Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o schizofrenii

Povědomí o schizofrenii

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Žantová
Šetření:15. 11. 2023 - 10. 12. 2023
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krásný den,

tento krátký průzkum směřuje k odhalení úrovně povědomí o schizofrenii a zkoumání případných stigmat spojených s touto duševní poruchou. Má za cíl poskytnout poučení a podnítit k hlubšímu pochopení této problematiky. 

Děkuji za Vaši účast a přínos k tak důležitému tématu.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání4136,28 %35,34 %  
Střední vzdělání s maturitní zkouškou3833,63 %32,76 %  
Základní vzdělání2623,01 %22,41 %  
Střední vzdělání s výučním listem54,42 %4,31 %  
Vyšší odborné vzdělání32,65 %2,59 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-353530,7 %30,17 %  
18-253530,7 %30,17 %  
45 a více2118,42 %18,1 %  
35-451210,53 %10,34 %  
do 18119,65 %9,48 %  

Graf

3. Kde jste se setkal/a s pojmem schizofrenie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole6455,17 %55,17 %  
Ve filmech6253,45 %53,45 %  
V odborné literatuře5143,97 %43,97 %  
Ve zprávách4639,66 %39,66 %  
V beletrii2017,24 %17,24 %  
V rodině 32,59 %2,59 %  
internet21,72 %1,72 %  
v práci10,86 %0,86 %  
Leckde 10,86 %0,86 %  
Intrrnet10,86 %0,86 %  
vlastní zkušenost s touto nemocí10,86 %0,86 %  
člověk slyší, jak se o tom v životě mluví, kamarádky babička měla schizofrenii, pak když jsem se začala více věnovat psychologii, tak i tam10,86 %0,86 %  
Od speciálního pedagoga 10,86 %0,86 %  
Od mamky10,86 %0,86 %  
Na sociálních sítích10,86 %0,86 %  
Soc. Media, youtube etc.10,86 %0,86 %  
Znam osobně schyzofrenika10,86 %0,86 %  
sociální média10,86 %0,86 %  
Kamarádka moji mámy má schizofrenii10,86 %0,86 %  
v okolí10,86 %0,86 %  
V životě10,86 %0,86 %  
v blízkém okolí10,86 %0,86 %  
v zaměstnání10,86 %0,86 %  
u známých10,86 %0,86 %  
práce10,86 %0,86 %  
v zivote10,86 %0,86 %  
v hudbě10,86 %0,86 %  
nevim10,86 %0,86 %  
Kamarád jí trpí10,86 %0,86 %  
mezi známými10,86 %0,86 %  

Graf

4. Jaké jsou hlavní příznaky této poruchy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Halucinace, bludy5850 %50 %  
Rozdvojená/rozštěpená osobnost5143,97 %43,97 %  
Častý smutek a beznaděj21,72 %1,72 %  
rozštěpená osobnost a bludy10,86 %0,86 %  
schizofrenie má víc druhů nebo jak to říct, takže se to může projevovat různé, ať už skrze bludy/halucinace či změna chování člověka, který se uzavírá do sebe a tak, existuje schizoafektivni i schizotypalni porucha a tak10,86 %0,86 %  
Různé10,86 %0,86 %  
všechny odpovědi jsou správné10,86 %0,86 %  
"odpojení" od reality, uzavření ve vlastním světě, které nebývá tak extrémní a znevýhodňující jako u autistů 10,86 %0,86 %  

Graf

5. Byl/a jste vystaven/a médiím, která zobrazují lidi se schizofrenií jako nebezpečné a agresivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7463,79 %63,79 %  
Ne4236,21 %36,21 %  

Graf

6. Myslíte si, že lidé se schizofrenií mohou vést normální život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na situaci6253,45 %53,45 %  
Ano4740,52 %40,52 %  
Ne76,03 %6,03 %  

Graf

7. Vzbuzuje ve vás pomyšlení na setkání s člověkem se schizofrenií strach?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8875,86 %75,86 %  
Ano2824,14 %24,14 %  

Graf

8. Jak se cítíte být informováni o schizofrenii a životě lidí s touto poruchou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrně informován/informována5345,69 %45,69 %  
Špatně informován/informována3025,86 %25,86 %  
Dobře informován/informována2118,1 %18,1 %  
Velmi dobře informován/informována108,62 %8,62 %  
Velmi špatně informován/informována21,72 %1,72 %  

Graf

9. Máte osobní zkušenost s někým, kdo trpí schizofrenií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6656,9 %56,9 %  
Ano5043,1 %43,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Jaký je váš věk?

3. Kde jste se setkal/a s pojmem schizofrenie?

4. Jaké jsou hlavní příznaky této poruchy?

5. Byl/a jste vystaven/a médiím, která zobrazují lidi se schizofrenií jako nebezpečné a agresivní?

6. Myslíte si, že lidé se schizofrenií mohou vést normální život?

7. Vzbuzuje ve vás pomyšlení na setkání s člověkem se schizofrenií strach?

8. Jak se cítíte být informováni o schizofrenii a životě lidí s touto poruchou?

9. Máte osobní zkušenost s někým, kdo trpí schizofrenií?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Jaký je váš věk?

3. Kde jste se setkal/a s pojmem schizofrenie?

4. Jaké jsou hlavní příznaky této poruchy?

5. Byl/a jste vystaven/a médiím, která zobrazují lidi se schizofrenií jako nebezpečné a agresivní?

6. Myslíte si, že lidé se schizofrenií mohou vést normální život?

7. Vzbuzuje ve vás pomyšlení na setkání s člověkem se schizofrenií strach?

8. Jak se cítíte být informováni o schizofrenii a životě lidí s touto poruchou?

9. Máte osobní zkušenost s někým, kdo trpí schizofrenií?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Žantová, E.Povědomí o schizofrenii (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://povedomi-o-schizofrenii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.