Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum vlivu konzumerismu na psychiku člověka

Průzkum vlivu konzumerismu na psychiku člověka

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Beregsázi
Šetření:29. 09. 2020 - 29. 10. 2020
Počet respondentů:337
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den ,

jmenuji se Michal Beregsázi a jsem vysokoškolským studentem třetího ročníku oboru psychologie, tímto způsobem bych Vás chtěl požádat o spolupráci při vyplnění dotazníku, kterým chci realizovat výzkum své bakalářské práce. Dotazník je anonymní a jeho cílem je zjistit, do jaké míry občané České republiky podléhají konzumnímu způsobu života a odhalit jaké procento populace je ohroženo riziky, která jsou spojena s konzumerismem.

V dotazníku jsou uzavřené otázky s možností označení pouze jedné odpověďi.

Předem chci poděkovat všem účastníkům výzkumu za trpělivost a čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku!

Michal Beregsázi

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena23670,03 %70,03 %  
muž10129,97 %29,97 %  

Graf

2. Ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou15445,7 %45,7 %  
vysokoškolské14442,73 %42,73 %  
střední odborné216,23 %6,23 %  
základní185,34 %5,34 %  

Graf

3. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 6 – 35 let12837,98 %37,98 %  
1 8 – 25 let10832,05 %32,05 %  
3 6 – 45 let5917,51 %17,51 %  
4 6 – 60 let4212,46 %12,46 %  

Graf

4. Jaký je Váš měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uspokojivý12637,39 %37,39 %  
celkem uspokojující, ale nemůžu si dovolit, co bych si přál10731,75 %31,75 %  
nemám problém s financemi7722,85 %22,85 %  
nestačí mi na pokrytí mých potřeb278,01 %8,01 %  

Graf

5. Místo Vašeho bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město16548,96 %48,96 %  
velkoměsto9427,89 %27,89 %  
vesnice5817,21 %17,21 %  
městys154,45 %4,45 %  
samota51,48 %1,48 %  

Graf

6. Kolik času trávíte nakupováním během pracovního týdne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2 hodin26277,74 %77,74 %  
do 5 hodin6820,18 %20,18 %  
do 10 hodin51,48 %1,48 %  
více jak 10 hodin20,59 %0,59 %  

Graf

7. Kolik času trávíte nakupováním během víkendu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2 hodin30991,69 %91,69 %  
do 5 hodin267,72 %7,72 %  
do 10 hodin20,59 %0,59 %  

Graf

8. Stává se Vám, že věc, kterou si koupíte, nevyužijete a radši ji rychle darujete nebo v tichosti vyhodíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ne18454,6 %54,6 %  
ne12135,91 %35,91 %  
ano247,12 %7,12 %  
většinou ano82,37 %2,37 %  

Graf

9. Vyvolává u Vás spotřebovávání výrobků a služeb pocit uspokojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano13439,76 %39,76 %  
většinou ne9227,3 %27,3 %  
ne6519,29 %19,29 %  
ano4613,65 %13,65 %  

Graf

10. Řešíte nakupováním svoje problémy nebo špatnou náladu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19056,38 %56,38 %  
většinou ne10330,56 %30,56 %  
většinou ano236,82 %6,82 %  
ano216,23 %6,23 %  

Graf

11. Necháváte se zlákat na slevové akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ne15445,7 %45,7 %  
většinou ano9127 %27 %  
ne4814,24 %14,24 %  
ano4413,06 %13,06 %  

Graf

12. Máte špatný pocit, pokud utratíte za nákup více peněz, než jste měl/a v plánu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano10832,05 %32,05 %  
většinou ne9427,89 %27,89 %  
ano7923,44 %23,44 %  
ne5616,62 %16,62 %  

Graf

13. Stává se Vám, že utratíte více peněz za nákupy, než si ze svého příjmu můžete dovolit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21463,5 %63,5 %  
většinou ne7622,55 %22,55 %  
ano257,42 %7,42 %  
většinou ano226,53 %6,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 1 8 – 25 let:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 2. Ukončené vzdělání

10. Řešíte nakupováním svoje problémy nebo špatnou náladu?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Vyvolává u Vás spotřebovávání výrobků a služeb pocit uspokojení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví respondenta

2. Ukončené vzdělání

3. Jaký je Váš věk?

4. Jaký je Váš měsíční příjem?

5. Místo Vašeho bydliště

6. Kolik času trávíte nakupováním během pracovního týdne?

7. Kolik času trávíte nakupováním během víkendu?

8. Stává se Vám, že věc, kterou si koupíte, nevyužijete a radši ji rychle darujete nebo v tichosti vyhodíte?

9. Vyvolává u Vás spotřebovávání výrobků a služeb pocit uspokojení?

10. Řešíte nakupováním svoje problémy nebo špatnou náladu?

11. Necháváte se zlákat na slevové akce?

12. Máte špatný pocit, pokud utratíte za nákup více peněz, než jste měl/a v plánu?

13. Stává se Vám, že utratíte více peněz za nákupy, než si ze svého příjmu můžete dovolit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví respondenta

2. Ukončené vzdělání

3. Jaký je Váš věk?

4. Jaký je Váš měsíční příjem?

5. Místo Vašeho bydliště

6. Kolik času trávíte nakupováním během pracovního týdne?

7. Kolik času trávíte nakupováním během víkendu?

8. Stává se Vám, že věc, kterou si koupíte, nevyužijete a radši ji rychle darujete nebo v tichosti vyhodíte?

9. Vyvolává u Vás spotřebovávání výrobků a služeb pocit uspokojení?

10. Řešíte nakupováním svoje problémy nebo špatnou náladu?

11. Necháváte se zlákat na slevové akce?

12. Máte špatný pocit, pokud utratíte za nákup více peněz, než jste měl/a v plánu?

13. Stává se Vám, že utratíte více peněz za nákupy, než si ze svého příjmu můžete dovolit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Beregsázi, M.Průzkum vlivu konzumerismu na psychiku člověka (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://pruzkum-vlivu-konzumerismu-n.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.