Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podomácku vyrobené a upravené zbraně.

Podomácku vyrobené a upravené zbraně.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Kabeláč
Šetření:11. 02. 2013 - 18. 02. 2013
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:61,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník vytvářím jakožto součást mé bakalářské práce na téma "Podomácku vyrobené a upravené zbraně". Dotazník má 20 otázek a jeho prostřednictvím bych se Vás chtěl zeptat na Vaše názory a reakce ohledně podomácku vyrobených a upravených zbraní. 

Chtěl bych Vás požádat o věnování chvíle z Vašeho času a vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a veškerá data z něj budu využívat pouze na vytvoření praktické části mé bakalářské práce.  

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se již v minulosti s tématem podomácku vyrobených a upravených zbraní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - z televize, z novin, jednalo se o souvislosti s pácháním trestné činnosti.4460,27 %60,27 %  
Ano - dočetl jsem se o nich v knihách nebo časopisech.1723,29 %23,29 %  
Ne - toto téma mi je cizí a nezajímá mne.1115,07 %15,07 %  
Ne - ale zajímalo by mne více informací o tomto tématu.1115,07 %15,07 %  

Graf

2. Jaký je podle Vás nejčastější důvod podomácí výroby či úpravy střelných zbraní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ověření si vlastních konstruktérských kvalit. (Dokážu si přece vyrobit vlastní zbraň.)3446,58 %46,58 %  
Páchání trestné činnosti. (Použiji vlastnoručně vyrobenou nebo upravenou střelnou zbraň k loupeži, vraždě, vydírání a pod.)3345,21 %45,21 %  
Zesílení účinnosti vlastní střelné zbraně. (Chci střílet, a chci, aby má zbraň střílela dál a silněji.)2736,99 %36,99 %  
Užití zbraně k sebevraždě.79,59 %9,59 %  
Sebeobohacení. (Vyrobím střelnou zbraň a prodám ji.)68,22 %8,22 %  

Graf

3. Myslíte si, že má větší dostupnost střelných zbraní vliv na počet podomácku vyrobených a upravených zbraní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - čím dostupnější budou zbraně, tím menší je nutnost si je vyrábět doma.2939,73 %39,73 %  
Ne - ať jsou střelné zbraně sebevíce dostupné nemá to vliv na počet doma vyrobených či upravených zbraní.2331,51 %31,51 %  
Nevím jestli má dostupnost zbraní vliv na počet doma vyrobených a upravených zbraní.2331,51 %31,51 %  

Graf

4. Myslíte si, že jsou podomácku vyrobené nebo upravené zbraně více nebezpečné než zbraně, které jsou k dostání v obchodech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5778,08 %78,08 %  
Ne1115,07 %15,07 %  
Nevím56,85 %6,85 %  

Graf

5. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli, že ANO, tak proč si myslíte, že jsou tyto zbraně nebezpečnější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebezpečné je nevhodné technické provedení střelné zbraně.3046,88 %41,1 %  
Nebezpečné je nesprávné užití a opracování materiálů při výrobě střelné zbraně. (Chybí znalosti jaký materiál je potřeba k výrobě zbraně použít.)2132,81 %28,77 %  
Nebezpečné na těchto zbraních je hlavně chybějící možnost registrace zbraně a její následná možnost identifikace, či případně její vyhledání (zjištění kdo je držitelem zbraně).914,06 %12,33 %  
odpověď je jak které, někdy je to účel11,56 %1,37 %  
1. a 2. možnost jsou "správně", 3. možnost nezahrnuje nebezpečnost zbraně, ale člověka, který ji použije11,56 %1,37 %  
záleží na šikovnosti výrobce11,56 %1,37 %  
Odpověděla jsem ne.11,56 %1,37 %  

Graf

6. Nevlastním zbrojní průkaz ani zbrojní licenci. Na půdě po dědovi naleznu starší, ale stále funkční střelnou zbraň a pár dílů jako jsou hlaveň, rám, pouzdro závěru (jedná se o hlavní části zbraně). Co s tímto nálezem udělám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Daný nález odevzdám co nejdříve na Policii ČR.2534,25 %34,25 %  
Nechám si nález a zbraň čas od času provětrám na poli nebo v lese.2230,14 %30,14 %  
Nevím co bych měl dělat s takovýmto nálezem.1520,55 %20,55 %  
Prodám nález na internetu nebo v zastavárně.810,96 %10,96 %  
Nález odevzdám na obecním úřadě.34,11 %4,11 %  
Nechám tam, kde je11,37 %1,37 %  
nic11,37 %1,37 %  
Předám zkušeným střelcům z rodiny11,37 %1,37 %  
dobře uschovám na horší časy, před nikým jí nebudu vytahovat ani o ní mluvit11,37 %1,37 %  
opatřím si zbrojní průkaz a zbraň dočasně uloženou na policii si pak zaregistruji na sebe11,37 %1,37 %  
pokud je mladší 1880, tak ji s těžkým srdcem odevzdám na policii11,37 %1,37 %  
pořídím si zbrojní průkaz v závislosti na zbrani, kterou naleznu (A pro sběratelské účely - pokud to je historicky zajímavý kousek, C nebo E pokud ze zbraně chci i střílet) a počkám na zbranovou amnestii a zbraň nechám zaregistrovat na přísl. oddělení PČR11,37 %1,37 %  

Graf

7. Kolik skupin střelných zbraní (ne skupin zbrojních průkazů.) dle zák. č. 119/2002 Sb., Zákona o zbraních máme?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43142,47 %42,47 %  
32230,14 %30,14 %  
51419,18 %19,18 %  
268,22 %8,22 %  

Graf

8. Myslíte si, že je náš právní systém benevolentní k podomácí výrobě či úpravě střelných zbraní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2736,99 %36,99 %  
Ne není benevolentní, ale mé osobě to vyhovuje.2230,14 %30,14 %  
Ano, je benevolentní a myslím, že by měly být tvrdší tresty.1216,44 %16,44 %  
Ne, je příliš přísný a myslím, že by měly být mírnější tresty.810,96 %10,96 %  
Ano, je benevolentní a vyhovuje mi to.45,48 %5,48 %  

Graf

9. Jaké podmínky musím splnit abych mohl legálně vyrábět střelné zbraně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Musím vlastnit živnostenskou koncesi, zbrojní licenci příslušné skupiny.5068,49 %68,49 %  
Mít jakýkoli živnostenský list, svolení Policie ČR s výrobou střelné zbraně doma.1520,55 %20,55 %  
nevím45,48 %5,48 %  
Mít vlastní dílnu a plánek, podle kterého si danou střelnou zbraň vyrobím.22,74 %2,74 %  
netuším11,37 %1,37 %  
to jde? :D11,37 %1,37 %  

Graf

10. Podle kterého zákona je trestná podomácí výroba a úprava střelných zbraní ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákon č. 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu.4967,12 %67,12 %  
zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník.2230,14 %30,14 %  
zákon č. 200/1990 Sb. zákon o přestupcích.79,59 %9,59 %  
nevím34,11 %4,11 %  

Graf

11. Myslíte si, že je podomácí výroba a úprava střelných zbraní v České republice jev s klesající nebo rostoucí tendencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím.2534,25 %34,25 %  
S rostoucí tendencí - je čím dál tím více podomácku vyráběných nebo upravovaných zbraní.2534,25 %34,25 %  
S klesající tendencí - je méně a méně podomácku vyráběných zbraní.2027,4 %27,4 %  
nevím11,37 %1,37 %  
myslím, že se to příliš nemění11,37 %1,37 %  
rovná 11,37 %1,37 %  

Graf

12. Můžu si na své vlastní střelné zbrani převrtat hlaveň, abych z ní mohl střílet náboje větší ráže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.5980,82 %80,82 %  
Nevím.1115,07 %15,07 %  
Ano.34,11 %4,11 %  

Graf

13. Můžu si na své vlastní střelné zbrani dělat úpravy jako je zkrácení pažby, nebo upilování hlavně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.4054,79 %54,79 %  
Ano.2027,4 %27,4 %  
Nevím.1317,81 %17,81 %  

Graf

14. Můžu si na své vlastní legálně držené zbrani vybrousit veškerý text na těle zbraně jako jsou např. Druh zbraně, značka výrobce zbraně, vzor (model), ráže a výrobní číslo zbraně, pokud jsou uvedeny na zbrani?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.5473,97 %73,97 %  
Nevím.1115,07 %15,07 %  
Ano.810,96 %10,96 %  

Graf

15. Můžu si jakožto držitel zbrojního průkazu doma, v dílně, v práci vyrobit střelnou zbraň pro svou potřebu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.5879,45 %79,45 %  
Nevím.1216,44 %16,44 %  
Ano.34,11 %4,11 %  

Graf

16. Vlastníte zbrojní průkaz a střelnou zbraň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem držitelem zbrojního průkazu.5980,82 %80,82 %  
Nejsem držitelem zbrojního průkazu, ale mám doma 1 a více střelných zbraní.56,85 %6,85 %  
Jsem držitelem zbrojního průkazu a vlastním jednu až tři zbraně56,85 %6,85 %  
Jsem držitelem zbrojního průkazu, ale zatím nemám zbraň.34,11 %4,11 %  
Jsem držitelem zbrojního průkazu a vlastním 4 a více zbraní.11,37 %1,37 %  

Graf

17. Vyplňte prosím Vaši věkovou skupinu a pohlaví děkuji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž 15-26 let.3345,21 %45,21 %  
Žena 15-26 let.1926,03 %26,03 %  
Žena 27-45 let.912,33 %12,33 %  
Muž 27-45 let.810,96 %10,96 %  
Muž 46 a více let.34,11 %4,11 %  
Žena 46 a více let.11,37 %1,37 %  

Graf

18. Vyplňte prosím jestli pracujete nebo studujete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji technický obor2128,77 %28,77 %  
Studuji humanitní obor.1824,66 %24,66 %  
Pracuji v netechnickém oboru.1419,18 %19,18 %  
Pracuji v technickém oboru.912,33 %12,33 %  
Student Hotelovo gastronomicky manazment11,37 %1,37 %  
Přírodovědné Lyceum 11,37 %1,37 %  
Studuju ekonomický obor11,37 %1,37 %  
materska11,37 %1,37 %  
Pracovní úřad11,37 %1,37 %  
studuji ekonomický obor11,37 %1,37 %  
absolvent momentálně nazaměstnaný11,37 %1,37 %  
nezaměstnaná11,37 %1,37 %  
rodičovská dovolená11,37 %1,37 %  
jsem na mateřské 11,37 %1,37 %  
nepracuji ani nestuduji11,37 %1,37 %  

Graf

19. Mé maximální dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné zakončené Maturitou3953,42 %53,42 %  
Vysokoškolské2230,14 %30,14 %  
Základní56,85 %6,85 %  
Střední odborné zakončené výučním listem56,85 %6,85 %  
Vyucny list a posledny rocnik s maturitou11,37 %1,37 %  
střední s maturitou11,37 %1,37 %  

Graf

20. Chtěli byste vědět více informací o podomácku vyrobených nebo upravených zbraních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.4358,9 %58,9 %  
Ano.3041,1 %41,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkali jste se již v minulosti s tématem podomácku vyrobených a upravených zbraní?

  • odpověď Ano - z televize, z novin, jednalo se o souvislosti s pácháním trestné činnosti.:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, je benevolentní a myslím, že by měly být tvrdší tresty. na otázku 8. Myslíte si, že je náš právní systém benevolentní k podomácí výrobě či úpravě střelných zbraní?

2. Jaký je podle Vás nejčastější důvod podomácí výroby či úpravy střelných zbraní?

  • odpověď Páchání trestné činnosti. (Použiji vlastnoručně vyrobenou nebo upravenou střelnou zbraň k loupeži, vraždě, vydírání a pod.):
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, je benevolentní a myslím, že by měly být tvrdší tresty. na otázku 8. Myslíte si, že je náš právní systém benevolentní k podomácí výrobě či úpravě střelných zbraní?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se již v minulosti s tématem podomácku vyrobených a upravených zbraní?

2. Jaký je podle Vás nejčastější důvod podomácí výroby či úpravy střelných zbraní?

3. Myslíte si, že má větší dostupnost střelných zbraní vliv na počet podomácku vyrobených a upravených zbraní?

4. Myslíte si, že jsou podomácku vyrobené nebo upravené zbraně více nebezpečné než zbraně, které jsou k dostání v obchodech?

5. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli, že ANO, tak proč si myslíte, že jsou tyto zbraně nebezpečnější?

6. Nevlastním zbrojní průkaz ani zbrojní licenci. Na půdě po dědovi naleznu starší, ale stále funkční střelnou zbraň a pár dílů jako jsou hlaveň, rám, pouzdro závěru (jedná se o hlavní části zbraně). Co s tímto nálezem udělám?

7. Kolik skupin střelných zbraní (ne skupin zbrojních průkazů.) dle zák. č. 119/2002 Sb., Zákona o zbraních máme?

8. Myslíte si, že je náš právní systém benevolentní k podomácí výrobě či úpravě střelných zbraní?

9. Jaké podmínky musím splnit abych mohl legálně vyrábět střelné zbraně?

10. Podle kterého zákona je trestná podomácí výroba a úprava střelných zbraní ?

11. Myslíte si, že je podomácí výroba a úprava střelných zbraní v České republice jev s klesající nebo rostoucí tendencí?

12. Můžu si na své vlastní střelné zbrani převrtat hlaveň, abych z ní mohl střílet náboje větší ráže?

13. Můžu si na své vlastní střelné zbrani dělat úpravy jako je zkrácení pažby, nebo upilování hlavně?

14. Můžu si na své vlastní legálně držené zbrani vybrousit veškerý text na těle zbraně jako jsou např. Druh zbraně, značka výrobce zbraně, vzor (model), ráže a výrobní číslo zbraně, pokud jsou uvedeny na zbrani?

15. Můžu si jakožto držitel zbrojního průkazu doma, v dílně, v práci vyrobit střelnou zbraň pro svou potřebu?

16. Vlastníte zbrojní průkaz a střelnou zbraň?

17. Vyplňte prosím Vaši věkovou skupinu a pohlaví děkuji.

18. Vyplňte prosím jestli pracujete nebo studujete.

19. Mé maximální dosažené vzdělání je:

20. Chtěli byste vědět více informací o podomácku vyrobených nebo upravených zbraních?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se již v minulosti s tématem podomácku vyrobených a upravených zbraní?

2. Jaký je podle Vás nejčastější důvod podomácí výroby či úpravy střelných zbraní?

3. Myslíte si, že má větší dostupnost střelných zbraní vliv na počet podomácku vyrobených a upravených zbraní?

4. Myslíte si, že jsou podomácku vyrobené nebo upravené zbraně více nebezpečné než zbraně, které jsou k dostání v obchodech?

5. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli, že ANO, tak proč si myslíte, že jsou tyto zbraně nebezpečnější?

6. Nevlastním zbrojní průkaz ani zbrojní licenci. Na půdě po dědovi naleznu starší, ale stále funkční střelnou zbraň a pár dílů jako jsou hlaveň, rám, pouzdro závěru (jedná se o hlavní části zbraně). Co s tímto nálezem udělám?

7. Kolik skupin střelných zbraní (ne skupin zbrojních průkazů.) dle zák. č. 119/2002 Sb., Zákona o zbraních máme?

8. Myslíte si, že je náš právní systém benevolentní k podomácí výrobě či úpravě střelných zbraní?

9. Jaké podmínky musím splnit abych mohl legálně vyrábět střelné zbraně?

10. Podle kterého zákona je trestná podomácí výroba a úprava střelných zbraní ?

11. Myslíte si, že je podomácí výroba a úprava střelných zbraní v České republice jev s klesající nebo rostoucí tendencí?

12. Můžu si na své vlastní střelné zbrani převrtat hlaveň, abych z ní mohl střílet náboje větší ráže?

13. Můžu si na své vlastní střelné zbrani dělat úpravy jako je zkrácení pažby, nebo upilování hlavně?

14. Můžu si na své vlastní legálně držené zbrani vybrousit veškerý text na těle zbraně jako jsou např. Druh zbraně, značka výrobce zbraně, vzor (model), ráže a výrobní číslo zbraně, pokud jsou uvedeny na zbrani?

15. Můžu si jakožto držitel zbrojního průkazu doma, v dílně, v práci vyrobit střelnou zbraň pro svou potřebu?

16. Vlastníte zbrojní průkaz a střelnou zbraň?

17. Vyplňte prosím Vaši věkovou skupinu a pohlaví děkuji.

18. Vyplňte prosím jestli pracujete nebo studujete.

19. Mé maximální dosažené vzdělání je:

20. Chtěli byste vědět více informací o podomácku vyrobených nebo upravených zbraních?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kabeláč, T.Podomácku vyrobené a upravené zbraně. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://podomacku-vyrobene-a-zbrane.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.