Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj obyvatel k třídění odpadu

Postoj obyvatel k třídění odpadu

Zmrzlina a nanuky
Jakou zmrzlinu máte rádi?

(průzkum Jana Diehela, cca 5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Vokálová
Šetření:06. 03. 2020 - 31. 03. 2020
Počet respondentů:294
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou třetího ročníku Fakulty ekonomicko správní na Univerzitě v Pardubicích. Má bakalářská práce se zabývá postojem obyvatel k třídění odpadů na území České republiky a Slovenska. Vyplnění dotazníku je důležitou součástí mé bakalářské práce. Získaná data přímo od občanů obou zemí budou využita pro praktickou část práce.
 

Odpovědi respondentů

1. Určete Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17258,5 %58,5 %  
Muž12241,5 %41,5 %  

Graf

2. Uveďte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-509130,95 %30,95 %  
26-358528,91 %28,91 %  
19-256722,79 %22,79 %  
51-65258,5 %8,5 %  
15-18175,78 %5,78 %  
66+93,06 %3,06 %  

Graf

3. Vaše národnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká19265,31 %65,31 %  
Slovenská10234,69 %34,69 %  

Graf

4. Uveďte Váš ekonomický status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující18663,27 %63,27 %  
Student/studentka6120,75 %20,75 %  
Důchodce/mateřská3110,54 %10,54 %  
Nezaměstnaný/á165,44 %5,44 %  

Graf

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední odborné vzdělání11539,12 %39,12 %  
Vysokoškolské9030,61 %30,61 %  
Střední odborné vzdělání zakončené výučním listem4515,31 %15,31 %  
Vyšší odborné vzdělání227,48 %7,48 %  
Základní227,48 %7,48 %  

Graf

6. V jaké sídelní struktuře žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vesnice6823,13 %23,13 %  
Střední město6421,77 %21,77 %  
Sídliště4916,67 %16,67 %  
Velkoměsto4615,65 %15,65 %  
Centrum města3612,24 %12,24 %  
Maloměsto3110,54 %10,54 %  

Graf

7. Kolik obyvatel žije ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 - 50 000 obyvatel6823,21 %23,13 %  
100 000 a více5318,09 %18,03 %  
10 001 - 20 000 obyvatel3411,6 %11,56 %  
1 001 - 3 000 obyvatel299,9 %9,86 %  
5 001 - 10 000 obyvatel299,9 %9,86 %  
50 001 - 100 000 obyvatel248,19 %8,16 %  
100 - 500 obyvatel237,85 %7,82 %  
3 001 - 5 000 obyvatel186,14 %6,12 %  
501 - 1 000 obyvatel155,12 %5,1 %  

Graf

8. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Třídím veškerý odpad.otázka č. 10, Většinu odpadu třídím.otázka č. 10, Třídím pouze něco.otázka č. 10, Netřídím.otázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinu odpadu třídím.12040,82 %40,82 %  
Třídím pouze něco.7324,83 %24,83 %  
Třídím veškerý odpad.5819,73 %19,73 %  
Netřídím.4314,63 %14,63 %  

Graf

9. Jestliže jste vybral/a odpověď „netřídím“ vyberte prosím důvod proč tomu, tak je. (Můžete vybrat více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem zvyklý/á.2251,16 %7,48 %  
Třídění odpadů zabírá spoustu času.1432,56 %4,76 %  
Nevidím v třídění odpadů smysl.1432,56 %4,76 %  
Nejsem ekonomicky motivován/a.1125,58 %3,74 %  
V blízkosti mého bydliště jsou kontejnery na tříděný odpad vzdálený příliš daleko.1023,26 %3,4 %  
Nejsem dostatečně informovaný o tom, jak se má třídit odpad.716,28 %2,38 %  
Ndaří se mi donutit třídit rodiče, já bych třídila velmi ráda.12,33 %0,34 %  

Graf

10. Pokud v otázce 7. jste vybral/a odpověď a), b), nebo c). Zakřížkujte tedy prosím, jaký odpad třídíte a v jaké míře:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli „jiné“, jaký jiný odpad tedy třídíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olej2331,08 %7,82 %  
Baterie 34,05 %1,02 %  
Baterky 22,7 %0,68 %  
Baterie, žárovky22,7 %0,68 %  
tetrapak22,7 %0,68 %  
Nespresso kapsle11,35 %0,34 %  
radioaktivní plutonium pro výrobu výbušnin11,35 %0,34 %  
Vše ostatní11,35 %0,34 %  
Azbest, eternit11,35 %0,34 %  
Karton11,35 %0,34 %  
ostatní odpovědi oleje, hliník
Zdravotnické potřeby - prošlé léky, jehly,..
Oleje/tuky
plech
Tetra Pac
Nic
Kartony, oleje, nebezpečný odpad,
Kuchyňské tuky a oleje
Baterie, tetrapaky
třídím vše
nebezpečný odpad - zářivky, nápojové kartony
.
nebezpečný, pražce, eternit, barvy, starý nábytek, pneumatiky
nebezpečný odpad (baterie apod.), tlakové nádoby, nápojové kartony, použitý olej...
Plast, papír a sklo a bioodpad
Elektronika
kuchyňské oleje
Tuky
směsný... třídím vše, co lze rozdělit a vytřídit :-)
olej,tetrapack
Oleje
bioodpad
Karton, olej
Olej, baterie
Cože?!
všetko ostatné, čo tam nie je napísané
zářivky, stavební odpad, prošlé léky, chemikálie
Karton, noviny
hliník
nebezpečný (baterie, zářivky, žárovky atd)
hračky
nebezpecny odpad
Tetra pack
Baterie, žárovky, nápojový karton, léky, nebezpečný odpad
baterie, tetrapak
nebezpečné obaly
nápojové kartony
3750 %12,59 % 

Graf

12. Jakou vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad od hlavního vchodu domu/bytu máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 m9231,29 %31,29 %  
50 m a více7826,53 %26,53 %  
do 30 m7224,49 %24,49 %  
do 50 m5217,69 %17,69 %  

Graf

13. Co by pro Vás bylo motivací ke zlepšení třídění odpadů (můžete označit více možností):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jistota, že bude tříděný odpad opravdu znovu využitý.14449,32 %48,98 %  
Nepotřebuji žádnou motivaci.8328,42 %28,23 %  
Návyky a výchova ke třídění odpadu.8228,08 %27,89 %  
Snížení poplatku za odvoz odpadu.8127,74 %27,55 %  
Blízká vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad od domu či bytu.7425,34 %25,17 %  
Lepší informovanost o smyslu třídění odpadu (letáky, besedy)4214,38 %14,29 %  
Vliv jiných lidí.155,14 %5,1 %  
nic, můžu se na to taky z vysoka vysrat10,34 %0,34 %  
neměli by se míchat odpady k sobě !!!10,34 %0,34 %  
častější vývoz kontejnerů10,34 %0,34 %  
Viac informovat o zerowaste a bezoobalove obchody je ich malo 10,34 %0,34 %  
dostatek kontainerů10,34 %0,34 %  
nádoby na tříděný odpad u každého domu (v obci máme u každého domu bio, plast, papír a k popelnici můžeme odložit i použitý olej)10,34 %0,34 %  
Snížení či odpuštění poplatku každopádně - u nás v České Lípě už roky neplatíme, prý právě proto, že dobře třídíme, město má malé náklady s komunálním odpadem a slušné zisky z prodeje tříděného, tak nás "odměnilo" zrušením poplatku za odpad.10,34 %0,34 %  
beseda a informace jak na to10,34 %0,34 %  
Lepší dostupnost speciálních kontejnerů (u nás např chybí kontejner na drobné elektro)10,34 %0,34 %  
Kontejnery na více druhů odpadu 10,34 %0,34 %  
jistota, že to po odvozu nesesypou zase na jednu hromadu10,34 %0,34 %  
častější odvoz odpadu z kontejnerů, jsou stále přeplněné10,34 %0,34 %  
Více popelnic na tříděný odpad v blízkosti domu. Chybí kovy, nápojový karton, bio10,34 %0,34 %  

Graf

14. Je ve vaší obci motivační systém ke třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17860,54 %60,54 %  
Ano11639,46 %39,46 %  

Graf

15. Jaký systém obec k motivaci využívá? (Slevový systém apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slevový systém 1311,21 %4,42 %  
Nádoby na tříděný odpad65,17 %2,04 %  
Nevím65,17 %2,04 %  
Žádný54,31 %1,7 %  
Slevový 43,45 %1,36 %  
nádoby32,59 %1,02 %  
nižšia cena za odvoz odpadu32,59 %1,02 %  
Nemám infornace 10,86 %0,34 %  
Kompostéry, nádoby na odpad zdarma 10,86 %0,34 %  
Možnost svozových dvorů na tříděný odpad pro občany města.10,86 %0,34 %  
ostatní odpovědi Kolinsky zpravodaj,vysvětlování občanům jak třídit odpad
Většinou ve škole, máme tam speciální odpadkové koše. OA Kolín
Dostala celá obce popelnice na třídění odpadu, každý dům má svoje popelnice na třídění
Slevový systém a dostatek kontejnerů
Bezplatny odvoz velkokapacitního odpadu
Nejsem informovaná
Kontejner na plast a bioodpad do RD pro ty,kteří si o něj požádají
Tříděný odpad je zdarma (resp. hradí ho obec)
Popelnice na plast na vic
Rozdavani plastovych popelnic zdarma
Poskytování pytlů na tříděný odpad
Kontejnery na tříděný odpad
dostatek kontejnerů
Bevim
Popelnice na tříděný odpad zdarma domů
Poskytování nádob na některé odpady a následně jejich vysypání zdarma
Soutěže
Informovanost, poskytování popelnic na tříděný odpad zdarma
Sleva na svoz
Kontejnery
Koncept Smart City
Snížení poplatku za odvoz odpadu.
Máme u domu již svou popelnici na BIO odpad a nyní nově i na plast
noviny, letáky
Letáčky
Snížení odvozu odpadu
Nové kontejnery, speciální popelnice na bio a plasty v ceně svozu, aktuální informace ve Zpravodaji
Popelnice na třídění odpadu ke každému domu
Slevovy system
Kontejnerů na tříděný odpad je poměrně dost.
větší počet popelnic, což přináší větší bordel
slevy
Přistavena kontejnery, osvěta v tisku
odpad je zdarma a jsou nádoby na třídění
Stále doplňuje kontejnery na další druhy odpadu.
Skvělá dostupnost kontejnerů
nevím přesně
Neviem aký systém
Dodala nadoby do domu
kontejnery v obci
odměna
píše se o možnostech sběru a sbírkách v lokálním tisku
Informace na webu, nove rozmístění popelnic, vetsi pocet
Popelnice zdarma na plast a bio ke každému rodin.domu.
Směsný odpad se platí dle množství - při třídění se tedy zaplatí méně za směsný odpad
Reklamy
Neplatíme poplatek za odvoz odpadu. Kdysi ho obec zrušila právě jako "motivaci ke třídění", protože prý jako občané dobře třídíme, tak za odměnu.
město vyhrává zlatou popelnici za tříděný odpad
rozšíření kontejnerů (třeba na kov, nápojové kartony) na více místech, motivace ve školách
mesoh
moje odpadky
nádoby na třídění
Nádoby na třídění zdarma
Zvýhodnění po vytříděném množství
Sběrné nádoby
popelnice na plast do domů
kontejnery na tříděný odpad na každém kroku
Třídící tašky
Zdarma popelnice do domu
Chybí mi možnost nevím. Protože nevím.
Přidali nový kontejner na oleje
odměny za vytříděný odpad
nižšia cena za odpad
nižšie ceny za odpad
barevné kontejnery, někde i popelnice na papír, plast u domu
Nižšina cena za odvoz odpadu
odvoz některých odpadů zdarma přímo od domu
myslím, že je dostatek kontejnerů na třídění odpad, občas letáčky
informační letáky, informace o třídění na webu města
Obec je hrdý majitel diplomu za třídění odpadu.
časté biodpady
informační letáky
Třídící sleva
7362,93 %24,83 % 

Graf

16. Jste si vědom/a motivace ze strany obce ke třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.10836,73 %36,73 %  
Spíše ano.8428,57 %28,57 %  
Rozhodně ne.5719,39 %19,39 %  
Rozhodně ano.4515,31 %15,31 %  

Graf

17. Využíváte motivačních systémů k třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21272,11 %72,11 %  
Ano8227,89 %27,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vaše národnost?

 • odpověď Slovenská:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třídění odpadů zabírá spoustu času. na otázku 9. Jestliže jste vybral/a odpověď „netřídím“ vyberte prosím důvod proč tomu, tak je. (Můžete vybrat více možností):

4. Uveďte Váš ekonomický status:

 • odpověď Student/studentka:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 na otázku 2. Uveďte Váš věk:

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď Základní:
  • 13.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 na otázku 2. Uveďte Váš věk:

6. V jaké sídelní struktuře žijete?

 • odpověď Vesnice:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100 - 500 obyvatel na otázku 7. Kolik obyvatel žije ve Vaší obci?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 501 - 1 000 obyvatel na otázku 7. Kolik obyvatel žije ve Vaší obci?

8. Třídíte odpad?

 • odpověď Netřídím.:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem ekonomicky motivován/a. na otázku 9. Jestliže jste vybral/a odpověď „netřídím“ vyberte prosím důvod proč tomu, tak je. (Můžete vybrat více možností):
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem zvyklý/á. na otázku 9. Jestliže jste vybral/a odpověď „netřídím“ vyberte prosím důvod proč tomu, tak je. (Můžete vybrat více možností):
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevidím v třídění odpadů smysl. na otázku 9. Jestliže jste vybral/a odpověď „netřídím“ vyberte prosím důvod proč tomu, tak je. (Můžete vybrat více možností):
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třídění odpadů zabírá spoustu času. na otázku 9. Jestliže jste vybral/a odpověď „netřídím“ vyberte prosím důvod proč tomu, tak je. (Můžete vybrat více možností):
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V blízkosti mého bydliště jsou kontejnery na tříděný odpad vzdálený příliš daleko. na otázku 9. Jestliže jste vybral/a odpověď „netřídím“ vyberte prosím důvod proč tomu, tak je. (Můžete vybrat více možností):

10. Pokud v otázce 7. jste vybral/a odpověď a), b), nebo c). Zakřížkujte tedy prosím, jaký odpad třídíte a v jaké míře:

 • odpověď Jiné=Nic:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Papír=Nic na otázku 10. Pokud v otázce 7. jste vybral/a odpověď a), b), nebo c). Zakřížkujte tedy prosím, jaký odpad třídíte a v jaké míře:
 • odpověď Papír=Víc jak polovinu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné=Víc jak polovinu na otázku 10. Pokud v otázce 7. jste vybral/a odpověď a), b), nebo c). Zakřížkujte tedy prosím, jaký odpad třídíte a v jaké míře:
 • odpověď Plast=Víc jak polovinu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné=Víc jak polovinu na otázku 10. Pokud v otázce 7. jste vybral/a odpověď a), b), nebo c). Zakřížkujte tedy prosím, jaký odpad třídíte a v jaké míře:

14. Je ve vaší obci motivační systém ke třídění odpadu?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne. na otázku 16. Jste si vědom/a motivace ze strany obce ke třídění odpadu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Určete Vaše pohlaví:

2. Uveďte Váš věk:

3. Vaše národnost?

4. Uveďte Váš ekonomický status:

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. V jaké sídelní struktuře žijete?

7. Kolik obyvatel žije ve Vaší obci?

8. Třídíte odpad?

9. Jestliže jste vybral/a odpověď „netřídím“ vyberte prosím důvod proč tomu, tak je. (Můžete vybrat více možností):

10. Pokud v otázce 7. jste vybral/a odpověď a), b), nebo c). Zakřížkujte tedy prosím, jaký odpad třídíte a v jaké míře:

11. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli „jiné“, jaký jiný odpad tedy třídíte?

12. Jakou vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad od hlavního vchodu domu/bytu máte?

13. Co by pro Vás bylo motivací ke zlepšení třídění odpadů (můžete označit více možností):

14. Je ve vaší obci motivační systém ke třídění odpadu?

15. Jaký systém obec k motivaci využívá? (Slevový systém apod.)

16. Jste si vědom/a motivace ze strany obce ke třídění odpadu?

17. Využíváte motivačních systémů k třídění odpadu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Určete Vaše pohlaví:

2. Uveďte Váš věk:

3. Vaše národnost?

4. Uveďte Váš ekonomický status:

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. V jaké sídelní struktuře žijete?

7. Kolik obyvatel žije ve Vaší obci?

8. Třídíte odpad?

9. Jestliže jste vybral/a odpověď „netřídím“ vyberte prosím důvod proč tomu, tak je. (Můžete vybrat více možností):

10. Pokud v otázce 7. jste vybral/a odpověď a), b), nebo c). Zakřížkujte tedy prosím, jaký odpad třídíte a v jaké míře:

11. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli „jiné“, jaký jiný odpad tedy třídíte?

12. Jakou vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad od hlavního vchodu domu/bytu máte?

13. Co by pro Vás bylo motivací ke zlepšení třídění odpadů (můžete označit více možností):

14. Je ve vaší obci motivační systém ke třídění odpadu?

15. Jaký systém obec k motivaci využívá? (Slevový systém apod.)

16. Jste si vědom/a motivace ze strany obce ke třídění odpadu?

17. Využíváte motivačních systémů k třídění odpadu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vokálová, A.Postoj obyvatel k třídění odpadu (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://postoj-obyvatel-ke-trideni-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.