Prevence kriminality v Jičíně

Konec vyplňování 28. 02. 2023 08:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 10   Průměrná doba vyplňování: 00.08:33

Představujeme vám dotazník prevence kriminality pro obyvatele města Jičína, který má 10 otázek. Dotazník je určen výhradně pro obyvatele Jičína a nejbližšího okolí (Jičín v Královéhradeckém kraji). Výstupy z vypracovaných otázek budou základním podkladem pro další práci Komise prevence kriminality města Jičína. Využijte této možnosti nám sdělit, zda se v Jičíně cítíte bezpečně a zda spatřujete nějaké rizikové lokality.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.