánoce, Velikonoce)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne, většinou vše spotřebujeme.21646,25 %46,25 %  
Ne16936,19 %36,19 %  
Ano449,42 %9,42 %  
Spíše ano, více napečeme, uvaříme než spotřebujeme.388,14 %8,14 %  

Graf

18. Které potraviny nejčastěji vyhazujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pečivo24452,25 %52,25 %  
Zelenina18639,83 %39,83 %  
Mléčné výrobky17036,4 %36,4 %  
Ovoce16435,12 %35,12 %  
Masné výrobky7315,63 %15,63 %  

Graf

19. Třídíte bioodpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ráda bych, ale v místě bydliště není kontejner16936,19 %36,19 %  
Ano, mám vlastní kompostér11825,27 %25,27 %  
Ne a ani o tom neuvažuji7716,49 %16,49 %  
Ano, využívám společných kontejnerů na bioodpad7415,85 %15,85 %  
Ne, ačkoliv v místě bydliště mám dostupný kontejner296,21 %6,21 %  

Graf

20. Považujete porce servírované v českých restauracích za velké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nepovažuji29462,96 %62,96 %  
Ano, ve většině restaurací obvykle jídlo nemohu dojíst17337,04 %37,04 %  

Graf

21. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce "ANO", co uděláte, když v restauraci nemůžete dojíst celou porci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jídlo si nechám zabalit s sebou15358,4 %32,76 %  
Nechám zbytek jídla na talíři5621,37 %11,99 %  
Zeptám se, zda jídlo nechce dojíst někdo z mé společnosti5320,23 %11,35 %  

Graf

22. Setkali jste se již někdy v médiích s problematikou plýtvání potravinami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano37179,44 %79,44 %  
Ne9620,56 %20,56 %  

Graf

23. Je podle Vás plýtvání potravinami celosvětově závažným problémem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano38081,37 %81,37 %  
Nevím, nedovedu posoudit7315,63 %15,63 %  
Ne143 %3 %  

Graf

24. Myslíte si, že jste dostatečně informovaní o dané problematice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne26155,89 %55,89 %  
Ano20644,11 %44,11 %  

Graf

25. Znáte organizace jako potravinové banky nebo Zachraň jídlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano35475,8 %75,8 %  
Ne11324,2 %24,2 %  

Graf

26. Jste vegetarián/vegan?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne44695,5 %95,5 %  
Ano214,5 %4,5 %  

Graf

27. Jak byste popsali Vaše nákupy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nakupuji častěji, ale menší množství29162,31 %62,31 %  
Jednou za čas provedu velký nákup15733,62 %33,62 %  
Nakupuji častěji, ale menší množství.132,78 %2,78 %  
Jednou za čas provedu velký nákup.61,28 %1,28 %  

Graf

28. Používáte nákupní seznam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano33872,38 %72,38 %  
Ne12927,62 %27,62 %  

Graf

29. Nakupujete v obchodě pouze potraviny, které potřebujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano29162,31 %62,31 %  
Ne, nakupuji více, než je potřeba17637,69 %37,69 %  

Graf

30. Kontrolujete před nákupem stav zásob ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano40486,51 %86,51 %  
Ne6313,49 %13,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jaký stav Vás vystihuje?

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti?

6. Kolik osob z Vaší domácnosti tvoří děti?

7. Odhadněte, kolik peněz Vaše domácnost utratí měsíčně za potraviny?

8. Bydlíte v

9. Jaká je velikost města či obce, ve které žijete?

10. Myslíte si, že plýtváte potravinami?

11. Jaké jsou hlavní důvody vyhazování potravin ve Vaší domácnosti? (vyberte minimálně tři odpovědi)

12. Víte, jaký je rozdíl mezi datem spotřeby a dobou minimální trvanlivosti?

13. Kontrolujete při nakupování dobu minimální trvanlivosti a datum spotřeby?

14. Pokud doma naleznete potravinu s prošlým datem minimální trvanlivosti, jak se zachováte?

15. Odhadněte, kolik potravin týdně vyhodíte (v gramech):

16. Odhadněte cenu vyhazovaných potravin Vaší domácnosti během jednoho týdne (v Kč):

17. Je ve Vaší domácnosti větší koncentrace vyhazování v období svátků (Vánoce, Velikonoce)?

18. Které potraviny nejčastěji vyhazujete?

19. Třídíte bioodpad?

20. Považujete porce servírované v českých restauracích za velké?

21. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce "ANO", co uděláte, když v restauraci nemůžete dojíst celou porci?

22. Setkali jste se již někdy v médiích s problematikou plýtvání potravinami?

23. Je podle Vás plýtvání potravinami celosvětově závažným problémem?

24. Myslíte si, že jste dostatečně informovaní o dané problematice?

25. Znáte organizace jako potravinové banky nebo Zachraň jídlo?

26. Jste vegetarián/vegan?

27. Jak byste popsali Vaše nákupy?

28. Používáte nákupní seznam?

29. Nakupujete v obchodě pouze potraviny, které potřebujete?

30. Kontrolujete před nákupem stav zásob ve Vaší domácnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jaký stav Vás vystihuje?

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti?

6. Kolik osob z Vaší domácnosti tvoří děti?

7. Odhadněte, kolik peněz Vaše domácnost utratí měsíčně za potraviny?

8. Bydlíte v

9. Jaká je velikost města či obce, ve které žijete?

10. Myslíte si, že plýtváte potravinami?

11. Jaké jsou hlavní důvody vyhazování potravin ve Vaší domácnosti? (vyberte minimálně tři odpovědi)

12. Víte, jaký je rozdíl mezi datem spotřeby a dobou minimální trvanlivosti?

13. Kontrolujete při nakupování dobu minimální trvanlivosti a datum spotřeby?

14. Pokud doma naleznete potravinu s prošlým datem minimální trvanlivosti, jak se zachováte?

15. Odhadněte, kolik potravin týdně vyhodíte (v gramech):

16. Odhadněte cenu vyhazovaných potravin Vaší domácnosti během jednoho týdne (v Kč):

17. Je ve Vaší domácnosti větší koncentrace vyhazování v období svátků (Vánoce, Velikonoce)?

18. Které potraviny nejčastěji vyhazujete?

19. Třídíte bioodpad?

20. Považujete porce servírované v českých restauracích za velké?

21. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce "ANO", co uděláte, když v restauraci nemůžete dojíst celou porci?

22. Setkali jste se již někdy v médiích s problematikou plýtvání potravinami?

23. Je podle Vás plýtvání potravinami celosvětově závažným problémem?

24. Myslíte si, že jste dostatečně informovaní o dané problematice?

25. Znáte organizace jako potravinové banky nebo Zachraň jídlo?

26. Jste vegetarián/vegan?

27. Jak byste popsali Vaše nákupy?

28. Používáte nákupní seznam?

29. Nakupujete v obchodě pouze potraviny, které potřebujete?

30. Kontrolujete před nákupem stav zásob ve Vaší domácnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bartošová, N.Plýtvání potravinami v ČR (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://plytvani-potravinami-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.