Přihláška na VII. Olomoucké speciálně pedagogické dny 2019

Konec vyplňování 24. 03. 2019 18:30, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 9   Průměrná doba vyplňování: 00.07:14

Příhláška pro pasivní účastníky konference VII. Olomoucké spciálněpedagogické dny (také XX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Konference mladých vědeckých pracovníků).

Vyplňte přihlášku na konferenci.

Bližší informace naleznete zde:  www.sppdny.cz.