Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povinnost poučit osobu pro příslušníky policie ČR

Povinnost poučit osobu pro příslušníky policie ČR

Zúčastněte se krátkého průzkumu o nakupování online
A vyhrajte jeden z 20 balíčků skvělé čokolády :-)

(konec vyplňování 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Reisner
Šetření:04. 02. 2019 - 20. 02. 2019
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):4 / 3.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:52,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem průzkumu je zjištění jestli a jakým způsobem příslušníci Policie ČR postupují při kontaktu s občany, se zaměřením na povinnost poučit osobu podle § 13 z.č. 273/2008 Sb. - Poučování (Policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech. Pokud poučení brání povaha a okolnosti úkonu, poučí nebo zajistí toto poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí). Průzkum je určen pro všechny dospělé respondenty, kteří se někdy dostali do kontaktu s policistou, např. při dopravní kontrole, při podání vysvětlnení či jiné formě výpovědi, případně byly objektem služebního zákroku.

Odpovědi respondentů

1. Při dopravní kontrole (i při řešení dopravního přestupku) bývám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl jsem objektem dopravní kontroly631,58 %31,58 %  
Nikdy nejsem poučen o svých právech a povinnostech a důsledcích.421,05 %21,05 %  
Vždy poučen o svých právech a povinnostech, co musím, co nesmím, na co mám právo a jaký bude další postup.315,79 %15,79 %  
Někdy jsem o svých právech a o dalším postupu poučen, někdy ne.315,79 %15,79 %  
Nevím, nevěnuji tomu co říká policista pozornost, považuji to za zbytečné210,53 %10,53 %  
Policista mne poučí o mých právech a povinnostech až když to vyžaduji.15,26 %5,26 %  

Graf

2. Při podávání vysvětlení (nejen na služebně ale i na ulici) policistovi jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem nečinil žádnou výpověď policistovi.631,58 %31,58 %  
Nikdy jsem od policisty poučení o tom, kdy mám, nemám, nebo nemusím vypovídat neslyšel.421,05 %21,05 %  
Vždy poučen o tom kdy mohu a kdy nemohu nebo nemusím vypovídat.421,05 %21,05 %  
Občas jsem byl při výpovědi policistovi poučen o tom kdy mám nebo nemám vypovídat slyšel315,79 %15,79 %  
Poučování při výpovědi nevyžaduji, je to ztráta času.210,53 %10,53 %  

Graf

Zákrok se označuje úkon, při kterém policista nebo strážník použije sílu nebo jejím použitím hrozí (varuje), pokud přitom chrání práva jiného nebo pokud tak vynucuje, aby jiná osoba splnila svou povinnost, kterou podle práva má.

3. Před služebním zákrokem Policie ČR jehož jsem byl svědkem či objektem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem nebyl svědkem ani objektem služebního zákroku.1270,59 %63,16 %  
Na poučení nebyl čas, policie musela jednat rychle.211,76 %10,53 %  
Policista přikročil ihned k zákroku, nijak osoby o tom co bude následovat nepoučil.211,76 %10,53 %  
Policista poučil objekt zákroku co bude následovat.15,88 %5,26 %  

Graf

4. Poučení policistou o mých právech a povinnostech a o dalším postupu se mi jevilo:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl jsem v situaci, při které jsem to potřeboval.1062,5 %52,63 %  
Srozumitelně, pochopil jsem, co se mi policista snaží říci425 %21,05 %  
Nesrozumitelné, nechápal jsem, co se mi policista snaží říci.212,5 %10,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Reisner, J.Povinnost poučit osobu pro příslušníky policie ČR (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://povinnost-poucit-osobu-pro-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.