Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum dopravního chování obyvatel na Mostecku

Průzkum dopravního chování obyvatel na Mostecku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Loucká
Šetření:20. 07. 2015 - 27. 07. 2015
Počet respondentů:565
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určený pro obyvatele Mostecka a zkoumá jejich dopravní chování a zvyklosti.  Data z tohoto dotazníku budou využita v rámci projektu na osvětu udržitelné mobility, který bude realizovat statutární město Most.

Děkujeme za čas, který věnujete vyplnění následujícího dotazníku.

 

Odpovědi respondentů

1. Jak se nejčastěji dopravujete do práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Autem jako řidič/kaotázka č. 3, Autem jako spolujezdec/kyněotázka č. 3, Městskou hromadnou dopravou (MHD)otázka č. 2, Vlakem/autobusem do jiného městaotázka č. 6, Pěškyotázka č. 7, Na koleotázka č. 7, Jinak (např. kombinací kola a MHD apod.)otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autem jako řidič/ka22840,35 %40,35 %  
Městskou hromadnou dopravou (MHD)15427,26 %27,26 %  
Pěšky10718,94 %18,94 %  
Autem jako spolujezdec/kyně335,84 %5,84 %  
Vlakem/autobusem do jiného města213,72 %3,72 %  
Jinak (např. kombinací kola a MHD apod.)152,65 %2,65 %  
Na kole71,24 %1,24 %  

Graf

2. Existují se nějaké problémy, které Vám znepříjemňují využívání MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přeplněné spoje6541,4 %11,5 %  
Dlouhé intervaly v jízdním řádu5434,39 %9,56 %  
Jiné problémy4931,21 %8,67 %  
Vysoké ceny jízdného4629,3 %8,14 %  
Velká vzdálenost zastávky od místa bydliště85,1 %1,42 %  

Graf

3. Setkáváte se s dopravní zácpou nebo zpomaleným provozem ve městě? (např. ráno v úsecích kolem školy, při cestě do práce nebo z práce)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12647,55 %22,3 %  
Ano, někdy10640 %18,76 %  
Ano, pravidelně3312,45 %5,84 %  

Graf

4. Jedete obvykle sám/sama nebo se spolujezdcem/kyní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám/a18971,59 %33,45 %  
Jezdíme ve dvou5420,45 %9,56 %  
Jezdíme ve třech a více lidech217,95 %3,72 %  

Graf

5. Z jakého důvodu jezdíte do práce více autem než městskou hromadnou dopravou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Auto je rychlejší15258,24 %26,9 %  
Auto je pohodlnější12045,98 %21,24 %  
Jiné důvody9837,55 %17,35 %  
Dlouhé intervaly v jízdním řádu5019,16 %8,85 %  
Velká vzdálenost zastávky od místa bydliště3613,79 %6,37 %  
Přeplněné spoje218,05 %3,72 %  
Nedostatečný úklid autobusů51,92 %0,88 %  
Jezdit MHD není moderní31,15 %0,53 %  

Graf

6. Dopravujete se do práce alespoň 1x týdně pěšky nebo na kole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne36681,15 %64,78 %  
Ano8518,85 %15,04 %  

Graf

7. Jsou ve městě úseky, které vnímáte jako nebezpečné pro řidiče, chodce, děti, cyklisty nebo další účastníky silničního provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano45981,24 %81,24 %  
Ne10618,76 %18,76 %  

Graf

8. Kdybyste měl/a možnost změnit tyto úseky na bezpečnější, zapojil/a byste se do diskuze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možná25645,31 %45,31 %  
Ano24242,83 %42,83 %  
Ne6711,86 %11,86 %  

Graf

9. Je pro Vás obvykle obtížné najít místo k zaparkování? (u domu, u práce, úřadů, pošty apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není21738,41 %38,41 %  
Ano, hledání místa mi ale obvykle nezabere víc než 5 minut18933,45 %33,45 %  
Ano, hledání místa mi obvykle zabere více než 5 minut15627,61 %27,61 %  
Ano, hledání místa ale obvykle nezabere víc než 5 minut30,53 %0,53 %  

Graf

10. Co považujete za hlavní zdroje znečištění ovzduší na Mostecku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chemický průmysl36564,6 %64,6 %  
Povrchové doly33659,47 %59,47 %  
Motorová vozidla27548,67 %48,67 %  
Tepelné elektrárny16529,2 %29,2 %  
Jiné457,96 %7,96 %  

Graf

11. Myslíte si, že snížením automobilové dopravy ve městě by bylo dosaženo čistšího ovzduší na Mostecku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24343,01 %43,01 %  
Ne18031,86 %31,86 %  
Nevím14225,13 %25,13 %  

Graf

12. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano32357,17 %57,17 %  
Ano, ale pouze některé složky20736,64 %36,64 %  
Ne356,19 %6,19 %  

Graf

13. Slyšeli jste o soutěži "Do práce na kole"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne44278,23 %78,23 %  
Ano12221,59 %21,59 %  
Zapojil/a jsem se10,18 %0,18 %  

Graf

14. Víte, co znamená pojem „Udržitelná nebo čistá mobilita“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano29452,04 %52,04 %  
Ne27147,96 %47,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak se nejčastěji dopravujete do práce?

 • odpověď Autem jako řidič/ka:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sám/a na otázku 4. Jedete obvykle sám/sama nebo se spolujezdcem/kyní?
 • odpověď Městskou hromadnou dopravou (MHD):
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přeplněné spoje na otázku 2. Existují se nějaké problémy, které Vám znepříjemňují využívání MHD?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoké ceny jízdného na otázku 2. Existují se nějaké problémy, které Vám znepříjemňují využívání MHD?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné problémy na otázku 2. Existují se nějaké problémy, které Vám znepříjemňují využívání MHD?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dlouhé intervaly v jízdním řádu na otázku 2. Existují se nějaké problémy, které Vám znepříjemňují využívání MHD?

5. Z jakého důvodu jezdíte do práce více autem než městskou hromadnou dopravou?

 • odpověď Auto je pohodlnější:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přeplněné spoje na otázku 5. Z jakého důvodu jezdíte do práce více autem než městskou hromadnou dopravou?
 • odpověď Auto je rychlejší:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přeplněné spoje na otázku 5. Z jakého důvodu jezdíte do práce více autem než městskou hromadnou dopravou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak se nejčastěji dopravujete do práce?

2. Existují se nějaké problémy, které Vám znepříjemňují využívání MHD?

3. Setkáváte se s dopravní zácpou nebo zpomaleným provozem ve městě? (např. ráno v úsecích kolem školy, při cestě do práce nebo z práce)

4. Jedete obvykle sám/sama nebo se spolujezdcem/kyní?

5. Z jakého důvodu jezdíte do práce více autem než městskou hromadnou dopravou?

6. Dopravujete se do práce alespoň 1x týdně pěšky nebo na kole?

7. Jsou ve městě úseky, které vnímáte jako nebezpečné pro řidiče, chodce, děti, cyklisty nebo další účastníky silničního provozu?

8. Kdybyste měl/a možnost změnit tyto úseky na bezpečnější, zapojil/a byste se do diskuze?

9. Je pro Vás obvykle obtížné najít místo k zaparkování? (u domu, u práce, úřadů, pošty apod.)

10. Co považujete za hlavní zdroje znečištění ovzduší na Mostecku?

11. Myslíte si, že snížením automobilové dopravy ve městě by bylo dosaženo čistšího ovzduší na Mostecku?

12. Třídíte odpad?

13. Slyšeli jste o soutěži "Do práce na kole"?

14. Víte, co znamená pojem „Udržitelná nebo čistá mobilita“?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak se nejčastěji dopravujete do práce?

2. Existují se nějaké problémy, které Vám znepříjemňují využívání MHD?

3. Setkáváte se s dopravní zácpou nebo zpomaleným provozem ve městě? (např. ráno v úsecích kolem školy, při cestě do práce nebo z práce)

4. Jedete obvykle sám/sama nebo se spolujezdcem/kyní?

5. Z jakého důvodu jezdíte do práce více autem než městskou hromadnou dopravou?

6. Dopravujete se do práce alespoň 1x týdně pěšky nebo na kole?

7. Jsou ve městě úseky, které vnímáte jako nebezpečné pro řidiče, chodce, děti, cyklisty nebo další účastníky silničního provozu?

8. Kdybyste měl/a možnost změnit tyto úseky na bezpečnější, zapojil/a byste se do diskuze?

9. Je pro Vás obvykle obtížné najít místo k zaparkování? (u domu, u práce, úřadů, pošty apod.)

10. Co považujete za hlavní zdroje znečištění ovzduší na Mostecku?

11. Myslíte si, že snížením automobilové dopravy ve městě by bylo dosaženo čistšího ovzduší na Mostecku?

12. Třídíte odpad?

13. Slyšeli jste o soutěži "Do práce na kole"?

14. Víte, co znamená pojem „Udržitelná nebo čistá mobilita“?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Loucká, V.Průzkum dopravního chování obyvatel na Mostecku (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pruzkum-dopravniho-chovani-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.