průzkum BOZP

Konec vyplňování 25. 02. 2020 20:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 16   Průměrná doba vyplňování: 00.02:30

Vážení zaměstnanci, vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete získat objektivní pohled na vaší spokojenost, ale i na efektivitu procesů informačních toků ve Vašem podniku.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.