Prevence v ochraně soukromí

Konec vyplňování 01. 05. 2021 12:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 27   Průměrná doba vyplňování: 00.06:14

Vážení respondenti,

rád bych Vás požádal o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží jako podklad pro diplomovou práci. Cílem dotazníku je zjistit, jakým způsobem uvažujete o svém soukromí a jak vnímáte roli prevence v jeho ochraně. Vaše odpovědi jsou pro mě velmi přínosné, proto Vás tímto prosím o zhruba 5 minut Vašeho času.