Prokrastinace u studentů středních odborných škol

Konec vyplňování 09. 05. 2020 10:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 7   Průměrná doba vyplňování: 00.03:04

 

Vážená studentko, studente,

žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku zaměřeného na zátěž a stres ve škole a Váš způsob jejich zvládání. Data budou využita pro účely diplomové práce.

Vaše anonymita bude zachována.

Velmi děkuji za Vaši pomoc a ochotu.

 

INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU:

Prosím Vás o sebehodnocení toho, do jaké míry je každý z výroků pro Vás charakteristický nebo necharakteristický. Škála jde od hodnocení VELMI NETYPICKÉ do VELMI TYPICKÉ. Všimněte si, že na škále je hodnocení NEUTRÁLNÍ, což znamená, že výrok není pro Vás ani odpovídající, ani neodpovídající. Prosím, zaškrtněte políčko na konci každého výroku. Odpovězte na každý výrok, a to i přesto, že si nejste zcela jist/á svojí odpovědí. Děkuji.

 

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.