Postoj obyvatel k třídění odpadu

Konec vyplňování 01. 04. 2020 20:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 17   Průměrná doba vyplňování: 00.03:22

Jsem studentkou třetího ročníku Fakulty ekonomicko správní na Univerzitě v Pardubicích. Má bakalářská práce se zabývá postojem obyvatel k třídění odpadů na území České republiky a Slovenska. Vyplnění dotazníku je důležitou součástí mé bakalářské práce. Získaná data přímo od občanů obou zemí budou využita pro praktickou část práce.
 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.