Povinnost poučit osobu pro příslušníky policie ČR

Konec vyplňování 20. 02. 2019 14:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 4   Průměrná doba vyplňování: 00.00:47

Cílem průzkumu je zjištění jestli a jakým způsobem příslušníci Policie ČR postupují při kontaktu s občany, se zaměřením na povinnost poučit osobu podle § 13 z.č. 273/2008 Sb. - Poučování (Policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech. Pokud poučení brání povaha a okolnosti úkonu, poučí nebo zajistí toto poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí). Průzkum je určen pro všechny dospělé respondenty, kteří se někdy dostali do kontaktu s policistou, např. při dopravní kontrole, při podání vysvětlnení či jiné formě výpovědi, případně byly objektem služebního zákroku.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.