Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní a soukromý život: Hledání rovnováhy mezi povinnostmi

Pracovní a soukromý život: Hledání rovnováhy mezi povinnostmi

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Novák
Šetření:10. 04. 2024 - 24. 04. 2024
Počet respondentů:209
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

Cílem průzkumu je získání hlubšího pochopení, jak lidé vnímají a zvládají rovnováhu mezi svými pracovními a soukromými životy. Vaše odpovědi jsou pro nás klíčové pro porozumění této problematiky.

Dotazník je zcela anonymní, všechny otázky jsou povinné a mají jednu možnou odpověď, až na otázku č.11 (budete upozorněni, že můžete uvést více odpovědí). Vyplnění by Vám nemělo zabrat více jak 8 minut.

Odpovědi respondentů

1. Jak často se cítíte přetíženi pracovními povinnostmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas8138,76 %38,76 %  
Několikrát týdně6028,71 %28,71 %  
Zřídka3516,75 %16,75 %  
Denně2813,4 %13,4 %  
Nikdy52,39 %2,39 %  

Graf

2. Kolik hodin týdně strávíte prací mimo pracovní dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 5 hodin8339,71 %39,71 %  
5-10 hodin6229,67 %29,67 %  
10-15 hodin4019,14 %19,14 %  
Více než 15 hodin2411,48 %11,48 %  

Graf

3. Máte možnost flexibilní pracovní doby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12760,77 %60,77 %  
ne8239,23 %39,23 %  

Graf

4. Máte možnost pracovat z domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, příležitostně8440,19 %40,19 %  
Ano, pravidelně6631,58 %31,58 %  
Ne5928,23 %28,23 %  

Graf

5. Jak důležité jsou pro Vás tyto faktory?

(1- nejvíce důležité, 2- důležité, 3- neutrální, 4- méně důležité, 5- nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
flexibilita pracovní doby2.0811.175
možnost pracovat z domova2.4311.26
podpora zaměstnavatele při dosahování rovnováhy mezi prací a osobním životem2.1821.058
možnost kariérního rozvoje ve Vaší pracovní pozici2.1911.284
možnost získávat zpětnou vazbu od nadřízených2.2340.868
dobré pracovní prostředí a kolektiv2.0961.168
adekvátní odměna za Vaši práci1.8371.036
možnost rozvoje dovedností a schopností v pracovním prostředí2.1630.959
pracovní místo, které odpovídá Vašim zájmům a hodnotám2.2341.404
možnost vyvážit pracovní a osobní život2.1150.944
mít jasně definované pracovní úkoly a očekávání2.1530.981
pracovat v prostředí, které respektuje vaše hranice a potřeby2.11.066

Graf

6. Jak hodnotíte Vaši současnou pracovní zátěž ve srovnání s předchozími roky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejná10248,8 %48,8 %  
Vyšší7033,49 %33,49 %  
Nižší3717,7 %17,7 %  

Graf

7. Jaké strategie používáte k udržení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plánování a organizace9947,37 %47,37 %  
Odměňování se za dosažení cílů4722,49 %22,49 %  
Delegování úkolů3617,22 %17,22 %  
Komunikace se zaměstnavatelem o potřebách2712,92 %12,92 %  

Graf

8. Jak často si najdete čas na relaxaci nebo koníčky mimo pracovní dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát týdně9645,93 %45,93 %  
Denně5224,88 %24,88 %  
Občas4622,01 %22,01 %  
Zřídka157,18 %7,18 %  

Graf

9. Jak často se cítíte vyhořelí nebo vyčerpaní z pracovního tempa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7837,32 %37,32 %  
Několikrát týdně7033,49 %33,49 %  
Zřídka3918,66 %18,66 %  
Denně2210,53 %10,53 %  

Graf

10. Jak důležitá je pro Vás rovnováha mezi prací a osobním životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitá8741,63 %41,63 %  
Poměrně důležitá8540,67 %40,67 %  
Málo důležitá3315,79 %15,79 %  
Vůbec nedůležitá41,91 %1,91 %  

Graf

11. Které aktivity nejvíce přispívají k Vašemu pocitu naplnění mimo pracovní dobu?

Otázka s více možnými odpověďmi. Minimálně uveďte alespoň 1 odpověď a maximálně 3 odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společenské aktivity s přáteli/rodinou9545,45 %45,45 %  
Sport a pohyb9043,06 %43,06 %  
Čtení knih nebo sledování filmů/seriálů8239,23 %39,23 %  
Cestování a objevování nových míst7535,89 %35,89 %  
Relaxace a meditace6531,1 %31,1 %  
Poslouchání hudby6330,14 %30,14 %  
Procházky nebo jiné aktivity venku5727,27 %27,27 %  
Umění a kreativita4822,97 %22,97 %  
Učení se nových věcí nebo dovedností2411,48 %11,48 %  
Jiné115,26 %5,26 %  

Graf

12. Jaký dopad má Vaše pracovní zátěž na vaše fyzické a duševní zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný vliv9645,93 %45,93 %  
Negativní8339,71 %39,71 %  
Pozitivní3014,35 %14,35 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-35 let7133,97 %33,97 %  
Méně než 24 let4923,44 %23,44 %  
36-45 let4622,01 %22,01 %  
46-55 let3516,75 %16,75 %  
Více než 55 let83,83 %3,83 %  

Graf

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž11354,07 %54,07 %  
Žena9645,93 %45,93 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou9846,89 %46,89 %  
Vysokoškolské8942,58 %42,58 %  
Střední bez maturity (výučný list)188,61 %8,61 %  
Základní41,91 %1,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Pohlaví

  • odpověď Muž:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost kariérního rozvoje ve Vaší pracovní pozici=5 na otázku 5. Jak důležité jsou pro Vás tyto faktory?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často se cítíte přetíženi pracovními povinnostmi?

2. Kolik hodin týdně strávíte prací mimo pracovní dobu?

3. Máte možnost flexibilní pracovní doby?

4. Máte možnost pracovat z domova?

5. Jak důležité jsou pro Vás tyto faktory?

6. Jak hodnotíte Vaši současnou pracovní zátěž ve srovnání s předchozími roky?

7. Jaké strategie používáte k udržení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem?

8. Jak často si najdete čas na relaxaci nebo koníčky mimo pracovní dobu?

9. Jak často se cítíte vyhořelí nebo vyčerpaní z pracovního tempa?

10. Jak důležitá je pro Vás rovnováha mezi prací a osobním životem?

11. Které aktivity nejvíce přispívají k Vašemu pocitu naplnění mimo pracovní dobu?

12. Jaký dopad má Vaše pracovní zátěž na vaše fyzické a duševní zdraví?

13. Věk

14. Pohlaví

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často se cítíte přetíženi pracovními povinnostmi?

2. Kolik hodin týdně strávíte prací mimo pracovní dobu?

3. Máte možnost flexibilní pracovní doby?

4. Máte možnost pracovat z domova?

5. Jak důležité jsou pro Vás tyto faktory?

6. Jak hodnotíte Vaši současnou pracovní zátěž ve srovnání s předchozími roky?

7. Jaké strategie používáte k udržení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem?

8. Jak často si najdete čas na relaxaci nebo koníčky mimo pracovní dobu?

9. Jak často se cítíte vyhořelí nebo vyčerpaní z pracovního tempa?

10. Jak důležitá je pro Vás rovnováha mezi prací a osobním životem?

11. Které aktivity nejvíce přispívají k Vašemu pocitu naplnění mimo pracovní dobu?

12. Jaký dopad má Vaše pracovní zátěž na vaše fyzické a duševní zdraví?

13. Věk

14. Pohlaví

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novák, J.Pracovní a soukromý život: Hledání rovnováhy mezi povinnostmi (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://pracovni-a-soukromy-zivot-hl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.