Přihláška na VIII. Olomoucké speciálně pedagogické dny 2020

Konec vyplňování 25. 12. 2020 12:00, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 9   Průměrná doba vyplňování: 00.04:26

Příhláška pro pasivní účastníky konference VIII. Olomoucké spciálněpedagogické dny (také XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků).

Vyplňte přihlášku na konferenci.

Bližší informace naleznete zde:  www.sppdny.cz.