Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum mateřských škol v Brně

Průzkum mateřských škol v Brně

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Urbánková
Šetření:23. 04. 2012 - 30. 04. 2012
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož data budou použita k vypracování případové studie v rámci mého studia na Masarykově univerzitě na téma "Analýza požadavků (potenciálních) zákazníků na druh a kvalitu služeb poskytovaných mateřskými školami".

Dotazník je anonymní. Za jeho vyplnění předem děkuji.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je věk vašich dětí? (Vypište, prosím, věk všech svých dětí ke dni 1. září 2012)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2210,53 %10,53 %  
dva roky15,26 %5,26 %  
2,515,26 %5,26 %  
315,26 %5,26 %  
415,26 %5,26 %  
1415,26 %5,26 %  
4 a 1 rok15,26 %5,26 %  
7,115,26 %5,26 %  
515,26 %5,26 %  
33 měsíců, 10 měsíců15,26 %5,26 %  
8, 6, 2 roky15,26 %5,26 %  
7, 115,26 %5,26 %  
9let, 5let, 3 roky, půl roku15,26 %5,26 %  
33 měsíců15,26 %5,26 %  
1 dite - 2 roky a 11 mesicu15,26 %5,26 %  
2, 415,26 %5,26 %  
1, 315,26 %5,26 %  
4,5 let15,26 %5,26 %  

Graf

2. Máte v úmyslu do mateřské školy umístit sourozence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu posoudit842,11 %42,11 %  
ano736,84 %36,84 %  
ne421,05 %21,05 %  

Graf

3. Umístili byste dítě mladší 3 let do MŠ s individuálním přístupem a nízkým počtem dětí na jednoho pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano947,37 %47,37 %  
Rozhodně ano631,58 %31,58 %  
Spíše ne315,79 %15,79 %  
Rozhodně ne15,26 %5,26 %  

Graf

4. Jakou věkovou strukturu dětí v jednotlivých třídách preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše věkově smíšené třídy631,58 %31,58 %  
Spíše rozdělení do tříd podle věku526,32 %26,32 %  
Rozhodně věkově smíšené třídy421,05 %21,05 %  
Rozhodně rozdělení do tříd podle věku210,53 %10,53 %  
Nezáleží mi na věkové struktuře třídy210,53 %10,53 %  

Graf

5. Jaký je podle Vašeho názoru optimální počet dětí na jednu učitelku v MŠ? (vypište)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101157,89 %57,89 %  
8210,53 %10,53 %  
15210,53 %10,53 %  
915,26 %5,26 %  
2315,26 %5,26 %  
1215,26 %5,26 %  
715,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.41
Minimum:8
Maximum:15
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.76
Směrodatná odchylka:1.94
Medián:10
Modus:10

Graf

6. Seřaďte, prosím, uvedené faktory podle toho, jak by ovlivnily Vaše rozhodování o výběru soukromé MŠ: (Zvolte, prosím, u každé odpovědi jedinečné pořadí, kde 1 znamená nejdůležitější faktor ):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Vzdělávací aktivity2.5262.144
Dopravní dostupnost3.7895.008
Výše školného3.6843.479
Pověst mateřské školy3.3682.548
Kvalifikace pedagogů3.7372.51
Počet dětí na 1 pedagoga4.7892.903
Akreditace MŠMT6.2111.85
Jiné7.8950.094

Graf

7. V případě, že jste v předchozí otázce č. 6 vybral/a možnost jiný faktor, napište, prosím, o jaký se jedná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
AVC116,67 %5,26 %  
jnnm, 116,67 %5,26 %  
kroužky pro děti116,67 %5,26 %  
Zprostředkování jiných volnočasových aktivit nad rámec standartního programu MŠ(např.plavání, hra na hud.nástroj...)116,67 %5,26 %  
stravování116,67 %5,26 %  
kamarádi116,67 %5,26 %  

Graf

8. Jakou MŠ preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze státní MŠ736,84 %36,84 %  
Nezáleží mi na zřizovateli, pouze na službách631,58 %31,58 %  
Státní MŠ a v případě nepřijetí dítěte soukromou631,58 %31,58 %  

Graf

9. Jakou formu docházky do MŠ byste rádi využil(a)? (můžete označit i více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týdenní celodenní1578,95 %78,95 %  
Vybrané dny v týdnu celodenní736,84 %36,84 %  
Večerní hlídání občasné526,32 %26,32 %  
Vybrané dny v týdnu dopolední421,05 %21,05 %  
Týdenní dopolední315,79 %15,79 %  
Občasná docházka na pár hodin210,53 %10,53 %  
Vybrané dny v týdnu odpolední15,26 %5,26 %  

Graf

10. Jaké byste preferovali zaměření aktivit v mateřské školy (vyberte max. 8 možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malování1368,42 %68,42 %  
Angličtina1157,89 %57,89 %  
Poznávání přírody1052,63 %52,63 %  
Zpěv947,37 %47,37 %  
Plavání947,37 %47,37 %  
Návštěvy divadel, koncertů apod.947,37 %47,37 %  
Hra na hudební nástroj736,84 %36,84 %  
Turistika736,84 %36,84 %  
Keramika526,32 %26,32 %  
Ekologie526,32 %26,32 %  
Atletika526,32 %26,32 %  
Tanec421,05 %21,05 %  
Gymnastika421,05 %21,05 %  
Jóga421,05 %21,05 %  
Modelování315,79 %15,79 %  
Dramatický kroužek210,53 %10,53 %  
Němčina210,53 %10,53 %  
míčové hry210,53 %10,53 %  
Solná jeskyně15,26 %5,26 %  
Lyžování15,26 %5,26 %  
Informační technologie15,26 %5,26 %  

Graf

11. Jaké služby jsou pro Vás důležité při výběru mateřské školy (vyberte max. 8 možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní zahrada1473,68 %73,68 %  
Prodloužená otevírací doba1263,16 %63,16 %  
Celoroční provoz1263,16 %63,16 %  
Zdravá výživa1157,89 %57,89 %  
Volný přístup k nápojům1157,89 %57,89 %  
Předškolní příprava1052,63 %52,63 %  
Pravidelné čtení s dětmi1052,63 %52,63 %  
Společné aktivity s rodiči736,84 %36,84 %  
Logopedie631,58 %31,58 %  
Volný vztup rodič do třídy526,32 %26,32 %  
Možnost volby druhu stravy del dietních či zdravotních omezení dítěte526,32 %26,32 %  
Program zdravé zoubky421,05 %21,05 %  
Program zdravotní prevence315,79 %15,79 %  
Rodilý mluvčí315,79 %15,79 %  
Druh hraček315,79 %15,79 %  
Spolupráce s místní nebo navazující základní školou315,79 %15,79 %  
Možnost volby kratšího než celodenního režimu docházky210,53 %10,53 %  
Možnost umístění dítěte se zdravotním nebo tělesným omezením210,53 %10,53 %  
Letní školka210,53 %10,53 %  
Knihovna s dětskou literaturou210,53 %10,53 %  
Množství hraček15,26 %5,26 %  

Graf

12. Při jaké ceně Vám bude připadat měsíční školné (týdenní celodenní docházka vč. stravného) v soukromé MŠ jako levné ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000315,79 %15,79 %  
1500315,79 %15,79 %  
2000315,79 %15,79 %  
3000315,79 %15,79 %  
4000210,53 %10,53 %  
5500210,53 %10,53 %  
350015,26 %5,26 %  
100015,26 %5,26 %  
650015,26 %5,26 %  

Graf

13. Při jaké ceně Vám bude připadat měsíční školné (týdenní celodenní docházka vč. stravného) v soukromé MŠ jako drahé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10000421,05 %21,05 %  
4000315,79 %15,79 %  
8000210,53 %10,53 %  
2500210,53 %10,53 %  
5000210,53 %10,53 %  
700015,26 %5,26 %  
1900015,26 %5,26 %  
1300015,26 %5,26 %  
300015,26 %5,26 %  
900015,26 %5,26 %  
1200015,26 %5,26 %  

Graf

14. Při jaké ceně Vám již bude měsíční školné (týdenní celodenní docházka vč. stravného) v soukromé MŠ připadat tak drahé, že byste jejich služeb v žádném případě nevyužil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11000210,53 %10,53 %  
8000210,53 %10,53 %  
5000210,53 %10,53 %  
3000210,53 %10,53 %  
6000210,53 %10,53 %  
10500210,53 %10,53 %  
850015,26 %5,26 %  
100015,26 %5,26 %  
1000015,26 %5,26 %  
1500015,26 %5,26 %  
400015,26 %5,26 %  
900015,26 %5,26 %  
1800015,26 %5,26 %  

Graf

15. Při jaké ceně Vám bude měsíční školné (týdenní celodenní docházka vč. stravného) v soukromé MŠ připadat tak levné, že byste začal/a pochybovat o kvalitě jejich služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500842,11 %42,11 %  
1500421,05 %21,05 %  
1000315,79 %15,79 %  
3500210,53 %10,53 %  
250015,26 %5,26 %  
1600015,26 %5,26 %  

Graf

16. Jakou vzdálenost jste od místa, ze kterého nejčastěji vodíte či vyzvedáváte dítě, ochotni překonávat do soukromé MŠ, která by splňovala Vaše vzdělávací a finanční požadavky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 5 km947,37 %47,37 %  
10 km a více526,32 %26,32 %  
1 - 2 km210,53 %10,53 %  
5 - 10 km210,53 %10,53 %  
do 1 km15,26 %5,26 %  

Graf

17. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31631,58 %31,58 %  
30315,79 %15,79 %  
38210,53 %10,53 %  
36210,53 %10,53 %  
37210,53 %10,53 %  
8715,26 %5,26 %  
3215,26 %5,26 %  
3515,26 %5,26 %  
3315,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.41
Minimum:30
Maximum:38
Variační rozpětí:8
Rozptyl:9.01
Směrodatná odchylka:3
Medián:32
Modus:31

Graf

18. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1789,47 %89,47 %  
muž210,53 %10,53 %  

Graf

19. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské947,37 %47,37 %  
Úplné střední (s maturitou)947,37 %47,37 %  
Vyšší odborné15,26 %5,26 %  

Graf

20. O výběru MŠ ve Vašem případě rozhoduji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oba rodiče1473,68 %73,68 %  
Pouze matka421,05 %21,05 %  
hlavne matka, otec se zapojil az do uzsiho vyberu15,26 %5,26 %  

Graf

21. Jaký je celkový měsíční příjem rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30000 - 400001052,63 %52,63 %  
20000 - 30000421,05 %21,05 %  
více než 50000315,79 %15,79 %  
10000 - 2000015,26 %5,26 %  
40000 - 5000015,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Urbánková, B.Průzkum mateřských škol v Brně (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pruzkum-materskych-skol-v-br.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.