Postoje občanů k digitální veřejné správě

Konec vyplňování 20. 11. 2019 11:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 39   Průměrná doba vyplňování: 00.06:53

Dobrý den, otevřeli jste dotazník k diplomové práci o eGovernmentu. Jeho cílem je zjistit postoje lidí k digitalizaci veřejné správy v ČR. Z výsledků bude možno zjistit jak je digitalizace veřejné správy vnímána. Údaje jsou použity pro statistické účely. Doba vyplnění je okolo 15 minut.