Průzkum oblíbenosti lihovin

Konec vyplňování 01. 06. 2018 15:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 24   Průměrná doba vyplňování: 00.03:42

Dobrý den, věnujte prosím 5 až 10 minut svého času k vyplnění dotazníku. Výsledky z dotazníku budou využity za účelem marketingového průzkumu. 

Otázky pro průzkum byly z velké míry převzaty z diplomové práce: ,,Chování spotřebitele na trhu s lihovinami v ČR, Jana Musilová, Mendelova univerzita 2006"

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.