Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika styku nezletilého dítěte s rodičem

Problematika styku nezletilého dítěte s rodičem

Užití cizích jazyků v českých reklamách
Jak na Vás působí anglický nebo německý slogan v české reklamě? Zúčastněte se průzkumu k diplomové práci.

(veřejné výsledky 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Beranová
Šetření:04. 02. 2019 - 10. 03. 2019
Počet respondentů:216
Počet otázek (max/průměr):10 / 6.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Veronika Beranová a jsem studentkou 3.ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnoprávních studií v Plzni, kde studuji obor Sociální práce. Pro svoji absolventskou práci jsem si zvolila téma Problematika styku nezletilého dítěte s rodičem se zaměřením na Plzeňský kraj. Proto je dotazník převážně určen rodičům, kteří řešili nebo v současné době řeší soudně úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem, a to v rámci Plzeňského kraje, kdy se bude také posuzovat četnost jednotlivých forem úpravy rodičovského styku. Podklady získané v tomto dotazníku jsou anonymní a slouží nejen pro praktickou část mé absolventské práce, ale i pro širokou veřejnost. Předem děkuji všem respondentům za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Řešil(a) jste nebo v současné době řešíte úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne, dále nepokračujte → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15772,69 %72,69 %  
ne, dále nepokračujte5927,31 %27,31 %  

Graf

2. Řešil(a) jste nebo v současné době řešíte úpravu rodičovského styku soudně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne, dále nepokračujte. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15293,83 %70,37 %  
ne, dále nepokračujte.106,17 %4,63 %  

Graf

3. U kterého soudu jste řešil(a) nebo řešíte úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem v rámci Plzeňského kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Domažliceotázka č. 4, Chebotázka č. 4, Karlovy Varyotázka č. 4, Klatovyotázka č. 4, Plzeň -jihotázka č. 4, Plzeň - městootázka č. 4, Plzeň - severotázka č. 4, Rokycanyotázka č. 4, Sokolovotázka č. 4, Tachovotázka č. 4, jiný, dále nepokračujte → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klatovy4428,95 %20,37 %  
Plzeň - město2315,13 %10,65 %  
Plzeň - sever1811,84 %8,33 %  
Plzeň -jih138,55 %6,02 %  
jiný, dále nepokračujte127,89 %5,56 %  
Sokolov117,24 %5,09 %  
Karlovy Vary106,58 %4,63 %  
Cheb85,26 %3,7 %  
Rokycany53,29 %2,31 %  
Tachov53,29 %2,31 %  
Domažlice31,97 %1,39 %  

Graf

4. Dohodli jste se před zahájením soudního řízení na úpravě rodičovského styku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8258,99 %37,96 %  
ano5741,01 %26,39 %  

Graf

5. Jakým způsobem jste získal(a) informace o možných formách úpravy rodičovského styku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OSPOD11582,73 %53,24 %  
internet5640,29 %25,93 %  
advokát4028,78 %18,52 %  

Graf

6. Jaká forma úpravy rodičovského styku byla u soudu zvolena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do péče jednoho rodiče se stanovenou četností rodičovského styku7252,55 %33,33 %  
do péče jednoho rodiče bez stanovení četnosti rodičovského styku4029,2 %18,52 %  
střídavá péče1410,22 %6,48 %  
schválení dohody soudem75,11 %3,24 %  
dítě v péči matky, kdy se otec může po předchozí domluvě se synem vídat kdykoli10,73 %0,46 %  
v péči matky a styk kdykoliv10,73 %0,46 %  
dítě v péči matky bez četnosti styku10,73 %0,46 %  
do péče matky, 2 dny v týdnu a 1krát za 14 víkend10,73 %0,46 %  

Graf

7. Jak dlouho trvalo soudní řízení o úpravě rodičovského styku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 4 měsíce5237,96 %24,07 %  
3-4 měsíce5137,23 %23,61 %  
1-2 měsíce3424,82 %15,74 %  

Graf

8. Vyhovuje vám takto upravený rodičovský styk s nezletilým dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9166,42 %42,13 %  
ne4633,58 %21,3 %  

Graf

9. Popište důvody, pro které Vám takto upravený rodičovský styk nevyhovuje.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Bylo to na doporučení OSPOD a vůbec mi to nevyhovuje … neustále se dohadujeme ohledně styku.

Chci častější konatakt s dětmi.

Chci častjěší kontakt s dětmi.

Chci mít pevně stanovené dny k rodičovskému styku.

chci se vídat častěji s dcerou - matka to neumožňuje

Chci střídavku.

chci větší rozsah

chci vídat dceru častěji

chtěl bych se vídat častěji s dětmi

chtěl jsem střídavou péči, bejvalka mi neumožňuje styk s dětmi

Chtěla bych menší kontkat syne s otcem.

i přes stanovené termíny styku jsou s otcem problémy ... buď se mu to hodí jiný termín a nebo si dítě nevyzvedne vůbec

Jako jde to .... ale neustále se dohadujeme bývalým partnerem ohledně styku.

málo častý kontakt se synem

Mohl bych se vídat s dětmy častěji.

nedochází k realizaci kontaktu otce se synem

nejsem schopna se s otcem dětí domluvit, otec při víkendovém pobytu stejně není doma a děti jsou u prarodičů

Nejsme schopni domlouvat na náhradním styku.

Nejsme schopni se dohodnout na věcech, které se týkají dětí ... kroužky, volný čas, změna styku, když nám to do toho něco vleze.

Nepřeji si kontakt s otcem. Nejsme schopni se domlouvat ani na základních věcech ohledně dětí.

Nepřeji si střídavou péči, otec má jiný výchovný styl a nejsme schopni se spolu domlouvat.

nesouhlasím s rozhodnutím soudu, chci dítě do své péče

neustále koflitky ohledně předávání dětí - čas, místo, osoba

neustále problémy s matkou dítěte ... styk, peníze, výchova, volný čas

nezájem ze strany otce o výchovu a kontakt s děckama

Otec neplatí výživné a nevyzvedává si děti včas.

Otec neustále zasahuje do výchovy a do našeho osobního života.

Otec se neustále dožaduje kontaktu navíc a tím mi zasahuje do mích plánů s dětmi.

otec se nezajímá

otec si sna nevyzvedává ve stanovený termín ani čas

otec si stejně syna nevyzvedává

Otec téměř isolován ve všech případech, do kterých jsem zasahoval.

Protože jako otec chci vidět své děti častěji, než jednou za 14 dní.

Předávání dítěte ke styku.

Přeji si častější kontakt s dětmi.

Přeji si častější kontakt s dětmi.

Přeji si častější kontakt.

Přeji si omezit styk.

Přeji si větší rozsah rodičovského styku.

Rozsah rodičovského styku …. otec chce větší rozsah.

Styk s otcem i když je dcera nemocná.

Styk s otcem je nepřiměřený. Neprospívá správnému vývoji dítěte. OSPOD veškeré podklady ignoroval.

V

Větší rozsah styku s dítětem.

Zatím to zkoušíme ….

10. S jakým problém jste se v průběhu realizace rodičovského styku setkala?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

bez komplikací - na všem se dohodneme

bez problémů

bránění ve styku s dcerou - nejsem zapojován do rozhodování ohledně dcery (výběr kroužků, spoelčné akce,...)

Bývalý partner má jiný výchovný styl a syn v jeho týdnu nemusí plnit žádné povinnosti, nehcodí na kroužky, nedělá úkoly ….. a potom to musím dohánět já.

četnost vídání s dětma, mohlo by to být častěji předávání osobních věcí dětí

Dlouhe jednani uradu i soudu.

dodržování dohodnutého času při předávání nebo vrácení dětí

Domluva s matkou dítěte v náhradních termínech styku.

Jako jde to ... uvidíme v létě až budou mít děti tábory a dovolené.

Kdyby všechno klapalo, tak se nerozvádím :-D

komunikace

komunikace

komunikace

komunikace

komunikace

komunikace - nedodržování času při realizaci styku

Komunikace … zasahování v rámci styku třetí osobou.

Komunikace a zasahování do mého osobního života.

komunikace ohledně dítěte

Komunikace ohledně styku a zájmů dítěte.

Komunikace ohledně styku.

Komunikace ohledně styku.

komunikace s bývalou partnerkou, která neakceptuje moji novou přítelkyni

Komunikace s rodičem

Komunikace s rodiči bývalého partnera.

komunikace, četnost styku

komunikace, dodržování časového harmonogramu

komunikace, nemožnost vídat děti častěji

Komunikace, rozsah rodičovského styku.

Komunikace.

Komunikace.

Komunikace.

Komunikace.

Komunikace. Nedostatečný kontakt s dětmi.

Komunikace. Předávání syna ke styku s otcem a vracení ve stanovenou hodinu od otce.

kontakt o velkých prázdninách a svátcí, narozeniny dcery

kontatk s otcem

kvůli dětem musíme být v kontaktu a občas se nemůžeme domluvit - nový partner

Máme rozdílné názory na počet dní, které tráví dcera u otce. Puvodne jsme střídali flexibilne a plánovali třídění na měsíc dopředu. Protože dojít shody bylo zdlouhavé a leckdy plné emocí, rozhodla jsem o novém modelu pravidelného střídání. Díky tomuto střídání můžeme všichni lépe plánovat svůj čas a víme poměrně přesně, kde dítě který den bude.

Matka děti mi neumožňuje vidět děti častěji a opakovaně jsem řešil, že mi je nechce dát ani ve stanovených termínech.

Matka dětí mi nevychází vstříc ohledně styku s dětmi … prázdniny, dovolená.

Matky reálný styk otce s dětmi téměř vždy znemožňovaly pod nejrůznějšími záminkami.

Nadržování soc. pravovnic straně kde styk měl být omezen. Rodič vždy jen poučen, samozřejmě slíbil, že se napraví. Výsledek žádný, OSPOD naprosto nepomohl.

Náhradní termíny styku, komunikace ohledně výchovy dětí.

Nebyl žádný, oba jsme měli zájem na tom, aby styk fungoval bez problémů..

nedodržení dohody ze strany matky

nedodržování stanoveného času předání dcery otci

nedostatečná komunikace s druhým rodičem

Nedostatečné informace. Nová partnerka otce.

Nefungujici Ospod

nechodí mi včas peníze od otce

Nejednotný styl ve výchově.

Nejsem schopen se s matkou dětí domluvit na častějším kontaktu.

Nejsem schopen se s matkou domluvit na průběhu rodičovského styku.

nejsem schopna se s otcem dětí domluvit, otec při víkendovém pobytu stejně není doma a děti jsou u prarodičů

nejsem schopný se domluvit s matkou syna na výchově a častějším kontaktu se synem

Nejsme schopni se domlouvat na náhradních termínech, kdy se mohu vidět sdětmi. Matka se mnou nekomunikuje ...

Nejsme schopni se spolu domlouvat, četnost kontaktu.

neplacení výživného, otec se o děti nezajímá

Nepřeji si střídavou péči, otec má jiný výchovný styl a nejsme schopni se spolu domlouvat.

Nepřesné informování nejen o právech, ale i povinnostech. Zejména pro porušování dohody

Nesetkala jsem se s žádným problémem.

Nespolehlivost otce

neustále koflitky ohledně předávání dětí - čas, místo, osoba

Neustále podávané a následné stahování žalob o úpravu styku s nezletilým že strany otce.

neustále problémy s matkou dítěte ... styk, peníze, výchova, volný čas

nezájem otce

nezájem otce, malé výživné

nízké výživné

nízké výživné, komunikace, zasahování do výchovy dětí

nízké výživné, nezájem otce

Nová rodina otce, kdy otec nejví zájem o díě.

nový partner matky zasahuje do výchovy dětí

Nový partner.

Občas problém v komunikaci ohledně předávání osobních věcí dětí.

občas problémy v komunikace

občas se nemůžeme dohodnout na čase či termínu styku

Občas se nemůžeme dohodnout na některých věcech ohledně dítěte.

Občas se nemůžeme dohodnout na styku, ale jinak je to dobré. rozešli jsme se v dobrém.

Občas se nemůžeme dohodnout na termínu styku a na potřebách dcery, ale jinak to jde,

Občas v komunikace.

Občas v termínech a jejich častému rušení.

ohledně kontaktů s otcem

Ohledně styku. Otec se nezajímá.

Otec má již novou rodinu a o dceru se nestará ... výživné posílá, ale styk se neuskutečňuje. Nevím jak to bude vypadat až bude dcera starší.

Otec místo sebe posílá svou novou partnerku. Nepřeji si to.

Otec pije alkohol a já si nepřeji aby měl kontakt s dětmi.

otec se dožaduje častějších návštěv - nepřeji si to, je alkoholik a má na syna špatný vliv

Otec se dožaduje návštěv v mém bydlišti.

Otec se dožaduje většího rozsahu styku .. soud omezil kontakt s otcem kvůli jeho trestné činnosti.

otec si sna nevyzvedává ve stanovený termín ani čas

Otec zasahuje do výchovy syna.

Otec zasahuje do výchovy, nevyzvedává dítě ke styku i když mu to slíbí a nebo přijede s velkým zpožděním, pokud má syna vracet tak přijede pozdě a nemá úkoly, dokonce jsem zjisjtila, že syn byl celý víkend u prarodičů.

Otes se dožaduej častjěšího kontkatku. Opožděně vrací dítě u víkendového pobytu. Problém v náhradních termínech.

Peníze.

Problém v komunikaci ohledně potřeb dětí a realizace styku.

Problémy v komunikaci.

Prozatím nic.

prozatím s žádným

prozatím to jde ... ale uvidíme ohledně dovolené a táboru.

Prozatím vše funguje.

Prozatím vše funguje.

Přeji si častější kontakt s dítetem.

Přístup OSPOD

Rodiče si usurpují dítě jen pro sebe

Rozsah styku. Komunikace. Nezapojení do života dětí.

S exmanželem je nulová komunikace, vše řešeno pouze soudně, děti nechtějí otce navštěvovat.

s ničím

S žádným

s žádným

s žádným

s žádným

S žádným problémem jsem se nesetkala. U nás se jednalo pouze o zdržování že strany otce dětí kvůli uplatňování výše alimentů.

S žádným, dohodli jsme se.

S žádným.

Styk a komunikace.

Špatná komunikace s matkou dětí

Špatná komunikace s otcem dítěte.

uvidíme v létě při delším styku

V

V průběhu realizace problémy nebyli žádné

včasná domluva o čase styku

vyzvedávání dcery otecem ... opoždění

zamlčování informací o dceři její matkou

zasahování nové partnerky otce do výchovy dětí

Zasahování prarodičů, komunikace, včasné neplacení výživného.

Zásahy prarodičů - větší rozsah styku.

Zatím je vše v pořádku.

Zatím jsme schopni se společně domlouvat .... tak snad to bude i tak pokračovat, ale uvidíme až děti povyrostou a budou mít své zájmy.

Zatím nic.

Zatím to jde.

Žádný problém

Žádný problem.

Žádosti o větší četnost případně úpravu na střídavou péči

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Řešil(a) jste nebo v současné době řešíte úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný, dále nepokračujte na otázku 3. U kterého soudu jste řešil(a) nebo řešíte úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem v rámci Plzeňského kraje?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klatovy na otázku 3. U kterého soudu jste řešil(a) nebo řešíte úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem v rámci Plzeňského kraje?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plzeň - město na otázku 3. U kterého soudu jste řešil(a) nebo řešíte úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem v rámci Plzeňského kraje?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi advokát na otázku 5. Jakým způsobem jste získal(a) informace o možných formách úpravy rodičovského styku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 5. Jakým způsobem jste získal(a) informace o možných formách úpravy rodičovského styku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do péče jednoho rodiče bez stanovení četnosti rodičovského styku na otázku 6. Jaká forma úpravy rodičovského styku byla u soudu zvolena?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do péče jednoho rodiče se stanovenou četností rodičovského styku na otázku 6. Jaká forma úpravy rodičovského styku byla u soudu zvolena?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-4 měsíce na otázku 7. Jak dlouho trvalo soudní řízení o úpravě rodičovského styku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 4 měsíce na otázku 7. Jak dlouho trvalo soudní řízení o úpravě rodičovského styku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Vyhovuje vám takto upravený rodičovský styk s nezletilým dítětem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Dohodli jste se před zahájením soudního řízení na úpravě rodičovského styku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Dohodli jste se před zahájením soudního řízení na úpravě rodičovského styku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Řešil(a) jste nebo v současné době řešíte úpravu rodičovského styku soudně?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi OSPOD na otázku 5. Jakým způsobem jste získal(a) informace o možných formách úpravy rodičovského styku?

2. Řešil(a) jste nebo v současné době řešíte úpravu rodičovského styku soudně?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný, dále nepokračujte na otázku 3. U kterého soudu jste řešil(a) nebo řešíte úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem v rámci Plzeňského kraje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klatovy na otázku 3. U kterého soudu jste řešil(a) nebo řešíte úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem v rámci Plzeňského kraje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plzeň - město na otázku 3. U kterého soudu jste řešil(a) nebo řešíte úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem v rámci Plzeňského kraje?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Dohodli jste se před zahájením soudního řízení na úpravě rodičovského styku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Dohodli jste se před zahájením soudního řízení na úpravě rodičovského styku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi advokát na otázku 5. Jakým způsobem jste získal(a) informace o možných formách úpravy rodičovského styku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 5. Jakým způsobem jste získal(a) informace o možných formách úpravy rodičovského styku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi OSPOD na otázku 5. Jakým způsobem jste získal(a) informace o možných formách úpravy rodičovského styku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do péče jednoho rodiče bez stanovení četnosti rodičovského styku na otázku 6. Jaká forma úpravy rodičovského styku byla u soudu zvolena?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do péče jednoho rodiče se stanovenou četností rodičovského styku na otázku 6. Jaká forma úpravy rodičovského styku byla u soudu zvolena?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-4 měsíce na otázku 7. Jak dlouho trvalo soudní řízení o úpravě rodičovského styku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 4 měsíce na otázku 7. Jak dlouho trvalo soudní řízení o úpravě rodičovského styku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Vyhovuje vám takto upravený rodičovský styk s nezletilým dítětem?

8. Vyhovuje vám takto upravený rodičovský styk s nezletilým dítětem?

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do péče jednoho rodiče bez stanovení četnosti rodičovského styku na otázku 6. Jaká forma úpravy rodičovského styku byla u soudu zvolena?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Řešil(a) jste nebo v současné době řešíte úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem?

2. Řešil(a) jste nebo v současné době řešíte úpravu rodičovského styku soudně?

3. U kterého soudu jste řešil(a) nebo řešíte úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem v rámci Plzeňského kraje?

4. Dohodli jste se před zahájením soudního řízení na úpravě rodičovského styku?

5. Jakým způsobem jste získal(a) informace o možných formách úpravy rodičovského styku?

6. Jaká forma úpravy rodičovského styku byla u soudu zvolena?

7. Jak dlouho trvalo soudní řízení o úpravě rodičovského styku?

8. Vyhovuje vám takto upravený rodičovský styk s nezletilým dítětem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Řešil(a) jste nebo v současné době řešíte úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem?

2. Řešil(a) jste nebo v současné době řešíte úpravu rodičovského styku soudně?

3. U kterého soudu jste řešil(a) nebo řešíte úpravu rodičovského styku s nezletilým dítětem v rámci Plzeňského kraje?

4. Dohodli jste se před zahájením soudního řízení na úpravě rodičovského styku?

5. Jakým způsobem jste získal(a) informace o možných formách úpravy rodičovského styku?

6. Jaká forma úpravy rodičovského styku byla u soudu zvolena?

7. Jak dlouho trvalo soudní řízení o úpravě rodičovského styku?

8. Vyhovuje vám takto upravený rodičovský styk s nezletilým dítětem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Beranová, V.Problematika styku nezletilého dítěte s rodičem (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://problematika-styku-nezletile.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.