Povědomí o schizofrenii

Konec vyplňování 10. 12. 2023 12:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 9   Průměrná doba vyplňování: 00.01:20

Krásný den,

tento krátký průzkum směřuje k odhalení úrovně povědomí o schizofrenii a zkoumání případných stigmat spojených s touto duševní poruchou. Má za cíl poskytnout poučení a podnítit k hlubšímu pochopení této problematiky. 

Děkuji za Vaši účast a přínos k tak důležitému tématu.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.