Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Propagace ve stavebnictví

Propagace ve stavebnictví

Osoby se zdravotním postižením - zkušenosti na trhu práce
Pracujete nebo podnikáte jako OZP? Víte o možnosti čerpat daňovou slevu? Co byste chtěl(a) zlepšit v oblasti pracovní politiky pro OZP?

(veřejné výsledky 15. července)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Vobořilová
Šetření:11. 12. 2019 - 12. 12. 2019
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou a v rámci své absolventské práce provádím průzkum v oblasti propagace a reklamy. Cílem tohoto dotazníku je zjistit vliv a sílu reklamy působící na zákazníka. Tímto bych Vás prosím poprosila a o vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Posloucháte rádio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
AN010872 %72 %  
NE4228 %28 %  

Graf

2. Kterému typu prezentace firmy dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet (webové stránky)11979,33 %79,33 %  
Sociální sítě2013,33 %13,33 %  
Letáky85,33 %5,33 %  
Denní tisk, inzerce32 %2 %  

Graf

3. Používáte mobilní aplikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 4, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11979,33 %79,33 %  
NE3120,67 %20,67 %  

Graf

4. Využil/a byste aplikaci „Kalkulačku materiálu“? Tzn. Kalkulačka, která dokáže spočítat množství materiálu pro konkrétní stavební práci a přibližnou cenu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8168,07 %54 %  
NE3831,93 %25,33 %  

Graf

5. Je podle Vás důležité, aby měla stavební firma v dnešní době založenou sociální síť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO9160,67 %60,67 %  
NE5939,33 %39,33 %  

Graf

6. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14194 %94 %  
Muž96 %6 %  

Graf

7. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 35 let7852 %52 %  
36 - 50 let5134 %34 %  
do 25 let149,33 %9,33 %  
50 a výše74,67 %4,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Posloucháte rádio?

2. Kterému typu prezentace firmy dáváte přednost?

3. Používáte mobilní aplikace?

4. Využil/a byste aplikaci „Kalkulačku materiálu“? Tzn. Kalkulačka, která dokáže spočítat množství materiálu pro konkrétní stavební práci a přibližnou cenu?

5. Je podle Vás důležité, aby měla stavební firma v dnešní době založenou sociální síť?

6. Pohlaví

7. Věková skupina

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Posloucháte rádio?

2. Kterému typu prezentace firmy dáváte přednost?

3. Používáte mobilní aplikace?

4. Využil/a byste aplikaci „Kalkulačku materiálu“? Tzn. Kalkulačka, která dokáže spočítat množství materiálu pro konkrétní stavební práci a přibližnou cenu?

5. Je podle Vás důležité, aby měla stavební firma v dnešní době založenou sociální síť?

6. Pohlaví

7. Věková skupina

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vobořilová, E.Propagace ve stavebnictví (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://propagace-ve-stavebnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.