Průzkum vlivu konzumerismu na psychiku člověka

Konec vyplňování zítra v 14:45:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 13   Průměrná doba vyplňování: 00.01:38

Dobrý den ,

jmenuji se Michal Beregsázi a jsem vysokoškolským studentem třetího ročníku oboru psychologie, tímto způsobem bych Vás chtěl požádat o spolupráci při vyplnění dotazníku, kterým chci realizovat výzkum své bakalářské práce. Dotazník je anonymní a jeho cílem je zjistit, do jaké míry občané České republiky podléhají konzumnímu způsobu života a odhalit jaké procento populace je ohroženo riziky, která jsou spojena s konzumerismem.

V dotazníku jsou uzavřené otázky s možností označení pouze jedné odpověďi.

Předem chci poděkovat všem účastníkům výzkumu za trpělivost a čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku!

Michal Beregsázi

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.